Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Aktiv Demokratis forumregler

gult-kort

I Aktiv Demokrati vill vi sträva efter att föra diskussioner och behandla varandra i en positiv, saklig och respektfull anda. Föjande modereringsregler hjälper oss med detta.

1. Håll dig till ämnet

1a) Håll dig till trådens ämne. Starta en ny tråd och referera till den gamla när du har behov av att avvika från ämnet

1b) Undvik att diskutera person. Var saklig i diskussioner

1c) Undvik att sprida uppenbart osanna eller ogrundade uppgifter

1d) Styrk gärna faktapåståenden med referenser

1e) Undvik att bli allt för långrandig i dina inlägg. Behandla en sak per inlägg

2. Visa respekt för varandra

2a) Undvik förolämpningar, flaming http://en.wikipedia.org/wiki/Flaming_(Internet) och trolling http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

2b) Undvik ord som kan ha en provocerande eller stötande laddning, t ex svordommar, könsord eller nedsättande tillmälen

2c) Undvik att spamma diskussionstrådar med allt för många inlägg i rad

2d) Var konstruktiv och varsam med kritik och undvik att tjata på andra medlemmar att göra saker. Framhåll hellre egna och andras goda insatser och initiativ

3. Följ svensk lagstiftning

3a) Se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998112-om-ansvar-for-e_sfs-1998-112/ och http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm

3b) Inlägg som bryter mot svensk lag är inte tillåtna och bör rensas bort av forummoderator

4. Hantering av medlem som bryter mot modereringsreglerna

4a) Om någon bryter mot modereringsreglerna är det bra om annan medlem tillrättavisar denne på ett vänligt sätt

4b) Upprepade och grova brott mot modereringsreglerna kan vara grund för uteslutning ur partiet och från forumet (Se Stadgarna §6)

4c) Forummedlem som inte är medlem i partiet kan med 4b som grund stängas av från forumet av forummoderator efter att ha fått upprepade tillsägelser och med en skriftlig motivering

4d) Diskussion kring enskild medlems brott mot modereringsreglerna eller om uteslutning ska alltid hållas i en tråd som bara kan läsas av partimedlemmar (i forumdelen “Endast internt”)

4e) Håll en respektfull ton i diskussioner om enskild medlem

5. Hantering av konton och inlägg som bryter mot modereringsreglerna

5a) Forumkonto som är av ren spam-natur, som t ex bara postar orelaterad reklam, kan stängas av forummoderator utan varning eller skriftlig motivering

5b) Forumkonto som uppenbart öppnats av tidigare avstängd användare, inom en karenstid som bedöms av forummoderator från fall till fall eller genom omröstning, kan stängas av forummoderator utan varning eller skriftlig motivering

5c) Forummoderator har rätt att flytta inlägg som uppenbart bryter mot modereringsreglerna till det interna forumet, med motivering och länk dit ifrån den ursprungliga tråden

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
  • Kommentarer till Aktiv Demokratis forumregler
Tagged with: , , , ,
Posted in Forumregler
One comment on “Aktiv Demokratis forumregler
Add Comment RegisterLeave a Reply to Jonas Liljegren Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>