Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Framtagande av principförklaring

Detta är vad som framtagen en så länge. Har ni synpunkter så gärna upp detta.

Varför behövs Aktiv demokrati/Direkt Demokraterna?

Dagen politiska system handlar till viss del om röstfiskeri där man gör allt för att behålla makten och att hålla sig över 4% spärren  Det skapar politiker som försöker förutse opinion och drar sig för att göra impopulära beslut i rädsla av att förlora röster och därmed inte bli omvald. Detta blir ett allvarligt hinder att effektivt fatta beslut som är till folkets bästa.

Med Aktive demokrati/direkt demokraterna där folket väljer själva så får vi aldrig det problemet. Det är på grund av politiker som representerar direkt demokrati inte behöver vara rädda för en svajande opinion då det inte är deras egna politik som de framför utan folkets vilja.

Den andra fördelen med Aktive demokrati/Direkt demokraterna är att det öppnar upp dörren för idéer, tankar och frustrationer som annars aldrig får politisk uppmärksamhet fören det växer sig så stort så att de tillslut exploderar som ett nytt samhällsproblem. Och även då kanske de ignoreras av dagens politiker i rädsla för att de inte vill ge sig in i ett område som kan göra dem impopulära. Att vänta tills problem blir ohanterliga är inte ett bra sätt att styra ett land. Med direkt demokrati ges en möjlighet för alla människor att med sin röst påverka redan i förebyggande syfte. För vilka ögon ser bäst vad som behövs göras i vårt land? Enskilda politiker eller hela Sveriges befolkning?

Genom Aktiv Demokrati/Direkt Demokraterna så kommer vi slutligen att öka det demokratiska samtalet, öka medvetenheten om samhället, öka gemenskap och förståelse, minska rädsla och öka beslutskvalitén då vi tillsammans fattar bättre beslut.

 

Vi har har politiska Axiomer istället för ett traditionellt partiprogram.

Så vad är politiska axiomer?Det är fundamentala byggstenar som vi bygger vårt partiprogram på. Axiomer är m.a.o de minsta gemensamma nämnarna som vi anser är nödvändiga för att upprätthålla en demokrati och ska vara vägledande hur AD:s politik bör utformas. Detta ger samtidigt extremt mycket frihet för våra medlemmar att forma sina politiska ideer hur de vill.

 

Vi är sakfråge neutrala

Vi i AD/direkt demokraterna har inga politiska ideologier eller dogmer. Vi anser att det är upp till var och en att skapa sin politik och vinna stöd hos Sveriges medborgare. Den rätten att ska alla människor ha och ska inte begränsas av parti ideologier.

Vi i AD/direktdemokraterna har som vision att presentera en blank målarduk där det är upp till var och en att designa sitt politiska motiv. Har vi redan tryckt upp massa träd på den tavlan så har vi till viss del redan dikterat temat på vad den personen ska måla. Vi vill hålla tavlan så ren som möjligt så alla kan forma sin egna politik utan att påverkas av oss eller någon annan individ.

Denna blanka målarduk är en nödvändighet för att vi ska uppnå absolut demokrati. Detta innebär att vi alla har rätt till tankefrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Att var och en har rätten att söka, ta emot och sprida information och idéer. Att var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud. Om vi inte vore sakfråge neutrala som parti så anser vi att det skulle kunna förhindra vissa grupper att försöka bilda opinion i en fråga som inte delas av majoriteten. Detta anser vi är fel då alla ska ha rätten att försöka föra fram sin politik och därmed ha möjligheten att påverka vårt samhället.

 

Vi vill ha fokus på öppenhet och transparens

Våra medborgare måste alltid kunna ha insyn så att de kan kräva ansvar ifrån våra myndigheter. Alla måste vi ha en hotande Leviathan över sig för att påminna oss om vårt samhällskontrakt och det kan bara förverkligas i det transparenta samhället. Varje medborgare ska ha rätten att själv enkelt kunna kontrollera huruvida våra myndigheter uppfyller sin förpliktelse att tjäna folket som det är överenskommet. Endast då tvingas våra makthavare att ta ansvar då de inte längre kan gömma sig bakom hemligheter. Därför vill vi förebygga allt som minskar öppenhet och transparens båda det som skrivs i lag och agerande av våra myndigheter och myndighets personal.

