Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Bloggarkiv

Reglemente 2013-05-09

Nytt i denna version är §4.1 Medlemsavgiften

Publicerad i Reglemente

Reglemente 2012-03-15

Nytt i denna version är §5 Roller

Publicerad i Reglemente

Reglemente 2011-10-01

folders

Nytt i denna version är §3.4 Kontinuerliga val av förtroendeposter

Taggar:
Publicerad i Reglemente

Reglemente 2011-09-24

folders

§3.2 ändrad till att referera till nuvarande valsystem.

Publicerad i Reglemente

Reglemente 2011-09-07

folders

Omröstningstiden ändrad till 14 dagar.

Publicerad i Reglemente

Reglementet 2010-10-18

Här samlas partiets aktuella beslut i en form liknande lagbok, med stadgarna som en grundlag.

Publicerad i Reglemente