Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Partiprogram

Flytande demokrati. Rösta själv i de sakfrågor du vill eller delegera i de sakfrågor du inte vill rösta i.

Inledning

Aktiv Demokrati vill förstärka och utveckla demokratin

Aktiv Demokrati (AD) vill förstärka demokratin genom att ge alla röstberättigade möjlighet att påverka de politiska besluten fortlöpande mellan allmänna val.

Flytande demokrati. Rösta själv i de sakfrågor du vill.

1. Den direktdemokratiska delen av flytande demokrati

Flytande demokrati. Delegera i de frågor du inte vill rösta i.

2. Den delegerade delen av flytande demokrati

Flytande demokrati. Rösta själv i de sakfrågor du vill eller delegera i de sakfrågor du inte vill rösta i.

3. Flytande demokrati i sin helhet

Bakgrund

Aldrig någonsin i historien har människan kunnat dela med sig och ta emot tankar information och kunskap så lätt. IT är ett verktyg som frigör, befriar och ökar människors tankar idéer och frihet. Vårt samhälle är nu väldigt olikt det samhälle som fanns bara för femtio år sedan. Det är totalt förändrat jämfört med hur samhället var för drygt hundra år sedan, då de flesta av dagens politiska partier och deras ideologier. Det var då det nuvarande politiska systemet grundades som en reaktion på industrisamhällets framväxt.

Nuläge

Med hjälp av IT har vi snabb och effektiv kommunikation av tankar och idéer. Informations och kunskapsöverföring sker blixtsnabbt utan gränser med hjälp av mobiltelefon och internet, i bloggar och Wikipedia, Twitter, email och sociala media som t.ex. Facebook. Men det demokratiska systemen har inte utvecklats i takt med samhällets utveckling. Redan nu kan vem som helst skapa en kraftig opinion i aktuell politisk fråga. Men det blir en indirekt påverkan utan att kunna påverka det direkta beslutsfattandet i kommun, landsting,riksdag och EU.

Vad AD vill

AD vill förstärka och modernisera demokratin med representativ direkt demokrati. Det innebär att du med AD som parti kan rösta direkt i sakfrågor som engagerar dig. På så sätt slipper du ta ställning till paket av åsikter från olika partier vid val, där du inte har något inflytande alls i enskilda frågor nu, eller under hela mandatperioden. Med AD får du all makt att påverka beslut mellan val.

Varför rösta på AD?

Ju fler röster AD får i allmänna val, ju fler mandat får AD. Ju fler mandat, desto mer kan du direkt påverka sakfrågor som engagerar dig. I andra frågor som du inte vill rösta om eller inte har kunskap om för att ta ställning, kan du överlåta din röst till den du har förtroende för. Det kan vara miljöfrågor som du överlåter till Naturskyddsföreningen eller annan privatperson. Med AD kan du med din röst direkt påverka sakfrågor som engagerar dig. I AD kan du även själv ta fram förslag som sedan drivs vidare med AD:s direktvalda representanter.

Med din röst kan du påverka flera sakfrågor samtidigt, oavsett om det är i kommun, landsting, riksdag eller EU. AD är inget politiskt parti som drivs av traditionell politisk ideologi i en skala med höger-vänster eller rött-grönt-blått. AD vill bara förstärka demokratin och ge dig mer makt i politisk beslut så att du ska få vara med om att besluta i frågor som engagerar dig, när du vill och kan, på vilken nivå som helst.

Partiprogram

  1. Inledning
  2. Del 2
  3. Del 3
  4. Del 4

Mer om direktdemokrati.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
Tagged with: ,
Posted in Partiprogram