Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Pressrelease 2006-08-28

Pressrelease 060828:

www. aktivdemokrati.se – Partiet för kontinuerlig direktdemokrati

Är Du trött på politiken? Ingen kan klandra dig!

Partiet http://www.aktivdemokrati.se, som verkar för mer demokrati genom direkt medlemsmakt, har nu på allvar dragit igång sin valkampanj inför riksdagsvalet 2006.

Man vill att framtidens demokrati ska styras direkt av folket, genom bland annat Internet, och att partiet ska utgöra den grund som behövs för att realisera denna utveckling.
Partiet upplever att alltför många politiker inte längre värnar folkets intressen. Därför menar man att en förändring i riktning mot mer demokrati och mer hushållande med skattemedel, kräver att folket slutar rösta på alla partier av standardformat.

Förutom synen på hur demokratin ska utformas, har partiet inget fast åsiktspaket.

Redan nu kan man, genom att rösta i partiets röstningsystem, påverka partiet i en viss riktning. Man röstar på sakfrågor, inte på de politiska paket som de etablerade partierna försöker strömlinjeforma att passa så många som möjligt.

Alla medlemmar har samma rättighet att formulera förslag till omröstning, något som sedan sker efter väl genomtänkta regler där antalet röstande avgör med vilken hastighet frågorna avgörs.

– Demokrati måste få ta tid brukar det ju heta, säger Martin Gustavsson, en av de drivande krafterna inom partiet.
Han påstår att alla standardpartier tyvärr motverkar demokratisk utveckling på flera plan genom sin struktur och menar att det inte är så bra att politikerklassen som bildats inte längre är representativ för medborgarna.

Partiet vill bli ett nytt vågmästarparti i riksdagen för att försvaga politikerklassens privilegier såsom feta pensioner och generösa ersättningsnivåer till sig själva och samtidigt stärka demokratin.

Men en vågmästare i form av Aktivdemokrati skulle inte innebära en orättfärdigt stor makt till ett litet parti. Detta eftersom alla (utom partimedlemmar i andra riksdagspartier) har rätt att bli medlemmar och direkt påverka Aktivdemokratis politik. På så sätt skulle alltså Aktivdemokrati kunna bli hela svenska folkets röst, rakt in i Riksdagen dagen efter valet 2006.

Partiet välkomnar alltså alla medborgare med rösträtt i riksdagsval att delta, oavsett politisk färg.

Röster från medlemmarna:

– Den traditionella höger-vänsterskalan har definitivt spelat ut sin roll, säger Magnus Gustavsson. Vad vi behöver i svensk politik är inte käbbel om vem som gör mest för olika grupper, utan öppen debatt och beslut i verkliga sakfrågor som påverkar medborgarnas liv. Väljarna har börjat inse det nu och vänder därför de etablerade partierna ryggen i stor grad. Allt för många bra argument har kompromissats bort i dagens system utan att någon blivit nöjd egentligen. Nu kan vi lämna sofflocket! Allt för många finner sig inte längre i de löjliga piruetterna som de etablerade partierna ägnar sig åt i syfte att ge sken av medbestämmande för allas bästa.

– En mer detaljerad demokrati, med fler debatter och fler omröstningar, leder till mer förändring, säger Daniel Lampinen. Och det vill i alla fall jag ha. Med åsiktspaket och “politiskt spel” förändras desto mindre.

– I Aktivdemokrati kan de med kunskaper engagera och öppet påverka i frågor de själva brinner för, säger Katarina Gustavsson. 349 riksdagsledamöter kan omöjligt ha samma detaljkännedom utan blir ofta ett enkelt mål för lobbyister och andra påtryckningar.

Politiken idag:

· Löften, smutskastning och valfläsk är producerade enbart för att trygga makt inför nästa fyraårsperiod. Media jobbar mest med att gräva fram personliga oegentligheter hos de folkvalda.

· Vi ser stora risker med det rådande politiska systemet när många vänder sig bort från politiken. Åsiktspaket som passar alla passar egentligen ingen. Även aldrig så välmenande politiker har ingen chans att förändra det nuvarande improduktiva systemet inom ramen för de etablerade partierna.

· Den som vill påverka politiken måste vara beredd att koka kaffe och gå ärenden åt partipamparna i åratal innan man kan få något inflytande.

· Krig, miljöförstöring och allmän misshushållning med skattebetalarnas pengar, är följden av ett systemfel, den representativa demokratins dominans, vilken kommit att användas för att konservera partielitens makt i första hand. Detta är mycket långt ifrån de ideal som en gång grundlade demokratin i antikens Grekland.

Men det kanske finns ett annat sätt…

Politiken med Aktivdemokrati i riksdagen:

· Sakliga och sansade debatter mellan politiker, medborgare, media och experter på öppna forum via Internet.

· Beslutande omröstningar med möjlighet att delegera till politiker och organisationer.

· Aktivdemokrati behöver inget strömlinjeformat åsiktspaket! Du och alla andra medlemmar avgör demokratiskt politiken direkt, som det var tänkt en gång. Men endast genomtänkta och välformulerade förslag har en chans i vårt demokratisystem där tiden för avgörande är beroende av intresset.

· Medborgare ska kunna styra samhället direkt och indirekt via organisationer, politiker eller experter. Största möjliga folkstyre är vår ideologi.

Mer information om partiet Aktivdemokrati såsom stadgar etc., finns på partiets hemsida: http://www.aktivdemokrati.se samt kan lämnas av kontaktpersonerna, Magnus Gustavsson och Martin Gustavsson (ej släkt med varandra..).

På partiets hemsida går också att beställa valsedlar, delta i partiets öppna forum, stödja partiet ekonomiskt eller enkelt gratis bli medlem för rösträtt i alla partiets angelägenheter.

Med vänliga Hälsningar,

Aktivdemokrati

För information:
kontakt@aktivdemokrati.se

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Pressrelease 2006-08-28
Posted in Press
2 comments on “Pressrelease 2006-08-28
 1. Jonas Test1 says:

  Kanske vi skulle ta bort kontaktuppgifterna från dessa äldre blogginlägg?

 2. Magnus Gustavsson says:

  Ja, i varje fall e-mailen o tel nummmer utom till kontakt@ad.se

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>