Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Redovisning, verksamhetsåret 2006

Undertecknad får lämna följande redovisning för det gångna verksamhetsåret 2006;

Bokförda transaktioner
———————-

Datum Till/Från______________________ Belopp+/-_____ Utg. saldo
061231 Utgående saldo _____________________________ 1721,75
060904 INSÄTTNING, anonymt bidrag ____ 10,00 ________ 1721,75
060728 TALK ACTIVE, webhotell________ -153,75 ______ 1711,75
060428 medlemsavg _______________ 100,00 _______ 1865,50
060428 medlemsavg _______________ 100,00__________1765,50
060418 medlemsavg _______________ 100,00 _______1665,50
060329 medlemsavgift ____________________100,00 ________1565,50
060327 medlemsavgift ____________________100,00 ________1465,50
060131 INBETALNING medlemsavgift ________100,00________ 1365,50
060126 medlemsavgift + frivilligt bidrag______ 250,00________ 1265,50
060110 PRIS ENL SPEC årsavg. PlusGirot _____-370,00 _______1015,50
060101 Ingående saldo________________________________1385,50

Kassörens kommentar är att saldot så sakta minskar i brist på inkomster..
Kan revisorerna godkänna årsredovisningen i denna tråd?

Magnus Gustavsson, kassör
050727

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
Posted in Ekonomi