Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Begränsade utförare

Begränsade utförare - bred

Demokratisystemet stödjer även subsidiaritetsprincipen, d.v.s. principen om att alla beslut ska fattas så nära de berörda parterna som möjligt. Målsättningen är nämligen att även sådana beslut ska fattas demokratiskt av de berörda parterna.

För att möjliggöra detta finns det två typer av utförare: allmänna utförare och begränsade utförare. En allmän utförare svarar alltid inför folket i sin helhet. En begränsad utförare får däremot sina uppdrag ifrån en begränsad valkrets.

En begränsad valkrets kan till exempel vara alla människor som bor i en viss kommun, men det kan lika gärna vara landets alla lärare, eller alla människor som bor i hyreslägenhet. På så vis behöver inte subsidiaritetsprincipen bara gälla geografiska områden som idag.

Medborgarna kan i en viss begränsad valkrets också ges olika mycket inflytande. I en begränsad valkrets för ett universitet kan till exempel studenter ha 1 röst, doktorer 4 röster och professorer 16 röster.

För att inte bryta den demokratiska principen har begränsade utförare alltid begränsad makt. Naturligtvis måste en begränsad utförare i första hand alltid följa de beslut som fattas av folket i sin helhet, men en begränsad utförare ska också lämna företräde åt en allmän utförare i färd med att utföra sitt uppdrag åt folket.

Man kan säga att begränsade utförare är underordnade allmänna utförare. En begränsad utförare kan också vara underordnad en annan begränsad utförare om dess valkrets utgör en del av den senares valkrets.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Begränsade utförare
Posted in Ordlista
2 comments on “Begränsade utförare
 1. Jerry Gabrielsson says:

  Detta låter väldigt bra i teorin, men fungerar dåligt idag i praktiken, och hur skulle man kunna få detta att fungera bättre i framtiden med AD.

  Jag har ett mycket bra exempel, där en medlem i ett parti motsatte sig att man dumpade slam från reningsverk ute i markerna för gödning inom lantbruket.

  Resultatet blev att denna person fick kravet på sig att antingen låta bli att öppet kritisera eller också uteslutas från partiet, här hade påstötningar från kommun och reningsföretaget i nämnda ämne.

  Detta är sådana typexempel som gör att filosofin har svårt att få genomslag hos massan, det finns ju alltid någon koppling hos/från någon någonstans antingen ekonomisk och/eller social.

 2. Sebastian Näslund says:

  …så han bytte parti? Till ett parti som inte ville dumpa slam på åkrar, eller?

Add Comment RegisterLeave a Reply to Jerry Gabrielsson Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>