Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Redovisning, verksamhetsåret 2009

Summa utgående saldo 2009-12-31: 1,222.75 kr

Utgående saldo Payson 2009-12-31: 590 kr.

Datum Typ PaysonRef Från Till Belopp Avgift Moms Summa Saldo Valuta Egen Referens Beskrivning

2009-12-10 17:42:51 Överföring 2732273 20 0 0 20 590 SEK Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp!

2009-11-17 22:30:52 Överföring 2648196 20 -3,6 0 16,4 570 SEK Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp!

2009-09-01 13:28:19 Överföring 2406041 500 -18 0 482 553,6 SEK Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp!

2009-08-24 20:41:28 Överföring 2382541 40 -4,2 0 35,8 71,6 SEK Medlemskap 20kr och/eller donera valfritt belopp!

2009-08-22 09:09:24 Överföring 2375932 40 -4,2 0 35,8 35,8 SEK Medlemsavg,

Paysonkontot öppnade 090822: ingående saldo: 0 kr

Plusgirot utgående saldo 2009-12-31 : 632,75 kr

DATUM: TILL / FRÅN NAMN: TILL / FRÅN KONTO: BELOPP (SEK ): UTGÅENDE SALDO (SEK ): ANTECKNINGAR:

2009-12-21 TALK ACTIVE APS 118 98 80-6 -156,25 632,75 fakturanummer 209825, Magnus Gustavsson Ägarbyte, domänen 2007

2009-11-09 SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 20,00 789,00

2009-09-08 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 20,00 769,00

2009-09-07 SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 20,00 749,00

2009-07-24 BANKEN AB,ADM.SUPPORT RL3 85 61 81-3 20,00 729,00

2009-07-14 TALK ACTIVE APS 118 98 80-6 -300,00 709,00 fakturanummer 351040, Magnus Gustavsson

2009-07-14 SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 100,00 1009,00

2009-07-08 SVEA EKONOMI AB REF IIS.SE 489 60 03-3 -175,00 909,00 1349402600 domän

2009-06-23 Insättning 00064009114 100,00 1.084,00

2009-06-17 SWEDBANK AB (PUBL) 80 57 08-5 20,00 984,00

2009-06-02 BETALNING VIA PRIVATGIROT 445 28 63-6 20,00 964,00

2009-03-17 SWEDBANK INTERNET, H 825 80 57 08-5 20,00 944,00

2009-02-04 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 20,00 924,00

2009-01-07 PRIS ENL SPEC -450,00 883,00

Plusgirot ingående saldo plusgirot 2009-01-01 : 1333,00 kr

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
Posted in Ekonomi