Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

En stärkt socialdemokrati

I helgen har Socialdemokraterna valt Håkan Juholt till ny Juholt partiledare. Under hans första tal var responsen i salen är märkbart ärligt lättad och entusiastisk. Socialdemokraterna kommer med största sannolikhet framstå som stark och farlig motståndare till den borgerliga alliansen om inte så länge. Juholt verkar ha både den retoriska förmågan och visionen.

 

Även personer med en tydlig borgerlig tillhörighet har i diskussioner jag har haft uttryckt en förhoppning om att se en stark socialdemokrati för att inte den nuvarande regeringen ska bli för bekväm och stagnera och gå i inflation med ideologiskt drivna beslut. En stark demokratisk dynamik är av högsta intresse för alla medborgare, bl a för att de som sitter med makt ska pressas till att slipa på sina beslut för att inte den starka oppositionen ska kunna fälla makten till nästa val.

 

Som direktdemokratiskt parti ser vi ju självklart brister i att dynamiken så mycket ska bestämmas av förmågan hos en enda person som väljs av ett partis inre valberedningsverksamhet. Men tills dess vi har vuxit oss starka och kunnat reformera systemet får vi glädja oss åt varje demokratisk vinning inom det nuvarande system.

 

Det kan noteras att Juholt påfallande ofta i sitt tal tonade ned både sin egen roll och partiets roll, och ville utmåla partiet som en folkrörelse som måste bottna i folkets åsikter och som en företrädare för folket. En kraftfull retorik om den lyckas förmedlas med trovärdighet.

Licens för bilden är Creative Commons, och bilden är tagen av tobias.bjorkgren.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till En stärkt socialdemokrati
Posted in Demokrati
15 comments on “En stärkt socialdemokrati
 1. Hans Jangeby says:

  Jag tror Håkan kraftigt underskattats tidigare av de allianspartierna. Han verkar ha de ledaregenskaper som krävs och har humor. Kanske kan han bli mycket stor som partiledare likt Hjalmar Branting och Tage Erlander.
  Men socialdemokraterna har inte lyssnat på sina väljare. Det hjälper inte att ha hårt arbetande medlemmar, om sakfrågorna ogillas av väljarna. Därför förlorade man valet 2010.
  Socialdemokraterna och andra partier har en hierarkisk partiorganisation. Hur partiledarvalet gick till har förskräckt -som visade tydligt vilken organisation (S) företräder. Valberedningen presenterade en kandidat. Ombuden hade inga val. Allt var klart ändå. Vad var det då för val? Tyvärr liknar det alltför mycket det som man sätt i f.d. kommuniststater.
  Det behövs större direkt medinflytande från socialdemokraternas medlemmar, nu när tekniken finns. Socialdemokraterna har därför mycket lång väg att gå både organisatoriskt och i sakfrågor om de ska vinna valet 2014.

  • dalaibo says:

   Hans jag gillar din analys. Vill bara nämna att några visioner (artskillnad) kunde jag inte notera. (S) förstår inte att medvetenheten är förändrad även om väljaren i allmänhet är polititiskt oengagerade, bekvämt för den “elit” som vill vara utsedd att bestämma (härska).
   Rotsystemet , läs kultur, tradition, religion och politik (alla politikområden) är i uppdämt behov av förändring i grunden. Det uppfattar jag som att (s) inte är intresserad av. (S) är inte tillräckligt på knä ännu för att förstå detta och kanske något annat kommer upp på arenan innan de kan förändra sig i grunden.
   Jag vill ha medborgare som redan i grundskolan utbildas tilll att vara demokrater i ett direktdemokratiskt samhälle – där väljarnas beslut (val) om inriktning skall följas av en ny form av politiker som levererar väljarnas beslut.
   Exempel på visioner har jag lagt ut några på lovedepartment.com / kram dalibo

 2. Josef Boberg says:

  I min kommentar om Håkan Juholt på Newsmill 27/3-11 – är jag lite tveksam till om Håkan Juholt är det Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige vill ha. Min kommentar om det finns HÄR.

 3. Erik Bengtsson says:

  Vad jag befarar är Håkan Juholt och de flesta som valts in tillsammans med honom inte speciellt bra tänkare. Ut åker personer med lång utbildning in kommer personer som inte har högskoleutbildning eller har misslyckats med sina högskolestudier.

  Akademiska meriter bör aldrig bli ett formellt krav för att bli invald i demokratiska organisationer. I varje fall inte i val till offentliga organisationer som nationalstater, vilka själva styr över förutsättningar och kriterier för att få akademiska meriter.

  Väljare bör dock inte göra misstaget att favorisera någon form av folklighetens okunskapselit. En elit som på något arrogant sätt klankar ner på alla som vill problematisera och utreda saker i grunden. En elit som tycker allting är så enkelt och självklart. Och detta när man ifrågasätter val de gör som verkar irrationella och/eller verkar innebära att man går rakt in i sluka strategers fällor.

  Mycket hellre politiker som är vänstervridna genom att göra avkall på statusattribut än genom att gör avkall på logiskt och rationellt tänkande.

