Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Förstår politiker medborgarnas vilja?

Uppdaterad den 7 april 2011

Direkt MedborgarStyre – pdf-fil. Uppdaterad för vår nutid – med internet: ”I ett direkt MedborgarStyre kan alla deltaga i de beslut som berör dem. Du behöver inte välja någon som ska representera alla dina värderingar, intressen och perspektiv. …” = How the Internet Enables Direct Democracy – Craig Newmark (video ca 2 min).


”Det är primitivt att välja ledare
(video ca 2 min) ! Enbart djur behöver ledare ! Idag kan Wi göra det möjligt att Wi MedBorgare skall styra oss själva. Det är inte farbror Staten (läs den varje gång styrande partitoppen) som skall visa oss vägen…!!!” – slut citat härifrån.


Det följande är tänkt och skrivet i anledning av Interaktiva Dialoger = Kommunikation i kommentarsfältet HÄR – om det fundamentalt samhällsviktiga i att använda ”rätt ord” = att i görligaste mån helt undvika att använda t ex uppenbart av förspillt människoblod besudlade begreppsord i partinamn, partiprogram osv.


Så rättning i politikerleden i att använda ”rätt ord” efterlyses – för annars kan ALDRIG medborgarna förstå politikernas budskap – i de fall det finns något i budskapen som tjänar medborgarna.


Varför ?


Ösregn som ord – innebär att Wi helt automatiskt får en intellektuell koppling till att det är ”sjöblött”. Det får uppfattas som omöjligt att säga ordet ösregn så – att någon enda annan kan uppfatta det som att det skulle vara detsamma som strålande solsken. Med andra ord så är det wåra egna (och i viss mån även andras) gjorda erfarenheter som bestämmer vad ett ord ”står för”.

Videon ”Perceiving Reality” (ca 10 min) åskådliggör det på ett rimligt bra och lättförståeligt sätt – som jag ser det.


Under nu mer än 110 år (video 3 tim 35 min) så har tillämpad socialism stått för kopiösa mängder av förspillt människoblod – såväl som att ingen enda socialistisk stat har varit eller än mindre ÄR någonting annat än PartiKratiStyre = PyramidMaktHavarnas vanstyren (om maktens mysterium HÄR)folkrättsligt sett, tyvärr tyvärr… :cry:

Att då använda ett sådant STARKT blodbesudlat begreppsord som demokrati som ”slagträ” inom politiken – och hoppas på att någon enda skall kunna uppfatta det som något FramTidsLovande – får uppfattas som lika utsiktslöst, som att någon ENDA skulle kunna förstå ordet ösregn som strålande solsken.


Det är ju exakt detsamma med ordet demokrati – för det har aldrig i modern tid funnits – eller finns i dags dato någon enda s k demokrati – som ej i grunden helt eller till allt överskuggande del har varit eller är PartiKratiStyrd = vanstyrd folkrättsligt sett. Att sen begreppen socialism och demokrati som hypotiska teorier är vällovliga – det spelar ju absolut noll roll. Detta därför att människors egna gjorda erfarenheter av vad det har stått och ej minst står för – är det enda som avgör hur människor kan uppfatta = förstå ordet demokrati. Igen – vem kan förstå ordet ösregn som strålande solsken :?:

Detta förhållningssätt styrks ju i sig ovedersägligt av bl a Anne-Marie Pålssons avskedsbrev till sina väljare såväl som ej minst av videon ”Reinfeldt vs Karl Sigfrid” (ca 8 min).


När det nu är som det är, och ifall inget görs inom överskådlig tid – så kommer troligast Sverige, precis som Egypten, att förr eller senare få uppleva en folkresning. Men det är ju ingen lösning på någonting. Detta därför att, historiskt sett, så har sådant hittills aldrig lett till någonting annat – än att ett befintligt vanstyre av en nation – enbart har ersatts med ett något mildare vanstyre = hittills, i hela wår kända historia, så har ett befintligt nationellt vanstyre – ännu aldrig ersatts med ett kontinuerligt aktivt MedborgarStyre – såvitt jag känner till den saken.


”Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna.”

- citat av Winston Churchill.

Det kan också uppfattas som styrkt av texten om representativ demokrati på Wikipedia: ”…Representativ demokrati är den absolut mest spridda metoden för att auktoritativt och legitimt utöva kontroll, …”. Andra världskriget föddes i en demokrati och drevs av demokratier – och det i dags dato pågående ekonomiska världskriget drivs av demokratier.


Av bl a dessa skäl så har Aktiv Demokrati, som står för kontinuerligt MedlemsStyre – före det så besudlade ordet demokrati ”hängt på” ordet Aktiv. Wi har med kontinuerligt Aktivt MedlemsStyre ”trollat bort” att någon eller några ”vanliga” PyramidMaktHavar-inriktade personer kan ”nästla sig in” i Aktiv Demokrati – och ”ta över” beslutsrätten för oss av riktiga medlemmar = vanliga MedMänniskor i partiet.

Härvid skall noteras att Aktiv Demokrati´s ledamöter i Riksdagen som princip aldrig kan agera som PyramidMaktHavare = PartiKrati-inriktade – enär dom förbinder sig att alltid rösta så som MedBorgarna = medlemmarna i Aktiv Demokrati kontinuerligt beslutar att det skall röstas i Riksdagen.


