Comments on: Flytande demokrati http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/ Ditt verktyg för en verklig demokrati Thu, 17 Sep 2015 10:57:27 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6 By: Josef Boberg http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1693 Josef Boberg Thu, 17 Sep 2015 10:57:27 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1693 Apropå diskussionerna ovan;

Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att rekvirera Suveräna Pengar från Riksbanken http://positivapengar.weebly.com/blogg/positiva-pengar-lanserar-suverana-pengar till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Nationalekonomi/Suveräna Pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.
.

Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna – som står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket “röra” som håller i “styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.

- slut citat från min URL-länk.

]]>
By: Ett parti för flytande demokrati – Ett utdrag ur boken ”Flytande demokrati” av Anders Lönnfält och Joakim Sigvald | Gilla direktdemokrati http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1572 Ett parti för flytande demokrati – Ett utdrag ur boken ”Flytande demokrati” av Anders Lönnfält och Joakim Sigvald | Gilla direktdemokrati Mon, 09 Jun 2014 21:55:08 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1572 […] det många fördelar med ett helt demokratiskt parti – ett parti som bygger på principen om flytande demokrati. Den kanske viktigaste är att partiet skulle vara den ideala plattformen för att iscensätta ett […]

]]>
By: Christian Lantz http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1476 Christian Lantz Fri, 10 Jan 2014 00:57:11 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1476 Jag anser att de tre blå rutorna med ordet “Folket” inuti är otydliga och i värsta fall missvisande i de annars mycket bra tre illustrationerna ovan om flytande demokrati. Rutorna behöver göra om så att man omedelbart inser att de är kopplade till och är samlingsnamn för de “personer” som ska symbolisera just “folket”. Som de nu är utformade går det en grön pil från två av de blå rutorna i illustration 1 och 3, vilket gör att budskapet blir oklart. Inte heller illustration 2 ger ett entydigt budskap om att de två grå “personerna” symboliserar “folket”. Tack för ordet och lycka till i valet!

]]>
By: Bo Wennström http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1438 Bo Wennström Tue, 24 Dec 2013 23:41:24 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1438 Idag är valdeltagandet = med de antalet riksdagsledamöter minus de som kvittar ut sig. Valdeltagandet kommer i sakfrågorna att bli ofantligt många gånger högre än nu. Jämförelsen skall göras med de 349 riksdagsledamöterna som idag röstar och dessutom röstar de ju sektindelat partivis och även blockvis, så dagens röstande är extremt lågt i Sveriges representativa riksdag.
Calle du kan inte blanda ihop allmänna val vart fjärde år och ett regelbundet deltagande i politiska omröstningar. I vårt system kommer väljarna kunna delegera och låta sig representeras och ändå kunna ta tillbaka sin röst eller delegera den till annan lämpligare delegat som kan vara ett parti, en organisation eller en person. Valdeltagandet kommer att bli väldigt högt långt över dagens 349. Vi får dessutom ett bättre valsystem än Schweiz som du nämner.

]]>
By: Calle L. Heilborn http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1415 Calle L. Heilborn Tue, 12 Nov 2013 10:03:53 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1415 Dock så pekar ju valdeltagandet i val extremt lågt i direktdemokratier som Schweiz. Hur ska man komma runt det problemet?

]]>
By: John http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1413 John Mon, 11 Nov 2013 16:40:49 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1413 Ja vi bör fasa in mer och mer av direkdemokrati så att vi alla människor börjar ta ansvar över samhället och politiken som påverkar oss alla. De kommer eliminera många problem av korruption för klart de kan hålla på som de gör när inte folket engaerar sig i politik.

]]>
By: John http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1412 John Mon, 11 Nov 2013 16:37:19 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1412 Jo det är faktist nästa logiska slutsatts och man måste få viss erfarenhet först för att kunna göra en god simulering. Nu antar jag att dess befolkning förstår att skatter är viktiga till viss del och det skulle de aldrig ha gjort om de inte fått testa på konsekvenserna av sina egna beslut. Och jag håller med. Bättre att vi låter folket ta egna beslut och även ansvar över de konsekvenser som blir. I alla fall i de flesta frågor. Sen har vi vissa frågaor som best beslutas av experter. Å andra sidan så bör i så fall dena expert kunna förklara och bevisa för folket varför det är en sådan fenomenal bra ide då om han nu är en expert. Förstår man något så ska man kunna förklara ett komplext förhållande för en 7 åring enligt min mening.

