Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Blog Archives

Thomas Jefferson

thomas_jefferson

Jag vet ingen säkrare plats för makten över samhället än folket, och om vi inte anser dem upplysta nog för att utöva sin kontroll med rättmätigt omdöme, är inte lösningen att ta makten ifrån dem, utan snarare att utbilda dem till bättre beslutsfattare. Det är den verkliga lösningen för missbruk av konstitutionell makt.

Tagged with: ,
Posted in Citat

Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80

Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan. Harijan weekly journal, 1942

Tagged with: ,
Posted in Citat

Olof Palme

olof_palme_80x80

Så 1950 var jag med på ett ungdomsmöte i Prag. Vackra banderoller om fred och folkens självbestämmanderätt. I tio dagar försökte jag få ordet för att protestera mot kommunisternas eländiga missbruk av ordet demokrati. Men vi skreks ner och buades ut. …

Tagged with: ,
Posted in Citat

John F Kennedy

john_f_kennedy_80x80

Själva ordet hemlighetsmakeri är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle. Vi är, som ett folk, naturligt och historiskt sett emot hemliga sällskap, eder och tillvägagångssätt. …

Tagged with: ,
Posted in Citat