Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Bokföring 051022-060507

Bokföring 051022-060507

Ingående balans
585 kr

Intäkter
Medlemsavgifter+ frivilliga bidrag:
1650 kr

Utgifter
Plusgirot, årsavgift:
-370 kr

Utgående balans
1865 kr

Resultat
+1280 kr

060507 Magnus Gustavsson, kassör
Aktivdemokrati

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
Posted in Ekonomi