]]>
By: Bo Wennström http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1411 Bo Wennström Mon, 11 Nov 2013 15:40:40 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1411 En majoritet av folket begriper att det ekonomiska systemet är galet och ohållbart och politikerna s+m=60% har makten att ändra på det OMG. Men de företräder andra intressen än folkets i första hand. Håller folket lugn med lögner under olagliga djungelliknande lagar, där den starkes rätt är upphöjt till lag – Sveriges starkas LAG. Det finns inget som säger att vare sig Stefan eller Fredrik är lämpligare än folket och när folket röstat får ju folket själv ta konsekvenserna av sina egna val och inte ta ansvar för Fredriks och Stefans som det är idag. Direktdemokrati är ostoppbart. Börja i partierna med medlemsdemokrati – att jag skall behöva påminna om den saken. Saliga äro de maktfullkomliga (men inte heliga) ty de tror de sitter vid syltburken i evigheten. kram Bo

]]>
By: Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1410 Peter Iwanek Mon, 11 Nov 2013 10:35:05 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1410 Tack för ditt svar, Bengt.

Personligen har jag lite högre krav än vad en partiledares åsikt är om pengar. Om det räckte förstår jag inte riktigt ditt argument med att medborgare inte ser helheten. Kvalifikationen att Löfvén tycker att “pengen inte är målet” tror jag ganska många medborgare har.

Jag föredrar öppna debatter, så om du inte vill fortsätta här, tackar jag för dina svar och avslutar konversationen.

]]>
By: Bengt Blomberg http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1409 Bengt Blomberg Mon, 11 Nov 2013 09:59:15 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1409 Stefan har en helhetssyn i samhället att pengen är inte målet utan det är verksamheterna i samhället som prioriteras. Finns viljan till ett bättre liv för alla. Med den inriktningen är Stefan med sin ledning klar att leda landet, tycker jag
Du vet min e-post. vill du fortsätta diskussionerna ber jag dig skicka dit, inte över AD
Hälsningar
Bengt

]]>
By: Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1408 Peter Iwanek Sun, 10 Nov 2013 22:25:46 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1408 Jag är ganska nyfiken på svar på min fråga Bengt: Vad gör Löfvén lämplig att leda Sverige?

]]>
By: Bengt Blomberg http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1407 Bengt Blomberg Sun, 10 Nov 2013 22:08:16 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1407 Det är viktigt tror jag att vara klok i sin kritik till de som är valda ombud. De som alla andra t.ex. läkare och yrkesarbetare vill göra ett seriöst arbete och då hjälper det dåligt att slå ner på personen i fråga. pedagogiken är viktig i alla sammanhang och att sakfrågorna blir det som det skall frågas om och behandlas så effektivt, enkelt och smart som möjligt.

]]>
By: Josef Boberg http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1406 Josef Boberg Sun, 10 Nov 2013 20:53:20 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1406 Peter – apropå: “Hur kommer det sig att GMO introduceras i Sverige utan medborgarnas vetskap ?” – så är vådan för folkhälsan av det en “piss i Mississippi – relativt vad etablissemangets folkhälsoförstörande kostråd med ca 60 % kolhydrater i kosten – har ställt till med sedan mer än 50 år tillbaka – och ej minst ställer till med i dags dato.

Professor Göran Sjöberg har på ett lättfattligt sätt förklarat varför ett övermått av kolhydrater/socker i kosten är ett beroendeframkallande gift för kroppen här. Mera om detta LivsViktiga ämne på Facebook här.

Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – kan göra något politiskt åt det – har jag ordat om på min blogg här.

I o f sig så kan jag ha fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du :?:

]]>
By: Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1405 Peter Iwanek Sun, 10 Nov 2013 18:42:30 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1405 Alternativt kan man se det som att människor lär sig av sina misstag och därigenom lär sig se helheten. Om man nu ska vara petig alltså. ;)

Personligen föredrar jag att göra mina egna misstag, över att låta en politiker som jag inte kan påverka i någon riktning göra dom över mitt huvud.

Dessutom, eftersom det gäller amerikaner som inte direkt älskar skatt, var helomvändningen nästan revolutionär till sin karaktär. ;)

Misstänker dom som ser helheten gör misstag också. Men det är kanske bättre att politiker gör misstagen än att medborgarna får ta ansvar för sina misstag. Då har man ju i alla fall någon att skylla på. :)

Men visst per definition har du rätt John. När man diskuterar förmåga att se helheten ska man naturligtvis inte blanda in mänsklighet. ;)

Nu är det bäst att jag stannar innan jag börjar låta som en HasseÅTage-sketch om sannolikhet.