Med andra ord vill vi:

 • Varje medborgare ska ha rätten att själv enkelt kunna kontrollera huruvida våra myndigheter uppfyller sin förpliktelse att tjäna folket som det är överenskommet.

 • Vi förebygga allt som minskar öppenhet och transparens båda det som skrivs i lag och agerande av våra myndigheter, myndighets personal och makthavare.

 

Vi vill ha fokus på Enkelhet

Den enkelhet som vi vill införa är på två områden vilket är:

 • Enkelhet i att vara delaktighet i politik: Vi måste fokusera på att göra det så enkelt för människor att engagera sig politiskt och rösta. Detta uppnås bland annat med AD:s direktdemokrati och politiska ombud via Internet.
 • Enkelhet i språkbruk: Vi måste använda oss av ett språkbruk som är enkelt, tydligt och som inte är till för att otydliggöra, dölja eller fördunkla sanningen. Exempelvis snömos och nominaliseringar är exempel på sådant språkbruk. Detta går i enlighet med öppenhet och transparens då medvetet krångligt språkbruk minskar förståelsen i viktiga processer och beslut som görs av våra myndigheter. Detta gör att insynen försämras och att ansvarstagande då kan minska ifrån våra myndighetsutövare.

 

Vi vill ha fokus på Tolerans och saklighet

Alla idéer är i grunden lika värda. Vad som räknas som bra, dåliga eller extrema åsikter kan inte byggas på emotionella grunder eller dogmatiska ideologier. Vi vill med andra ord visa tolerans mot ideer även om de avviker ifrån ens egna ståndpunkter så länge de är sakliga dvs har stöld i det rationella och empiriska.

Tolerans innebär också att vi respekterar följande humanistiska rättigheter vilket är:

 • Vi är alla lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen.

 • Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och att varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

 • Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

 • Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

 • Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

————————————————————————————–
Någon mer Axion eller vill ni ändra någon av de befintliga? Går det att skapa i stort sett vilken politik som helst med dessa axiomer? Det är ett grundvilkor då axiomerna inte får begränsa det politiska skapandet utan endast vägleda så att vi åtminstone har några regler att följa när vi skapar vår politik.

Min Tanke är att dessa axiomer kan svara på många frågor/ tankar som ställs hur en politisk ide bör utformas. Om någon frågar: vad händer om någon vill föreslå att någon vill bygga ett koncentrationsläger på torget för oliktänkande? Då kan vi svara att detta säkerligen bryter mot axiomen Tolerans och saklighet samt axiomen Frihet osv.

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Framtagande av principförklaring
One comment on “Framtagande av principförklaring
 1. Lennart Hedman (Direktdemokraterna) says:

  Tillåt mig kopiera in min favorit bland ovanstående texter: Att vänta tills problem blir ohanterliga är inte ett bra sätt att styra ett land. Med direkt demokrati ges en möjlighet för alla människor att med sin röst påverka redan i förebyggande syfte. För vilka ögon ser bäst vad som behövs göras i vårt land? Enskilda politiker eller hela Sveriges befolkning?
  Här kan vi – efterklokt – säga oss att “brinnande förorter” förra året knappast hade uppstått om vi hunnit så långt att direktdemokrati gällt bland människorna i de områden som drabbades.
  Dessutom: Behovet av öppenhet och transparens i t ex kommunerna understryks av Uppdrag Gransknings (och andras) avslöjanden av märkliga omständigheter vid upphandlingar, lönehöjningar och “studieresor”. Sveriges frihet från korruption har just ifrågasatts av EU!

Add Comment RegisterLeave a Reply to Lennart Hedman (Direktdemokraterna) Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>