Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Gott…..Nytt…..År !!

fireworks

lusläste webben för att utröna om det i vårt avlånga land fanns några som var intresserade av demokratiska beslutsprocesser. … Det fanns det. Även ett parti.

Tagged with: ,
Posted in Demokrati