 4. dalaibo says:

  Oavsett om personer tillhör akademikersekten eller inte – är vi alla i djurriket enligt Martinus och i barbarstadierna enligt Pythagoras – och oförmögna till att skapa harmoniska samhällen med goda levnadsbetingelser för alla, enligt MIG. Om vi avskaffade fattiga skulle ju de rika avskaffa sig själva och den nästakärleksnivån är vare sig de rika eller de fattiga begåvade för ännu.
  Det gäller att stå ut med eländesdansen genom att ständigt påminna sig om att vi själva är medskapare av spelet/skapelsen – för att få livsupplevelser inkarnerade i grovfysisk kropp – och det kan vi ju inte klaga på att vi saknar.
  Imogon klockan tolv ber vi för det lidande vi åsamkat vattnet utanför Japan och fö allt vatten – tankens kraft – ödmjukhet inför sanningen att vi skapat allt själv i vår oförmåga.
  Allt för att få dessa livsupplevelser under vår eviga existens utan början och utan slut. Ursäkta men jag kunde inte låta bli/ kram dalaibo

 5. dalaibo says:

  Så länge det finns slakthus har vi slagfält
  En vegetarisk diet är grunden för humanitet och nästakärlek – men det kommer att några diskarnationer och inkarnationer inna vi gjort oss fria från aggression.
  Jordmänniskan är ett sårat väsen på vandring med ena benet i djurriket och det andra nosande i människoriket (nästa rike).
  I Sverige har vi aldrig haft FRED, det är en av lögnerna vi håller oss med, vi har haft ELD UPPHÖR byggt på villkorade löften genom vapenbalans och det har vi vid flera tillfällen brutit för att nu kriga i två länder utan att erkänna att vi ÄR EN KRIGFÖRANDE NATION.
  Kram dalaibo

  • Josef Boberg says:

   “En vegetarisk diet är grunden för humanitet och nästakärlek…”

   Nja… – Dalaibo – därvidlag “vet” jag att Du är helt fel på det – därför att det animaliska fettet i modersmjölken ger bebisarna (ifall dom ej är veganer) ca 55 % av den energi som dom behöver för att växa till sig. Bebisarna är ju på den kosten humana, nästakärleksfyllda osv – som jag ser det.

   Därtill så finns det ju myriader av liv även i t ex en morot – som den som tuggar i sig moroten tar död på – bokstavligt talat. Så tala om munnens tuggande är ett veritabelt “slakthus” för vegankostens invånare… – och det livet äts ju rått så att säga.

   Tror Du att det är det bättre för veganlivet att dö så – än för t ex en ko som slaktas på ett “mänskligt” sätt :?:

   Det är nog helt andra brister i wår livsföring – som gynnar aggressiviteten = slagfälten – är jag rätt säker på. 8)

 6. dalaibo says:

  Ja – försvaret av den dräpande principen tar sig många uttryck och former.
  Det finns inga fel eller rätt, det är dock så att all sådd får vi skörda.
  Vi kommer en dag att inte heller äta vegetabilier – det finns de som redan är där – men att förneka evolutionen, förfiningen och motverka den skapar bara fortsatt elände – jag menar att ingen skall tvinga sig eller andra till en kost de ännu inte är begåvade för, men icke undanhålla dem den medvetenhet och insikt som efterhand kommer att leda oss in i allt humanare tänkande.
  När det gäller förståelsen om hur det förhåller sig med moroten kontra likdelar från anemaliska kadaver (läs kött) – så rekommenderar jag den lilla boken dryga hundra sidor “DEN IDEALISKA FÖDAN” av Martinus – där han förklarar logiken i denna evolution/förändring – www-tredjetestamentet.se.
  Kram dalaibo

  • Josef Boberg says:

   På 1980-talet så läste jag som princip allt som fanns översatt till svenska av Martinus (en tämligen stor kartong med böcker) + att jag har en del om det han visste om människan som elektrisk varelse på min blogg HÄR.

   Liv i vegetabilier är lika mycket liv som livet är i en häst – även om storleken fysiskt är mindre i vegetabilierna – så det så. Tänk på det när Du äter Din vegankost nästa gång – och tugga då snabbt – så att vegancivilisationerna av liv ej behöver lida i onödan.

   Ha det… / hälsar Josef

 7. dalaibo says:

  I den idealiska födan förklarar Martinus detta, på ett för mig tillfredsställande sätt (logiskt) – jag tycker inte jag skall göra avskrifter av det här av olika skäl. Jag kan bara redovisa hur jag, just nu, förstår skapelsen. Det är, som jag ser det, en artskilnad mellan växtriket och djurriket som är “större” än gradskillnaden mellan väsen i djurriket (läs jordmänniskan & djuren). Frukten är “klar” när den lämnar trädet. Ingen lider i “onödan” – men “slaverilinjen” är en hel del arbete i onödan bl annat för att kontollera varandra in absurdum. Enbart frukt är steget efter veg.
  När det gäller rah skriver jag ett email till DIG!
  Kram dalaibo

 8. dalaibo says:

  Ja wi gör så gott vi kan – allt dräpande oavsett hur, var och när sker ju enligt oss utövare i Kärlek (barbarisk rädsla, är oxå Kärlek) med goda avsikter och som USA som Guds sändebud. Vi kan inte med ansträngning förflytta oss till Gudomliga nivåer vi ännu inte har begåvat oss för. När vi utlevt ett “steg” till övermättnad och genom den uppnått den hunger som erfordras, väljer vi nästa steg som vore den en självklarhet – det finns många exempel att studera fortfarande om den saken, men det handlar inte historien om i den skola jag gick i. Fullkomlighet och idéealitet kan inte uppnås inkarnerad i djurriket, gör väsendet det då är väsendet i nästa rike.
  Kram dalaibo

  • Josef Boberg says:

   “Fullkomlighet och idéealitet kan inte uppnås inkarnerad i djurriket, gör väsendet det då är väsendet i nästa rike.”

   Det har Du ju i o f s rätt i – men Du glömmer ju då bort – att det är ENBART som mer eller mindre barbariska fysiska varelser i kött – som Wi kan bli s k Buddha-upplysta = Wi kan ALDRIG surfa förbi det stadiet – det är omöjligt. Förnekar Wi djurstadiet – så HÄNDER det ju ingenting !

   Om att Wi alla är s k Buddha-upplysta minst två gånger per dygn HÄR. :roll:

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>