Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Vem i hela världen kan man…..lita på?

Listening circle

Demokrati är en långsam process, en process där alla känner sig delaktiga och alla har samma rätt att uttrycka sig.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati, Uncategorized

Leif Lewin

Stadsvetare

Demokrati är med andra ord inte att de styrande skall likna de styrda utan de styrda skall ha reella möjligheter att avsätta de styrande som förlorat deras förtroende.

Tagged with: ,
Posted in Citat

Gott…..Nytt…..År !!

fireworks

lusläste webben för att utröna om det i vårt avlånga land fanns några som var intresserade av demokratiska beslutsprocesser. … Det fanns det. Även ett parti.

Tagged with: ,
Posted in Demokrati