Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Flytande demokrati

Flytande demokrati (Liquid democracy) förenar det bästa från representativ och direkt demokrati. Det är en mer dynamisk demokrati än dagens modell med partier och block.

Begreppet används oftast för att beteckna en direktdemokrati med delegering. Så som vatten kan du överlåta din röst till än den ena och än den andra och du kan när som helst ändra dig. Det finns inga fasta blockstrukturer. Istället förändras majoriteter från fråga till fråga och från dag till dag.

Flytande demokrati. Rösta själv i de sakfrågor du vill.

1. Den direktdemokratiska delen av flytande demokrati

Flytande demokrati. Delegera i de frågor du inte vill rösta i.

2. Den delegerade delen av flytande demokrati

 

Flytande demokrati. Rösta själv i de sakfrågor du vill eller delegera i de sakfrågor du inte vill rösta i.

3. Flytande demokrati i sin helhet

I en flytande demokrati kan du själv deltaga i varje omröstning för exempelvis nya lagar, budget, osv. Men du kan också välja att överlåta din röst till din kompis som kanske har mer tid eller är bättre påläst i en viss fråga. Din kompis kan i sin tur överlåta sin röst till någon annan, osv. Liknande ett vattenfall. Och du kan överlåta din röst till olika personer eller grupper i olika frågor. Och du kan när som helst ändra din delegering eller ta tillbaka din röst för en viss omröstning.

Flytande demokrati används också för att beskriva andra varianter som gör demokratin mindre stel än vad den är idag.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Flytande demokrati

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Posted in Ordlista
43 comments on “Flytande demokrati
 1. Erik Bengtsson says:

  Delegering utan allianser?

  Att rösta själv i små beslut som ett fåtal delegater har blivit delegerade många röster för, detta blir inte speciellt meningsfullt, vilket föranleder mer delegering o.s.v. Inslaget av direktdemokrati borde därför bli mycket lågt.

  Om majoritetsförhållanden kan ändras hur som helt blir det väldigt svårt att ge röstberättigade vad de helst vill ha. Att pressa allianser på olika kompromisser blir ju inte möjligt.

 2. Robert Wensman says:

  Erik: Men du måste fundera över varför man behöver allianser till att börja med? Vi försöker förstå vad en allians är. Antag att vi har tre lika stora parter A, B och C. Där A och B har varsin kärnfråga. A och B kommer då överrens om att samarbeta för att få igenom sin kärnfråga. Så även om B inte håller med, så röstar de för A:s kärnfråga, och vice versa. Detta betyder att A:s och B:s kärnfrågor får genomslag, trots att de inte stödjs av en majoritet av riksdagen.

  På vilket sätt är detta bra?

  Allianser är bara värdelösa sätt att försöka kringgå demokratin, och det är bara bra att det inte längre blir möjligt att genomföra.

  • Jag delar din beskrivning Robert.

   • activedy says:

    Gör nog också det.

   • peteri says:

    Dito. Den största anledningen till att jag gått med i AD är att jag vill se att korruption försvinner från politiken i den mån det är möjligt. Efter att ha studerat systemiska lösningar känns AD:s modell som den enda som kan åstadkomma det.

    • ja typ så – att tro vi kan uppnå hundra är liksom att undantränga att vi fortfarande är ofullbordade människor i djurriket som endast skapat en djurpark vid namn Sverige stulet markområde, byggt på lögner och olagliga djungelliknade så kallade lagar = sjukdomsinsikt byggt på EMPIRI.

 3. MrHappy72 says:

  Jag ser inte just nu poängen med flytande demokrati eftersom de som inte deltar och inte tänker kommer luras att delegera till människor duktiga på PR och detta inte garanterar intelligenta beslut, snarare tvärt om, PRECIS SOM DET SKER REDAN IDAG I SVENSK POLITIK, vilket givetvis leder till kris och katastrof och att rika blir rikare och fattiga fattigare alltmedan miljön lider pin.

  I en intelligent deliberativ demokrati ligger inte fokuset i röstningen, men i processen att vara långsiktig, se samband, vara kreativ och intelligent, INTE att tycka och trycka med girigt kortsiktigt intresse.

  • activedy says:

   Lite så, ja.

   • Magnus Gustavsson says:

    Du har inga belägg för att folk kommer att luras till att delegera till fel delegater.
    Skillnaden mot idag är dessutom att man enkelt kan byta ut en dålig delegat eller röst i frågan det gäller själv.

