Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Läkande ord i valspurten för demokratin och dig

I detta ögonblick har jag nöjet att berätta för dig att din vilja och ditt hopp att kunna påverka saker i politiken, genom Aktiv Demokrati, eller något annat parti, kanske har börjat mogna nu. Du måste känna efter själv, precis som du ibland känner vinden mot din hud. Ja. För det handlar om dig.

Du är kanske van att omgivningen lyssnar till dig med intresse, och visst ska den det. Kanske är det nödvändigt for dig, eller kanske det bara råkade bli så, p.g.a. din speciella personlighet, eller kanske pga av hur stjärnor och planeter stod den dagen du kom till världen?

Eller var det kanske en T-shirt som din mamma satte på dig som sa “Det är du som bestämmer”. Vem vet? Eller kanske du vill att folk ska börja lyssna mer till dig och dina behov eftersom du har mer behov nu.

Du har kanske mer mod, skapande och kreativitet i dig än andra, kanske mer vett, eller kanske mer intelligens, och det är bra, speciellt om du lyckas använda din medvetna eftertanke och din känsla. Och kanske du nu inser att demokratiska beslut är något vi måste acceptera om de demokratiska besluten är gjorda i enighet och med känsla för alla samhällets medborgare.

Ja. samhällskroppen måste fördela ut syret och näringen till HELA kroppen för att hela kroppen ska må bra. Alla delar i kroppen vill samverka, hålla ihop demokratiskt och vara delaktiga och rättvisa. Vissa delar kan inte bara ta semester. Kroppens alla delar måste dela på resurserna efter behov och aktiveras efter behov. Om politikerna som väljs in håller sig hederliga, och om politikerna gör så att det blir enkelt att leva hederligt, och om de fördelar ut samhällets syre och uppgifter efter behov, ja, då håller sig folket hederligt också.

Nu är det kanske du som funderar och bestämmer vem som ska styra Sverige efter valet den 19:e september och det är en utmaning. Detta kallar vi demokrati eller i alla fall representativitet.

Det är du som kommer se till att det blir ett representativt val och rösta på listor som innehåller människor som kanske verkar för mer demokrati, som skyddar resurserna, eller människor som vill samverka, människor som gör bra saker för demokratin och samhällskroppen.

Jag tror att du letar efter hederliga människor som vågar ta den politiska debatten, som vågar ändra sig, som vågar att prova nya saker i syfte att förbättra funktionen, som vågar säga att de hade fel ibland. Modiga människor. Människor med intelligens och IQ, människor med känsla och EQ, människor med ett fungerande minne, människore med mod och ärlighet och har vi inte det ena så har vi kanske det andra och kan hjälpa varann att skapa “fullt utvecklade demokratiska reflexer”.

Ja. Enighet måste bli det logiska ordet. Intelligent enighet som bygger på tänkande, som kan ta konstruktiv kritik, som kan utvecklas. Ja. Två hjärnhalvor som samverkar, och två händer som jobbar tillsammans, och två ben som går i samma riktning, av egen vilja, för att de agerar med samma godhet, och med en samverkande logik inom sig, med samma enighet. Godhet som svarar på de frågor som ställs av de som vill förstå, godhet som får folk att vakna och bidra aktivt.

Men din speciella intelligens måste vi samtidigt se den andra sidan, kanske den emotionella (EQ) biten eller den tänkande (IQ)? Vi ska omfamna olikheterna mellan oss och se den helande kraften i kärleksfulla känslosamma saker, och i tänkandet, för det finns minst lika mycket att lära inom båda dessa fantastiska njutningsfulla områden av medvetandet, områden som båda leder till din och andras lycka. Vi ska styra med den kalla logiken och den varma känslan samtidigt. De måste vara i harmoni för den ena sidan behöver den andra.

Vi som haltar i den ena sidan måste finna den andra sidan, likt en påminnelse om att vi har mer att lära, och som en hjälp att utvecklas vidare och bli hela. Jag är här med detta meddelande nu för att vi ska bemöta varann med tolerans och vilja till förståelse och med kärlek. Och det negativa avfallet ska spolas ut ur kroppen eller återvinnas om det är möjligt. Och nyttiga saker som vill bidra positivt ska in i systemet och olja det.

Du vill kanske bli något stort, det är bra, kanske vara i rampljuset, direkt eller indirekt, känna att du är en del av något stort, men vi lever effektivast tillsammans som ett lag. Och om du vill att saker ska ske, och om du kan faktiskt kan få saker att ske för du har intelligensen på något område så är du stor i nuet i samma ögonblick du med medvetenhet gör det rätta, det stora. Då är du stor. Ja. Då har du blivit stor.

Kanske du måste bli mer mogen och aktiv med din tid, kanske du redan är det, samtidigt som du med intensitet är fast beslutsam att njuta i varje ögonblick av vad som än presenteras i ögonblicket. En utmaning, en njutning. En positiv inriktning. Ja, det handlar om din tid i nuet, i varje ögonblick i resten av din vakna tid.

Att be om hjälp har kanske tidigare i ditt liv varit ett problem för din självkänsla, men nu känner du att du mognar, steg för steg. Kanske du inte förväntar dig motstånd och är förvånad av det motstånd du får ibland, men se det som en utmaning att bli starkare, att testa din toleranströskel, och att bli intelligentare och mer prestigelös.

Vi kan alla vara i samma arbetslag, om vi vill, och vi kan lära av varann och vi kan lära oss att vi ska vara ett lag och att kritik och frågor och t.o.m. sarkasm och satir kan ges i kärlek, i viljan att du ska tänka efter och känna efter och utvecklas.

Att ge någon annan previlegiet att ha rätt är en styrka och uppskattas inte enbart av den du ger rätt, men också av din självkänsla för du vet att det är tufft att göra det. Ja, det är en utmaning. Men inte nog med det. Det ger dessutom andra intelligenta människor inspiration och mod att göra precis samma sak för dig.

Det är därför jag nu vill att du ska anstränga dig lite mer att berömma och uppmärksamma en seriös debatt om saken och acceptera att andra ibland har bättre åsikter och ideer än dig och lustigt vore det ju annars. Eller hur?

Och kanske har den som mest av alla engagerat sig i något, och ändrat uppfattning ofta, mer kött på benen än du. Det är bara att acceptera. Det är en logisk följd av att vara engagerad. Engagemang ger kunskap.

Och ibland har du mer kunskap som på något område och kan förmedla detta till teamets gemensamma agenda och det kommer teamet acceptera om det framförs på ett medvetet sätt, om det tänkts igenom ordentligt, om det kännts igenom ordentligt, speciellt om det görs vid rätt tidpunkt när teamet är redo.

Fokus i valspurten nu! Välj ett bra, riktigt demokratiskt parti nu och bidra med positivitet så mycket du kan! ;-) Alla kan vara perfekta. Enbart med medvetet fokus i nuet kan du vara perfekt.

/MrPerfect72
Medlem av Aktiv Demokrati

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Läkande ord i valspurten för demokratin och dig

Jag var med på Aktiv Demokrati's första möte då partiet startades och de första stadgarna skrevs. Jag var sedan aktivt drivande under en längre tid tillsammans med Magnus Gustavsson. Jag arbetade hårt på gatorna i Växjö med namninsamlingen till partiet och gjorde denna video: http://www.youtube.com/watch?v=qVsMQUJUxzs ... som sändes i TV3

Tagged with:
Posted in Demokrati
One comment on “Läkande ord i valspurten för demokratin och dig
  1. emviemartin says:

    Hoppas din ordination fungerar. =)

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>