Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Demokratitest och reflektioner om hur Sverige kan lyfta

Jag har tittat på en sida som heter democracy.se för att avgöra hur demokratiskt Aktiv Demokrati, mitt parti, verkligen är.

Du ska nu få läsa tio frågor och tio svar, likt demokratins tio budord som kommer ge dig inblick i vårt gemensamma parti.

Men inledningsvis vill jag först nämna en sak som fick mig att reflektera idag. Jag såg en ballong lyfta i Thailand idag. Det gav lugn och frid. I samma Thailand som jag tror kommer hitta sin balans tillslut och lyfta, precis som oss. Ballongen bestod av ett tunt papper och var vit. Vit som bakgrunden till denna text. Under ballongen brann en eld från en svart ring.

Människorna stod runt den och höll sina händer på den medan den fylldes av varm luft från elden. Det slog mig att om inte elden brann tillräckligt mycket, med tillräckigt med bränsle, med tillräckig intensitet att den inte skulle lyfta. Men eftersom det fanns gott om villigt bränsle längst nere som brann och fyllde ballongen med varm luft så lyfte den. Alla delarna i ballongen samverkade. Ringen, bränslet och den vita duken samverkade. Samtidigt blev ingen slav. Alla lyfte tillsammans. Sen undrade jag hur länge den skulle hålla ut. Den steg och steg och höll ut. Det var vackert att se den stiga och dras med i vinden mot horisonten.

Mer reflektioner om detta i slutet. Nu till demokratitestet.

1. Vår organisation är öppen för alla som vill delta.

Korrekt. Aktiv Demokrati som parti är öppet för dig som vill vara med och delta i politiken, kanske t.o.m. mer öppet än andra partier eftersom vi är tvärpolitiska med enbart en enda agenda, nämligen mer direkt folkstyre.

T.o.m. om du skulle vilja vara passiv medlem kan välja att endast styra på ett individuellt plan som medlem och t.o.m. delegera till speciella individer eller undergrupper. Du väljer själv. Aktiv Demokrati innebär dessutom att du själv kan bli representant för andra om du vill det. Du måste inte aktivt rösta som medlem även om du naturligtvis alltid är inbjuden att göra det.

Aktiv Demokrati är för möjligheten till mer direkdemokrati, dvs. riktigt folkstyre, för dig som vill ha det. Vi kontrollerar heller inte om du är medlem i ett annat parti och vi samkör inte vår medlemslista med andra partier. Precis alla kan vara med.

En begränsning: Endast svenska medborgare över 18 år (eller kommande valdag så länge vi inte sitter i riksdagen) har rätt att bli medlemmar eftersom vi vill underlätta verifikationen att varje medlem är en verklig person, samt att personen har rösträtt i den politiska församling vi vill påverka, nämligen riksdagen.

Framtiden: Det finns tankar på att införa ett demokratikörkort som kanske kan innebära att vi kan ta bort åldersbegränsningen och kanske ett språktest för att medge rösträtt även till icke-medborgare som deltar i det svenska samhället och på så vis göra Aktiv Demokrati ännu mer demokratiskt.

2. Kan man i dagsläget tydligt se vem som är eller inte är medlem av organisationen just nu?

Nej. Det är inte riktigt tydligt idag.Vilket alias som blir medlem borde kunna synas tydligare. Detta är medlemsadministratörernas uppgift att fixa. Det faktum att en rimligt hög nivå av anonymitet ges för dig ser dock partiet som mycket viktigt. Du ska själv kunna välja din egen nivå av anonymitet i partiet.

3. Har vi lika möjlighet att ta upp ämnen och lägga förslag i Aktiv Demokrati?

Ja, kanske mer än något annat parti just nu. Aktiv Demokrati har inga representativa ombud för röstningar, utom det som du baserat på ren frivillighet genom valsystemet. Du deltar med exakt lika mycket inflytande som alla andra och i Sverige kan vi nog anse att alla har lika möjlighet till Internet idag p.g.a. den höga jämlikhet som ändå finns mellan människor jämfört med andra länder. Man kan ännu inte tala om fattigdom i Sverige. Aktiv Demokrati har inte heller speciella valberedningar som lägger färdiga förslag på styrelse eller annan ledning och detta helt medvetet i syfte att skapa ett mer demokratiskt förfarande. Alla individer har lika möjlighet att lägga precis vilka förslag de vill i Aktiv Demokrati.

4. Finns det någon utanför organisationen som fattar beslut om den?

Nej.