  • Ojoj MrH72 – jag uppfattar dig så här – vill skydda nuvarande oordning – uttrycker rädsla för förändring – verkar försvara något särintresse som kan påverkas – förstår inte att politisk frihet ligger i att skapa ett system som där kontroll=makt kan upprätthållas – tryggheten finns i den ständiga förändringen som förhindrar att det börjar mögla, på det sätt som nu är gällande.

   Om vi inte vågar förlorar vi oss själva – TROR lilla jag!

 4. MrHappy72 says:

  …visserligen kan det leda till mer intelligens att delta mer och det kan ju vara positivt.

 5. peteri says:

  Du är alltså här för att länka till din sajt, istället för att diskutera sakfrågan?

 6. Det geniala med “FLYTANDE DEMOKRATI” är att vi varken kan eller ska försöka styra, tro, påstå eller överhuvudtaget bry oss om vad som folket kommer att rösta fram. Det enda som gäller är att de beslut som kommer att bli verklighet är demokratiska i form av enkel eller kvalificerad majoritet utan mellanhänder i bästa fall. I detta koncept kommer den finansiella och ekonomiska maktstrukturen att bli föremål för direktdemokratisk röstning och resultatet från gång till annan är bara att verkställa. Anställda politiker blir funktionärer som jobbar med kontroll och verkställande av folkviljan. Men alla svenska blir politiker med politiskt ansvar=innanförskap=lika värdighet/värde=lika lön oavsett arbete=anställd från vaggan till graven oavsett funktion, förmåga, begåvning, studerande eller vill vara ålderspensionär av olika skäl.
  Ja jag är säker på att det blir förändringar.

 7. Urban Medin says:

  Mycket bra Bo Wennström :)

 8. Fred Blomson says:

  I think that all we do concerning democracy must be based on common sense! It is not clever to not for ever live behind you all form of representative democracy. Direct-democracy must be as simple as possible to engage all the cosmopolitan citizens.
  Time and again I am asked to answer questions. As a paying member I wish a AD referendum concerning the following questions:
  1.- Do you agree to unite Europe political to a big state? Jes, no, I don’t know!
  GREEN BLUE RED
  2.- Do you agree to make English the first official language of Europe?
  GREEN BLUE RED

 9. Bengt Blomberg says:

  Jag anser att den gången vi i partierna har idag skall naturligtvis fortsätta, kanske med mindre ändringar. Det som fungerat bra i århundrade skall inte förkastas, men grunden skall ligga i föreningsmedlemmarnas idèer, Med den tekniken vi har idag, kan den kanske slipas till och bli vassare, enklare och lättare i de olika partiideologiernas partier. Makten skall ligga på majoriteten med respekt och tolerans för minoriteten..

  • Peter Iwanek says:

   Vilka ändringar tycker du partisystemet ska genomgå, Bengt?

  • Det nuvarande partisystemet är osunt och får tendenser i allt mer sekteristiska uttryck. Det saknas medlemsdemokrati inom riksdagspartierna. Om vi inte ändrar riktning kommer vi att fortsätta få de negativa destruktiva livsupplevelser vi får idag. Jag anser att vi skall lämna utlevda strukturer och för det krävs ett annat tankeklimat. Medborgarna skall läras ansvariga och ALLA. Direktdemokrati är ofrånkomligt.
   Problemet är att etablissemanget som sitter vid syltburkarna har motverkat utvecklingen till den grad att vi nu närmar vi oss ett sammanbrott på alla politikområden och det storindustriella tänkandet. Makten skall ligga hos folket och verkställigheten skötas av riksdagen med politiska tjänstemän som verkställer, administrerar och kontrollerar folkets viljeinriktning.

 10. Bengt Blomberg says:

  Jag har inget svar för tillfället men, en man vid namn Håkan Kraby kan jag citera:Trevlig tanke men problemet är att för få personer ser helheten. Röstar vi ja för förslag ett betyder det att vi måste rösta nej till förslag två även om det är obekvämt. Förslag två påverkar i sin tur förslag tre osv. Alla tänker inte så tyvärr.
  Slut citat

  • Peter Iwanek says:

   “Trevlig tanke men problemet är att för få personer ser helheten.”

   Jo, det där har jag ju hört ett par gånger. Det är en elitistisk syn på människor som jag inte delar. Dessutom är det ju tänkt så att sakkunniga kan vara med och ta fram konsekvensanalyser. Ungefär som din partiledare eller vilken partiledare som helst gör.

   Eftersom du är socialdemokrat Bengt, vilka kvalifikationer att leda Sverige har Löfvén?

   Riksdagsmän röstar utifrån korta sammandrag de får presenterade i pappersform. Jag tror att medborgare är kapabla att läsa sammandrag och se följdeffeffekter när de presenteras.

