Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Aktiv Demokrati Konferens Tuve Scoutgård den 6-8:e januari 2012

working-01

Vision

Sammanfattning: AD vill verka för ett fritt samhälle där alla får möjlighet att ta sitt ansvar och påverka alla sina beslut kontinuerligt.

Ett samhälle fritt från ekonomiskt och politiskt förtryck.

Modernisera demokratin.

Aktiv demokrati ska ge dig möjlighet att påverka alla beslut som rör dig.

Rätt att rösta och rätt att föreslå.

AD ska verka för att skapa engagemang genom bildning så att människor vill delta.

Bättre politiska beslut genom aktiv demokrati.

Alla har ansvar för sig själva och sin politik.

Rättvisare och bättre beslut på grund av större närhet till de som berörs av beslut.

Att det politiska systemet är självreglerande genom flytande demokrati så att du slipper engagera dig.

Att göra visionen kontinuerlig

 

Mission

Verka för transparens, oberoende informationsspridning, självständigt tänkande och att utveckla teknik som kan ge människor maximala möjligheter att påverka de politiska besluten.

Påvisa att vi inte lever i en demokrati.

Ge alla människor maximal möjlighet att delta i besluten mellan valen.

Erbjuda ett beslutssystem för att göra det möjligt att påverka de politiska besluten mellan valen.

Genom att ge alla en direkt kanal till de beslutande organen.

Utforma och implementera nya politiska processer där det finns ett samspel mellan politiker, funktionärer och medborgare.

Fatta bättre beslut genom att släppa fram engagemanget, kreativiteten och idéerna i samhället.

Aktivt synliggöra direktdemokratins möjligheter.

Ge människor verktyg att påverka.

Maximalt medbestämmande för alla.

 

Värderingar

Tillit till människors samlade intelligens, förmåga att fatta beslut och erfarenheter.

Tid att lyssna på varandra och respekt för det demokratiska samtalet.

Alla är välkomna oavsett bakgrund eller politiska idéer så länge de respekterar partiets grund.

Alla har rätt att påverka de beslut som berör dem.

Vi vill motverka alla former av maktmissbruk.

 

Här är vi 2014

100 aktiva medlemmar (kritisk massa) som är aktiva i Aktiv demokrati.

År 2012 Bli ett etablerat och registrerat parti genom att ha 1500 namnunderskrifter.

Att tekniska hjälpmedel för flytande direktdemokrati är fullt utvecklade för alla former av användare och säkert.

Att folk förstår och använder internetbaserade och direktdemokratiska system i föreningar och organisationer.

Att till exempel minst 100 föreningar använder direktdemokratiska omröstningssystem.

Att Aktiv demokrati samarbetar med minst 10 mindre, lokala kommunpartier.

Ett skratt minst var 10:e minut på varje möte.

Att vi kommer in i riksdagen och kommer över 4 % spärren.

Att vi är det nya missnöjespartiet.

Att vi har en fungerande beslutscirkel och att de beslut som fattas har en ansvarig person som genomför besluten.

2013 – Komma in i EU parlamentet

 

Strategi 1

Ordna en Aktiv demokrati buss som åker på turné genom Sverige.

Låta en restaurang ha en direktdemokratisk meny.

Att bjuda in real democracy now och occupyrörelsen i aktiv demokrati och att vi är aktiva där.

Medverka i konferenser och organisationer för att sprida vårt budskap.

 

Strategi 2 – Arbetsgrupper och ansvarsområden Arbetsgrupperna möts enligt överenskommelse

Landsomfattande regelbundna Skype möten – Erika

 • Sammankallande kan samla upp synpunkter som behöver diskuteras inför konferensen. – Erika och Nicolas.
 • Stående möte första måndagen i varje månad. – Erika

Nya direktdemokrati konferenser

 • Nästa konferens i Vallentuna/ Stockholm – Erika
 • Öppen konferens för direktdemokrati
 • Årliga Aktivdemokrati konferenser

Utveckla programvara – arbetsgrupp – Maneka, Jonas, Fredrik, Nicolas

 • Hur fungerar e-legitimation
 • Nätverkande med E2D, Metagov
 • Skriva presentation till SIDA

Välkomna nya medlemmar – Fredrik

 • Välkomstbrev – mail
 • Din kontaktperson i partiet är …
 • Nästa medlemsmöte är…

Göteborg – Maneka, Jonas

 • Möteslokal
 • Regelbundna möten och events och nätverkande – Maneka sammankallande
 • Bibliotek med litteratur och fallbeskrivningar etc. om direktdemokrati. – Maneka

Dalarna – Ove, Erika

 • Lokala mindre möten
 • Införa direktdemokratiskt system i Dalarna

Design och material

 • Informationsbroschyrer
 • Affischer
 • Videos
 • Föreläsningar/ Föredrag
 • Infografik, tydliga beskrivningar av hela processen.
 • Banderoller

Finansiering

 • Fester
 • Föreläsningar
 • Konserter
 • Medlemsavgifter
 • Gåvor
 • Sälja tröjor och knappar – Jonas

Nätverkande

 • Småpartier i kommuner ex. Vägval Göteborg, Sjukvårdspartiet
 • Andra e-demokrati projekt
 • Internationella nätverk – Maneka, Jonas
 • Natural World Organisation och FN – Maneka

Administration och organisation

 • Årsmöten och kallelser
 • Underskrifter
 • Stadgeändringar och uppdateringar
 • Juridisk rådgivning

Samla in information inför delegering och hitta aktiva delegater

 • Riksdagspartier och politiker
 • Föreningar
 • Sak-kunniga

 

Vi ser fram emot en direktdemokratikonferens i Vallentuna i sommar 

Tack alla för en väldigt givande konferens med viktiga och ibland heta : -) diskussioner

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Aktiv Demokrati Konferens Tuve Scoutgård den 6-8:e januari 2012
Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Posted in Dokument
2 comments on “Aktiv Demokrati Konferens Tuve Scoutgård den 6-8:e januari 2012
 1. Anonym says:

  *Ett skratt minst var 10:e minut på varje möte. <- låter "kul" men oseriöst.
  *Att vi är det nya missnöjespartiet. <- låter oseriöst, omformulera till "Att vi är ett alternativ till de etablerade partierna".
  *2013 – Komma in i EU parlamentet <- valet är 2014.

1 Pings/Trackbacks for "Aktiv Demokrati Konferens Tuve Scoutgård den 6-8:e januari 2012"
 1. [...] 6-8 januari 2012 höll Aktiv Demokrati en “Helg- och familjekonferens” för partimedlemmar och sympatisörer från hela landet. Vi var 11 deltagare samt några barn och [...]

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>