5. En del människor är alltid tysta under våra möten.

Nej. Alla har lika möjlighet att yttra sig. All kommunikation är öppen genom forumet för medlemmar och vi har också en hög nivå av anonymitet. Ditt eget deltagande är därför maximalt möjligt. Det finns ännu människor som inte har modet att yttra sina egna åsikter i Aktiv Demokrati trots att Aktiv Demokrati erbjuder dem alias och anonymitet om de vill göra det. Om vi tillsammans vill ha fysiska möten lokalt finns det helt klart en poäng med att ge alla lika utrymme i dessa ex, genom att sitta i cirkel och låta ordet gå runt och ge alla lika tid att säga sitt om varje sak. Detta sätt att kommunicera i fysiska möten skulle vi kunna införa i våra stadgar att gälla vid fysiska möten. Det finns t.o.m. tankar om att alla möten ska vara maskerader för att ytterligare förstärka viljan att kunna delta med full yttrandefrihet och trygghet i anonymitet.

6. Alla människors åsikter behandlas med samma respekt.

Ja. Det är tillåtet för dig att ha vilka åsikter du vill i Aktiv Demokrati inom lagens och modereringsreglernas ramar och du uppmuntras att ha dina fria yttranden både på bloggen och i forumet.

7. Finns det oftast en eller två ledande personer som får sin vilja fram?

Nej. Detta parti styrs direkt av medlemmarna och det är min uppfattning att du som medlem styr med din egna vilja oavkortat. Visserligen kan vilja och motivation förledas av en skicklig retoriker eller hypnotisör som använder NLP eller liknande psykologiska metoder, men vi upplyser om dessa farliga tekniker i syfte att stärka människor mot att bli utnyttjade genom dem. Dessa metoder kan ju också användas i goda syften om de goda vet om dem.

Det finns heller inget upphöjande av speciella personer p.g.a. namn, position eller titel. I Aktiv Demokrati måste du ha goda argument om du ska få sin vilja fram. Har man en bild av sig sig själv som en bidragande del i teamet kommer man passa i det direktdemokratiska Aktiv Demokrati.

8. I vår organisaton beslutas viktiga saker årsvis och på andra möten och de flesta deltar.

Ja. Vi har ett årligt möte och eftersom Aktiv Demokrati fungerar direkt via Internet kan frågor tas upp närsomhelst av alla medlemmar. Deltagandet, positiviteten och anvaret hos individen att göra det kan dock inte Aktiv Demokrati påverka, enbart medlemmarna själva.

9. Varje medlem får tillräckligt med information för att skaffa sig en åsikt i ämnet.

Delvis korrekt. I dagsläget sker saker ibland alltför sanbbt och ogenomtänkt. Det finns ibland inte tid att skaffa sig en åsikt i ämnet och information saknas om ämnet innan beslutet redan tagits. Diskussion och konsensus av utformningen av frågorna krävs inte och tiden att ta fram information är ofta alltför kort. Detta skulle kunna förbättras. Ett förslag som lades om förbättringar inom detta område röstades ner så det hänger på dig hur det blir i framtiden.

10. Varje medlem vet hur man tar upp en fråga och vem man ska vända sig till

Ganska korrekt. Det är inte helt tydligt och fastlagt hur du ska ta upp ett ämne och hur du genomför en omröstning i Aktiv Demokrati även om du kan leta dig fram till informationen. Det är heller inte helt tydligt vem som har vilken uppgift även om informationen finns i ett beslut i Aktiv Demokrati. Detta kan förbättras..

Slutsats:
Aktiv Demokrati kan bli mer demokratiskt, men har dock en hög potential att bli ännu mer demokratiskt.

Jag avslutar med en fundering. Tänk om alla kunde finna sin eld och sin ballong som jag funnit mitt brinnande engagemang för Aktiv Demokrati och tänk om alla kunde hjälpa varann att lyfta varann tillsammans? Och vill man verkligen att ballongerna ska lyfta. Ja om det kommer som en inre drivkraft. Ja. Om detta verkligen finns är Aktiv Demokrati som ståltråden mellan ballongen och ringen. Det som binder samman ballongen med ringen.

Och kanske kan svart och vitt samverka, som ballongens svarta ring och vita duk. Men bränslet är människorna själva och jag hoppas att vi kan tända varann till samverkan i en mycket demokratisk enhet där alla gynnas.

Aktiv Demokrati har mer demokrati än något annat parti jag sett, men kan fortfarande förbättras på många punkter. Jag hoppas personligen att du vill gå med och hjälpa oss att få ballongen att lyfta för Aktiv Demokrati och för din egen skull. Du behövs om vi alla ska kunna se varann i ögonen och ärligt tycka att vi är ett land och ett folk i en enhet.

MVH
MrPerfect72

Medlem av Aktiv Demokrati

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Demokratitest och reflektioner om hur Sverige kan lyfta

Jag var med på Aktiv Demokrati's första möte då partiet startades och de första stadgarna skrevs. Jag var sedan aktivt drivande under en längre tid tillsammans med Magnus Gustavsson. Jag arbetade hårt på gatorna i Växjö med namninsamlingen till partiet och gjorde denna video: http://www.youtube.com/watch?v=qVsMQUJUxzs ... som sändes i TV3

Tagged with: , , , ,
Posted in Demokrati
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>