Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Månadsarkiv: december 2012

Röstförmedlare

En röstförmedlare kan betraktas som en tjänsteman och politiskt neutral journalist

Publicerad i Ordlista

Vad har Aktiv Demokrati för politik?

politik

Aktiv Demokrati är strikt politiskt neutrala

Publicerad i FAQ

Kallelse till Årsmöte 2012

Alla partimedlemmar bör deltaga i det årsmöte som beskrivs i våra stadgar. Gå in i forumet för vårt årsmöte och svara under alla rubriker som är upplagda där.

Publicerad i Nyheter