]]>
By: John http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1404 John Sun, 10 Nov 2013 18:36:10 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1404 Om man ska vara riktig petig så skulle man nog kunna se

“I Kalifornien röstade man bort många skatter. När man insåg att samhället höll på att förfalla för att det saknades skattepengar gjorde man helt om. Jag tror din vän Håkan underskattar människors förmåga till analys.”

som ett belägg EMOT att folk inte har god analys. Som jag ser det så är analys något man gör rationellt (dvs en simulering av verkligheten och framtiden som görs i ens huvud) och de röstade ju faktiskt bort alla skatter utan att kunna analysera sig till vad konsekvenserna skulle bli. De var först när Empiren (verkligheten) kom knackande på dörren som de förstod vad de gjort och förs då ändrade de sig. ;-)

]]>
By: Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1403 Peter Iwanek Sun, 10 Nov 2013 18:06:46 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1403 “Trevlig tanke men problemet är att för få personer ser helheten.”

Jo, det där har jag ju hört ett par gånger. Det är en elitistisk syn på människor som jag inte delar. Dessutom är det ju tänkt så att sakkunniga kan vara med och ta fram konsekvensanalyser. Ungefär som din partiledare eller vilken partiledare som helst gör.

Eftersom du är socialdemokrat Bengt, vilka kvalifikationer att leda Sverige har Löfvén?

Riksdagsmän röstar utifrån korta sammandrag de får presenterade i pappersform. Jag tror att medborgare är kapabla att läsa sammandrag och se följdeffeffekter när de presenteras.

I Kalifornien röstade man bort många skatter. När man insåg att samhället höll på att förfalla för att det saknades skattepengar gjorde man helt om. Jag tror din vän Håkan underskattar människors förmåga till analys.

Om det dessutom var så att politiker var så bra på att se helheten, hur kommer det sig att arbetslösheten har legat på i snitt 8% sedan 1992? 20 år drygt. Under både ditt partis och Alliansens styre?

Hur kommer det sig att haven är förgiftade och tomma?

Hur kommer det sig att GMO introduceras i Sverige utan medborgarnas vetskap?

Hur kommer det sig att skolan, vården och äldrevården förfaller?

Hur kommer det sig att politiker inte är lika inför lagen?

Ja, listan kan göras hur lång som helst.

Till yttermeravisso verkar inte Schweiz ha fallit sönder av att medborgare inte har förmågan att se helheten. Tvärtom skulle jag drista mig att påstå.

Vad enligt dig gör politiker mer kapabla att se helheten?

]]>
By: Bengt Blomberg http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1402 Bengt Blomberg Sun, 10 Nov 2013 17:45:41 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1402 Jag har inget svar för tillfället men, en man vid namn Håkan Kraby kan jag citera:Trevlig tanke men problemet är att för få personer ser helheten. Röstar vi ja för förslag ett betyder det att vi måste rösta nej till förslag två även om det är obekvämt. Förslag två påverkar i sin tur förslag tre osv. Alla tänker inte så tyvärr.
Slut citat

]]>
By: Bo Wennström http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1401 Bo Wennström Sun, 10 Nov 2013 17:15:59 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1401 Det nuvarande partisystemet är osunt och får tendenser i allt mer sekteristiska uttryck. Det saknas medlemsdemokrati inom riksdagspartierna. Om vi inte ändrar riktning kommer vi att fortsätta få de negativa destruktiva livsupplevelser vi får idag. Jag anser att vi skall lämna utlevda strukturer och för det krävs ett annat tankeklimat. Medborgarna skall läras ansvariga och ALLA. Direktdemokrati är ofrånkomligt.
Problemet är att etablissemanget som sitter vid syltburkarna har motverkat utvecklingen till den grad att vi nu närmar vi oss ett sammanbrott på alla politikområden och det storindustriella tänkandet. Makten skall ligga hos folket och verkställigheten skötas av riksdagen med politiska tjänstemän som verkställer, administrerar och kontrollerar folkets viljeinriktning.

]]>
By: Peter Iwanek http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1400 Peter Iwanek Sun, 10 Nov 2013 16:29:32 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1400 Vilka ändringar tycker du partisystemet ska genomgå, Bengt?

]]>
By: Bengt Blomberg http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/comment-page-1/#comment-1399 Bengt Blomberg Sun, 10 Nov 2013 16:26:32 +0000 http://aktivdemokrati.se/?p=3698#comment-1399 Jag anser att den gången vi i partierna har idag skall naturligtvis fortsätta, kanske med mindre ändringar. Det som fungerat bra i århundrade skall inte förkastas, men grunden skall ligga i föreningsmedlemmarnas idèer, Med den tekniken vi har idag, kan den kanske slipas till och bli vassare, enklare och lättare i de olika partiideologiernas partier. Makten skall ligga på majoriteten med respekt och tolerans för minoriteten..

]]>