Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Reglemente 2013-05-09

Innehållsförteckning

1. Om reglementet
2. Partiets blogg
3. Omröstningar
4. Medlemskap
5. Roller
6. Forumregler

1. Om reglementet

Med “Partiet” avses nedan det politiska parti som 2010-10-04 benämndes “Aktiv demokrati”.
Här samlas partiets aktuella beslut i en form liknande lagbok, med stadgarna som en grundlag.

§1.1 Reglerna i detta reglemente får inte strida mot partiets stadgar.

§1.2 Samtliga regler i detta reglemente måste ha föregåtts av ett beslut. enligt partiets beslutsordning. Besluten ska finnas länkade under motsvarande paragraf eller avsnitt.

§1.3 Reglerna i detta reglemente får inte vara motstridiga sinsemellan. Då det finns flera motstridiga beslut gäller det senaste.

§1.4 Detta reglemente ska organiseras så att varje regel beskrivs under en paragraf med unikt paragrafnummer sammansatt av två löpnummer med punkt emellan. Reglerna ska ordnas i avsnitt i en nivå utifrån dess innehåll. Avsnitten ska ha unika löpnummer som bildar prefixet i ingående paragrafers paragrafnummer. Ordningen mellan paragrafer och avsnitt är inte signifikant.

beslut Upp

2. Partiets blogg

§2.1 Partiets blogg ska enbart handla om direktdemokrati i dess olika former och vad som händer på det området.
beslut

§2.2 Bloggen får inte göra politiska ställningstaganden utöver de som finns i partiprogrammet.
beslut

§2.3 Bloggen kan rensas retroaktivt på bloggposter som inte följer aktuella regler.
beslut Upp

3. Omröstningar

§3.1 Omröstningar ska föregås av diskussion. Diskussionstråd ska finnas länkad från publicerad omröstning.
beslut

§3.2 Omröstningar ska hållas i Aktiv demokratis officiella valsystem när detta är i funktion. När valsystemet ej är i funktion ska varje omröstning hållas i en egen tråd i forumet för omröstningar. I titelraden ska “[Omröstning]” anges som prefix samt start- och slutdatum för omröstningen som suffix.
beslut

§3.3 Omröstningstiden är 14 dagar.
beslut

§3.4 Kontinuerliga val av förtroendeposter
beslut

§3.4.1 Varje förtroendepost har en omröstning utan avslutningsdatum. Förtroendeposter som består av fler än en person väljs ut genom att ett bestämt antal av de överst placerade namnen väljs.

§3.4.2 Alla är fria att lägga in namn på personer som de vill nominera.

§3.4.3 Valsystemets administratörer underhåller omröstningen genom att ta bort felaktiga alternativ eller personer som inte längre vill vara med.

§3.4.4 När en ny person legat kvar på första plats i ett antal dagar bestämt av Buffertidskonstanten, efterfrågas denna person om hen vill tillträda posten.

§3.4.5 Om den nya personen inte vill ta på sig rollen går förfrågan till nästa person i listan, och sedan nästa igen, tills någon av de tillfrågade tackat ja. (De redan tillfrågade kan ångra sig under processens gång.)

§3.4.6 Den nya personen tillträder efter Tillträdandetidskonstanten antal dagar.

§3.4.7 Samma Buffertidskonstant och Tillträdandetidskonstant gäller för alla förtroendepostval. Dessa värden väljs genom en medianomröstning.

Upp

4. Medlemskap

§4.1 Medlemsavgiften är 1 kr per år.
beslut
Upp

5. Roller

§5.1 Medlemssupport
Uppgifter:

 1. Att välkomna och kontakta nya medlemmar
 2. Att aktivera medlemmar i projekt och arbetsgrupper
 3. Att svara på frågor och hjälpa medlemmarna

Befogenhet:

 1. Tillgång till hela medlemsregistret
 2. Tillgång till support at aktivdemokrati.se

Beslut
Upp

6. Forumregler

I Aktiv Demokrati vill vi sträva efter att föra diskussioner och behandla varandra i en positiv, saklig och respektfull anda.
Följande modereringsregler hjälper oss med detta.

§6.1 Håll dig till ämnet

5.1a) Håll dig till trådens ämne. Starta en ny tråd och referera till den gamla när du har behov av att avvika från ämnet

6.1b) Undvik att diskutera person. Var saklig i diskussioner

6.1c) Undvik att sprida uppenbart osanna eller ogrundade uppgifter

1d) Styrk gärna faktapåståenden med referenser

6.1e) Undvik att bli allt för långrandig i dina inlägg. Behandla en sak per inlägg

§6.2 Visa respekt för andra

6.2a) Undvik förolämpningar, flaming och trolling

6.2b) Undvik ord som kan ha en provocerande eller stötande laddning, t ex svordommar, könsord eller nedsättande tillmälen

6.2c) Undvik att spamma diskussionstrådar med allt för många inlägg i rad

6.2d) Var konstruktiv och varsam med kritik och undvik att tjata på andra medlemmar att göra saker. Framhåll hellre egna och andras goda insatser och initiativ

§6.3 Följ svensk lagstiftning

6.3a) Se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998112-om-ansvar-for-e_sfs-1998-112/ och http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm

6.3b) Inlägg som bryter mot svensk lag är inte tillåtna och bör rensas bort av forummoderator

§6.4 Hantering av medlem som bryter mot modereringsreglerna

6.4a) Om någon bryter mot modereringsreglerna är det bra om annan medlem tillrättavisar denne på ett vänligt sätt

6.4b) Upprepade och grova brott mot modereringsreglerna kan vara grund för uteslutning ur partiet och från forumet (Se Stadgarna §6)

6.4c) Forummedlem som inte är medlem i partiet kan med 4b som grund stängas av från forumet av forummoderator efter att ha fått upprepade tillsägelser och med en skriftlig motivering

6.4d) Diskussion kring enskild medlems brott mot modereringsreglerna eller om uteslutning ska alltid hållas i en tråd som bara kan läsas av partimedlemmar (i forumdelen “Endast internt”)

6.4e) Håll en respektfull ton i diskussioner om enskild medlem

§6.5 Hantering av konton och inlägg som bryter mot modereringsreglerna

6.5a) Forumkonto som är av ren spam-natur, som t ex bara postar orelaterad reklam, kan stängas av forummoderator utan varning eller skriftlig motivering

6.5b) Forumkonto som uppenbart öppnats av tidigare avstängd användare, inom en karenstid som bedöms av forummoderator från fall till fall eller genom omröstning, kan stängas av forummoderator utan varning eller skriftlig motivering

6.5c) Forummoderator har rätt att flytta inlägg som uppenbart bryter mot modereringsreglerna till det interna forumet, med motivering och länk dit ifrån den ursprungliga tråden
Beslut
Upp

Dela med dig:
 • Twitter
 • Digg
 • MySpace
 • Skriv ut sidan
 • PDF
 • Kommentarer till Reglemente 2013-05-09
Posted in Reglemente
2 comments on “Reglemente 2013-05-09
 1. kjenor says:

  Det finns en inkonsekvens i medlemsavgiftens storlek (§ 4.1.)eftersom den är satt till 1:- kr och det inte går att överföra mindre belopp än 10:- kr via Payson.

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>