   I Kalifornien röstade man bort många skatter. När man insåg att samhället höll på att förfalla för att det saknades skattepengar gjorde man helt om. Jag tror din vän Håkan underskattar människors förmåga till analys.

   Om det dessutom var så att politiker var så bra på att se helheten, hur kommer det sig att arbetslösheten har legat på i snitt 8% sedan 1992? 20 år drygt. Under både ditt partis och Alliansens styre?

   Hur kommer det sig att haven är förgiftade och tomma?

   Hur kommer det sig att GMO introduceras i Sverige utan medborgarnas vetskap?

   Hur kommer det sig att skolan, vården och äldrevården förfaller?

   Hur kommer det sig att politiker inte är lika inför lagen?

   Ja, listan kan göras hur lång som helst.

   Till yttermeravisso verkar inte Schweiz ha fallit sönder av att medborgare inte har förmågan att se helheten. Tvärtom skulle jag drista mig att påstå.

   Vad enligt dig gör politiker mer kapabla att se helheten?

   • John says:

    Om man ska vara riktig petig så skulle man nog kunna se

    “I Kalifornien röstade man bort många skatter. När man insåg att samhället höll på att förfalla för att det saknades skattepengar gjorde man helt om. Jag tror din vän Håkan underskattar människors förmåga till analys.”

    som ett belägg EMOT att folk inte har god analys. Som jag ser det så är analys något man gör rationellt (dvs en simulering av verkligheten och framtiden som görs i ens huvud) och de röstade ju faktiskt bort alla skatter utan att kunna analysera sig till vad konsekvenserna skulle bli. De var först när Empiren (verkligheten) kom knackande på dörren som de förstod vad de gjort och förs då ändrade de sig. ;-)

    • Peter Iwanek says:

     Alternativt kan man se det som att människor lär sig av sina misstag och därigenom lär sig se helheten. Om man nu ska vara petig alltså. ;)

     Personligen föredrar jag att göra mina egna misstag, över att låta en politiker som jag inte kan påverka i någon riktning göra dom över mitt huvud.

     Dessutom, eftersom det gäller amerikaner som inte direkt älskar skatt, var helomvändningen nästan revolutionär till sin karaktär. ;)

     Misstänker dom som ser helheten gör misstag också. Men det är kanske bättre att politiker gör misstagen än att medborgarna får ta ansvar för sina misstag. Då har man ju i alla fall någon att skylla på. :)

     Men visst per definition har du rätt John. När man diskuterar förmåga att se helheten ska man naturligtvis inte blanda in mänsklighet. ;)

     Nu är det bäst att jag stannar innan jag börjar låta som en HasseÅTage-sketch om sannolikhet.

     • John says:

      Jo det är faktist nästa logiska slutsatts och man måste få viss erfarenhet först för att kunna göra en god simulering. Nu antar jag att dess befolkning förstår att skatter är viktiga till viss del och det skulle de aldrig ha gjort om de inte fått testa på konsekvenserna av sina egna beslut. Och jag håller med. Bättre att vi låter folket ta egna beslut och även ansvar över de konsekvenser som blir. I alla fall i de flesta frågor. Sen har vi vissa frågaor som best beslutas av experter. Å andra sidan så bör i så fall dena expert kunna förklara och bevisa för folket varför det är en sådan fenomenal bra ide då om han nu är en expert. Förstår man något så ska man kunna förklara ett komplext förhållande för en 7 åring enligt min mening.

 11. Josef Boberg says:

  Peter – apropå: “Hur kommer det sig att GMO introduceras i Sverige utan medborgarnas vetskap ?” – så är vådan för folkhälsan av det en “piss i Mississippi – relativt vad etablissemangets folkhälsoförstörande kostråd med ca 60 % kolhydrater i kosten – har ställt till med sedan mer än 50 år tillbaka – och ej minst ställer till med i dags dato.

  Professor Göran Sjöberg har på ett lättfattligt sätt förklarat varför ett övermått av kolhydrater/socker i kosten är ett beroendeframkallande gift för kroppen här. Mera om detta LivsViktiga ämne på Facebook här.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – kan göra något politiskt åt det – har jag ordat om på min blogg här.

  I o f sig så kan jag ha fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du :?:

 12. Bengt Blomberg says:

  Det är viktigt tror jag att vara klok i sin kritik till de som är valda ombud. De som alla andra t.ex. läkare och yrkesarbetare vill göra ett seriöst arbete och då hjälper det dåligt att slå ner på personen i fråga. pedagogiken är viktig i alla sammanhang och att sakfrågorna blir det som det skall frågas om och behandlas så effektivt, enkelt och smart som möjligt.

