Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Vem i hela världen kan man…..lita på?

Listening circle

Demokrati är en långsam process, en process där alla känner sig delaktiga och alla har samma rätt att uttrycka sig.

Tagged with: , , ,
Posted in Demokrati, Uncategorized