Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Förstår politiker medborgarnas vilja?

Uppdaterad den 7 april 2011 Direkt MedborgarStyre – pdf-fil. Uppdaterad för vår nutid – med internet: ”I ett direkt MedborgarStyre kan alla deltaga i de beslut som berör dem. Du behöver inte välja någon som ska representera alla dina värderingar, intressen och perspektiv. … …

Posted in Demokrati