Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Redovisning, verksamhetsåret 2011

pengar

Resultaträkning 2011

Intäkter
Medlemskap 2025,00
Donationer 620,00
Förbetalning familjehelg 1800,00 För användning familjehelg januari 2012
Summa intäkter 4445,00
Utgifter
Plusgiro 450,00 Årsavgift
Payson 5,25 Transaktionsavgifter
Domännamn 99,00
Webhotell 1245,00 Överlappande binero och talkactive
Summa utgifter 1799,25
Årets resultat 2645,75

Balansräkning 2011

Tillgångar 2011-01-01 2011-12-31
Plusgiro 7044,20 9974,20
Payson 36,40 326,15
Handkassa 60,00 0,00
Summa tillgångar 7140,60 10300,35
Skulder 2011-01-01 2011-12-31
Handkassa 0,00 514,00 Kassören har gjort utlägg för föreningens räkning.
Summa skulder 0,00 514,00

Summa 7140,60 9786,35

Bokföring

Plusgirot

Ingående saldo 7044,2
2011-01-01Varav


Belopp Donation Saldo
2011-01-03 Medlemskap 75 7119,2
2011-01-05 Plusgirokonto årspris -450 6669,2
2011-01-24 Medlemskap 100 25 6769,2
2011-01-28 Medlemskap 75 6844,2
2011-02-08 Medlemskap 75 6919,2
2011-02-08 Donation 500 500 7419,2
2011-02-21 Medlemskap 75 7494,2
2011-02-28 Medlemskap 75 7569,2
2011-05-10 Medlemskap 100 25 7669,2
2011-08-29 Medlemskap 75 7744,2
2011-08-30 Medlemskap 75 7819,2
2011-09-02 Medlemskap 100 25 7919,2
2011-09-12 Medlemskap 75 7994,2
2011-09-15 Medlemskap 150 8144,2
2011-09-15 Medlemskap 75 8219,2
2011-09-15 Medlemskap 75 8294,2
2011-09-16 Medlemskap 75 8369,2
2011-09-20 Medlemskap 75 8444,2
2011-10-05 Medlemskap 75 8519,2
2011-11-02 Medlemskap 75 8594,2
2011-11-14 Familjehelg 200 8794,2
2011-11-18 Medlemskap? 75 8869,2
2011-11-23 Familjehelg 200 9069,2
2011-11-28 Medlemskap 75 9144,2
2011-12-01 Familjehelg 400 9544,2
2011-12-01 Medlemskap 75 9619,2
2011-12-05 Familjehelg 600 10219,2
2011-12-14 Medlemskap 100 25 10319,2
2011-12-14 Talk active aps -420 9899,2
2011-12-20 Medlemskap 75 9974,2
Summa 2930 600
Utgående saldo 9974,2
2011-12-31

Payson

Ingående saldo 36,4
2011-01-01

VaravBelopp Donation Avgift Saldo
2011-06-05 22:10:21 Överföring 1
0 37,4
2011-06-06 20:34:09 Kreditering -1
0 36,4
2011-06-11 14:53:25 Donation 20 20 0 56,4
2011-08-22 07:08:31 Medlemskap 75
-5,25 126,15
11-11-09 Familjehelg 200 326,15
Summa 295 20 -5,25
Utgående saldo 326,15
2011-12-31

Handkassa

Ingående saldo 60
2011-01-01

Varav


Belopp Donation Saldo
11-06-14 Domän binero -99 -39
11-08-05 Webbhotell binero -825 -864
11-09-15 Medlemskap 75 -789
11-09-23 Medlemskap 75 -714
11-11-09 Familjehelg 200 -514
Summa
-574 0
Utgående saldo -514
2011-12-31

Revisionsberättelse

Undertecknade är revisorer för partiet Aktiv Demokrati för
verksamhetsåret 2011. Vi har granskat kassörens redovisning och har
intet att anmärka. Vi anser att verksamhetsåret 2011 är tillbörligt
redovisat och att redovisningen för 2011 är godkänd.

Hindås 2012-06-26
Roger Persson
Revisor

Malmö 2012-06-26
Gil Roitto
Revisor

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Redovisning, verksamhetsåret 2011
Tagged with:
Posted in Ekonomi
One comment on “Redovisning, verksamhetsåret 2011
  1. Josef Boberg says:

    Bra redogörelse.

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>