 13. Bengt Blomberg says:

  Stefan har en helhetssyn i samhället att pengen är inte målet utan det är verksamheterna i samhället som prioriteras. Finns viljan till ett bättre liv för alla. Med den inriktningen är Stefan med sin ledning klar att leda landet, tycker jag
  Du vet min e-post. vill du fortsätta diskussionerna ber jag dig skicka dit, inte över AD
  Hälsningar
  Bengt

 14. Peter Iwanek says:

  Tack för ditt svar, Bengt.

  Personligen har jag lite högre krav än vad en partiledares åsikt är om pengar. Om det räckte förstår jag inte riktigt ditt argument med att medborgare inte ser helheten. Kvalifikationen att Löfvén tycker att “pengen inte är målet” tror jag ganska många medborgare har.

  Jag föredrar öppna debatter, så om du inte vill fortsätta här, tackar jag för dina svar och avslutar konversationen.

 15. En majoritet av folket begriper att det ekonomiska systemet är galet och ohållbart och politikerna s+m=60% har makten att ändra på det OMG. Men de företräder andra intressen än folkets i första hand. Håller folket lugn med lögner under olagliga djungelliknande lagar, där den starkes rätt är upphöjt till lag – Sveriges starkas LAG. Det finns inget som säger att vare sig Stefan eller Fredrik är lämpligare än folket och när folket röstat får ju folket själv ta konsekvenserna av sina egna val och inte ta ansvar för Fredriks och Stefans som det är idag. Direktdemokrati är ostoppbart. Börja i partierna med medlemsdemokrati – att jag skall behöva påminna om den saken. Saliga äro de maktfullkomliga (men inte heliga) ty de tror de sitter vid syltburken i evigheten. kram Bo

  • John says:

   Ja vi bör fasa in mer och mer av direkdemokrati så att vi alla människor börjar ta ansvar över samhället och politiken som påverkar oss alla. De kommer eliminera många problem av korruption för klart de kan hålla på som de gör när inte folket engaerar sig i politik.

 16. Dock så pekar ju valdeltagandet i val extremt lågt i direktdemokratier som Schweiz. Hur ska man komma runt det problemet?

  • Idag är valdeltagandet = med de antalet riksdagsledamöter minus de som kvittar ut sig. Valdeltagandet kommer i sakfrågorna att bli ofantligt många gånger högre än nu. Jämförelsen skall göras med de 349 riksdagsledamöterna som idag röstar och dessutom röstar de ju sektindelat partivis och även blockvis, så dagens röstande är extremt lågt i Sveriges representativa riksdag.
   Calle du kan inte blanda ihop allmänna val vart fjärde år och ett regelbundet deltagande i politiska omröstningar. I vårt system kommer väljarna kunna delegera och låta sig representeras och ändå kunna ta tillbaka sin röst eller delegera den till annan lämpligare delegat som kan vara ett parti, en organisation eller en person. Valdeltagandet kommer att bli väldigt högt långt över dagens 349. Vi får dessutom ett bättre valsystem än Schweiz som du nämner.

 17. Christian Lantz says:

  Jag anser att de tre blå rutorna med ordet “Folket” inuti är otydliga och i värsta fall missvisande i de annars mycket bra tre illustrationerna ovan om flytande demokrati. Rutorna behöver göra om så att man omedelbart inser att de är kopplade till och är samlingsnamn för de “personer” som ska symbolisera just “folket”. Som de nu är utformade går det en grön pil från två av de blå rutorna i illustration 1 och 3, vilket gör att budskapet blir oklart. Inte heller illustration 2 ger ett entydigt budskap om att de två grå “personerna” symboliserar “folket”. Tack för ordet och lycka till i valet!

 18. Josef Boberg says:

  Apropå diskussionerna ovan;

  Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att rekvirera Suveräna Pengar från Riksbanken http://positivapengar.weebly.com/blogg/positiva-pengar-lanserar-suverana-pengar till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Nationalekonomi/Suveräna Pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.
  .

  Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

  Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna – som står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket “röra” som håller i “styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.

  - slut citat från min URL-länk.

2 Pings/Trackbacks for "Flytande demokrati"
 1. […] samma sätt tänker jag att AD inte säljer flytande demokrati. Vi säljer resultatet av flytande […]

 2. […] det många fördelar med ett helt demokratiskt parti – ett parti som bygger på principen om flytande demokrati. Den kanske viktigaste är att partiet skulle vara den ideala plattformen för att iscensätta ett […]

Add Comment RegisterLeave a Reply to Christian Lantz Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>