Apropå partinamnet Aktiv Demokrati så är ju i o f s en ”dålig” omväg – att överhuvudtaget blanda in ett så besudlat ord som demokrati i ett partinamn. Detta av framförallt det skälet att det ”slänger sig” ju de flesta av de nuvarande partier vårdslöst med i sina partinamn. Det gäller ju för såväl ultrahögerpartier som ultravänsterpartier och allt däremellan.

Men detta faktum uppenbarades så sent före innevarande riksdagsval – så frågan om att ändra partinamnet till t ex Aktivt MedborgarStyre, Absolut MedborgarStyre eller någonting än mera språkligt sett ”klartextigt” – är bordlagd i Aktiv Demokrati till efter 2010 års riksdagsval.


Så Wi i Aktiv Demokrati ”står upp för” och jobbar intensivt för att kontinuerligt MedborgarStyre skall genomsyra Sverige som styrelseskick. Vill Du också bidra till att det skall bli så – så skriver Du Aktiv Demokrati på en blank valsedel i valet 2010 och därefter – tipsar Josef Boberg.

Men det är ”kvart i tolv” – för Grundlagsändringar pågår och Lissabon-fördraget blev ej en Grundlagsfråga, tyvärr tyvärr:cry:

Ifall Du har 75 kr till övers – så bli medlem i Aktiv Demokrati Du också, vettja:idea: Tänk på barna (video 3 min).


En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Humant :?:


Den svenska BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken = PartiKrati-styre = vanstyre (video 8 min) folkrättsligt sett – som jag ser det.

Detta styrks i sig STARKT av bl a de följande länkningarna;

Sanningen om sjukförsäkringen

Patientmaten på sjukhusen måste bli en del av vården

DE GLOBALA PYRAMIDMAKTHAVARNAS CYNISKA ”GYCKEL” MED FOLKHÄLSAN.

GRUNDORSAKEN TILL INVANDRARPROBLEMEN

ANNE-MARIE PÅLSSON´s (M) AVSKEDSBREV TILL SINA VÄLJARE

LIBERTARIANSK SAMHÄLLE = MEDBORGARSTYRT SAMHÄLLE = DYNAMISK NATIONALEKONOMI


Det ovanstående är tänkt och skrivet av Josef Boberg
- som kandiderade som presumtiv riksdagsledamot för AD i valet 2010 – och ”står upp för” politisk och annan SAMVERKAN.


PS. Pengar gör människor värdelösa
Money makes the Human Worthless (video ca 4 min). The Crime of the Canadian Banking System 1/4 (video ca 7 min). CIA Officer Explains New World Order’s Demise (video ca 11 min).


”Det går att lura en del människor hela tiden.
Det går att lura alla människor under en del av tiden.
Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

(…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
- det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det medborgarna kontinuerligt BESTÄMMER = medborgarnas kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu :?:

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna :?:


Den ”svenska modellen” har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr:cry:

Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för det ordnar sig (video ca 8 min) förr eller senare – är Josef rätt säker på. :roll:

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Förstår politiker medborgarnas vilja?
Posted in Demokrati
8 comments on “Förstår politiker medborgarnas vilja?
 1. mrperfect72 says:

  Bra skrivet Josef. Ja, bli medlem nu. Det kan bli betydligt dyrare alldeles strax. Styrelsen tar budgetbeslut om storsatsningar och det kan kosta paa.

 2. Pauli Terho says:

  Poliikerna bryr sig inte om medborgarnas vilja. De bryr sig mer om organisationer som man lättast kan finna under samlingsnamnet NWO. Exempelvis kunde man på nyheterna under veckan höra uttrycks som “Natos önskemål måste följas”. Varför detta kuvande för en elit som regeringen låter sig styras av? Är det inte Nato så är det EU. Det finns ingen plats för demokrati eller förståelse för medborgarnas vilja.

  Demokrati är väl fortfarande ett positivt laddat ord trots att det är blodbesudlat, eftersom det hjärntvättas med positivitet för att det vidriga innehållet inte ska avslöjas. Diktaturer är tänkt att bytas mot demokrati (rebellernas vilja), men istället får de civila sina städer sönderbombade. Och den sanna diktaturen som majoriteten av befolkningen stöder byts mot FALSK demokrati som minoriteten med hjälp av USA-stödd opposition, köpta terrorister och Nato framtvingar.

 3. Josef Boberg says:

  ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA !

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har – därför att i så fall skulle det ju vara så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”för evigt” skulle vara DÖMDA till att leva med det sedan 1800-talet pågående pyramidiska ekonomiska tänkandet och agerandet.

  Så illa kan det väl ändå ej vara :?:

 4. Josef Boberg says:

  Allt det ovanstående ledde mig så småningom till det “slutgiltiga”.

19 Pings/Trackbacks for "Förstår politiker medborgarnas vilja?"
 1. [...] själv STARK förespråkare i Aktiv Demokrati för medlemstyre = FolkStyre – och då FRAMFÖRALLT för övergripande principiella frågor för ett parti – så kan [...]

 2. [...] Kan det bli enklare än så – och varför i helvete gör ej politikerna i t ex Sverige detta [...]

 3. [...] NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS [...]

 4. [...] OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ [...]

 5. [...] OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ [...]

 6. [...] OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ [...]

 7. [...] OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ [...]

 8. [...] OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ [...]

 9. [...] OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ [...]

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>