Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010

Stack of Documents

År 2010 började med en delegation från Nepal som ville besöka Aktiv Demokrati i Göteborg och som även hoppades träffa Demoex och Direktdemokraterna i samma möte. Intensiva diskussioner resulterade i att det inte blev något möte.

Vi valde stavning av partinamnet på valsedeln. Namn samlades in. Hederlighetsavtal utformades och skrevs på av personerna på valsedlarna. Behörig företrädare inför valmyndigheten valdes. Beslut om köp av valsedlar från valmyndigheten togs. Pamfletter togs fram. Kampsånger skrevs, spelades in och lades upp på youtube.

Diskussioner om valsamverkan med andra partier påbörjades igen, under ledning av Martin Gustavsson. Ett antal försök till kontakter med Piratpartiet och Feministiskt initiativ gjordes, utan gensvar.

I maj föreslog Jonas Liljegren att vi skulle ha lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Efter ett par möten i Göteborg anordnade Jonas ett större föredrag om Aktiv Demokrati där flera aktiva partimedlemmar medverkade.

Fler möten hölls i Göteborg med bland andra Mikael Engström från tillit.info och Magnus Gustavsson, med diskussioner om att snabbt få fart på partiet och valrörelsen.

Långa diskussioner om wikis och andra system resulterade slutligen i valet av WordPress som ny plattform för webbplatsen. En webbgrupp skapades med befogenhet att ta fram och uppdatera webbplatsen.  Innan dess bestod sidan av en handfull statiska html-sidor som enbart kunde ändras av webmaster.

Vi hade en hel del problem med gamla webbhotellet med sidor som inte kunde laddas. Slutligen bytte vi till Binero men möttes då av nya problem med tillgänglighet och väntetider.

Efter långa diskussioner om bloggens innehåll röstades nya riktlinjer fram. Bloggen flyttades till partiets egna webbplats och en stor mängd gamla inlägg som inte följde riktlinjerna rensades bort. Martin Gustavsson (sedan många år en av de mest aktiva medlemmarna) lämnade partiet och kritiserade den nya ledningen.

Forumen öppnades för omvärlden. Närvaron på facebook stärktes. Texter från den gamla webbplatsen lades upp på nytt som bloggposter.

En massa diskussioner om stadgar, reglemente, omröstningsprocedurer och partierts styrning hölls. Till slut fick Magnus Gustavsson nog och startade partiet Tillit tillsammans med Mikael Engström och några veteraner från direktdemokratirörelsen.

En “valstuga” delades med föreningen Cui Bono på järntorget i Göteborg där ett antal broschyrer delades ut

Utbrytargruppen Direktdemokraterna var mycket aktiva under 2010 och drog medlemmar från AD. Under hösten ledde förändringarna inom AD att flera medlemmar gick över från Direktdemokraterna till AD igen och Direktdemokraterna gick i dvala.

Efter all dramatik var så slutligen valet 2010 över. De olika direktdemokratiska partierna fick tillsammans 109 röster till riksdagen. Av dessa var 76 röster för Aktiv Demokrati.

Under slutet av 2010 började Fredrik Liljegren att utveckla det valsystemet som sedan döptes till GOV. En del testar och utveckling gjordes under hösten. Det skulle dock ta ytterligare några månader innan det började likna vad vi idag har på val.aktivdemokrati.se.

Kommentarar och diskussionen finns i denna forumtråd

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF

Började studera direktdemokrati 1994. Medlem i AD sedan 2009. Ordförande sedan 2010.

Tagged with:
Posted in Dokument, Nyheter
0 comments on “Verksamhetsberättelse 2010
1 Pings/Trackbacks for "Verksamhetsberättelse 2010"
  1. [...] Verksamhetsberättelsen skriven av Jonas Liljegren finns under länken nedan: http://aktivdemokrati.se/nyheter/2011/verksamhetsberattelse-2010/ 08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning [...]