Forum

Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Utveckling av valsystemet

Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-09-12 21.36

DISKUSSION inför omröstning!

Vi har möjlighet att införa kontinuerliga val av förtroendeposter. Se diskussion om idéer om detta här: http://aktivdemokrati.se/forum/viewtopic.php?f=84&t=1197


Alla komponenter är inte automatiserade men vi har vad som behövs för att börja kunna använda det.

  1. Vi lägger upp en omröstning per förtroendepost i GOV i området Aktiv demokrati, utan avslutningsdatum.
  2. Alla är fria att lägga in namn på personer som de vill nominera.
  3. Valadmin (eller en gov-admin) underhåller omröstningen genom att ta bort felaktiga alternativ eller personer som inte längre vill vara med.
  4. I nuläget får vi hålla koll på läget i omröstningarna manuellt. Detta kan vi troligen åtgärda ganska snart genom att skicka ut notiser när en omröstning får en ny ledare eller liknande.
  5. När vi noterat att en ny person legat kvar på första plats i antal dagar bestämt av Buffertidskonstanten, efterfrågas denna person om hen vill tillträda posten.
  6. Om den nya förstaplaceringen inte vill ta på sig rollen går förfrågan till nästa placering i listan, och sedan nästa igen, tills någon av de tillfrågade tackat ja. (De redan tillfrågade kan ångra sig under processens gång.)
  7. Den nya personen tillträder efter Tillträdandetidskonstanten antal dagar.
  8. Till att börja med använder vi samma värde på konstanterna för alla förtroende- och styrelseposter i Aktiv Demokrati. Dessa tillsätts till att börja med genom en medianomröstning. Senare kan dessa sättas dynamiskt via en kontinuerlig omröstning, men till att börja med så låter vi dem vara av fast längd tills en ny omröstning om dess längd hålls.

Kan vi godtaga dessa regler till vårt reglemente för att användas snarast?
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav fiddur » 2011-09-14 14.25

Hmm, jag skulle nog gärna se att det implementerades i gov, men jag tycker att modellen som är beskriven är bra.

Jag tycker att formuleringen fungerar bra för omröstning, även om jag själv alltså är lite skeptisk till att göra det manuellt före implementation.
/ Fredrik Liljegren
Användarvisningsbild
fiddur
Medlem i partiet
 
Inlägg: 643
Registrerad: 2009-07-22 04.19
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-09-14 14.36

Lite ändrad formulering för att passa i reglemente:

§3.4 Kontinuerliga val av förtroendeposter

§3.4.1 Varje förtroendepost har en omröstning utan avslutningsdatum. Förtroendeposter som består av fler än en person väljs ut genom att ett bestämt antal av de överst placerade namnen väljs.

§3.4.2 Alla är fria att lägga in namn på personer som de vill nominera.

§3.4.3 Valsystemets administratörer underhåller omröstningen genom att ta bort felaktiga alternativ eller personer som inte längre vill vara med.

§3.4.4 När en ny person legat kvar på första plats i ett antal dagar bestämt av Buffertidskonstanten, efterfrågas denna person om hen vill tillträda posten.

§3.4.5 Om den nya personen inte vill ta på sig rollen går förfrågan till nästa person i listan, och sedan nästa igen, tills någon av de tillfrågade tackat ja. (De redan tillfrågade kan ångra sig under processens gång.)

§3.4.6 Den nya personen tillträder efter Tillträdandetidskonstanten antal dagar.

§3.4.7 Samma Buffertidskonstant och Tillträdandetidskonstant gäller för alla förtroendepostval. Dessa värden väljs genom en medianomröstning.


Kan vi godta dessa tillägg till reglementet?
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-09-15 15.46

Omröstning startad:
http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=118039


Det är helt okej att komma med nya bättre förslag. Omröstningarna för eventuella nya förslag ska då inkludera en formulering om att de ska ersätta tidigare versioner.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-09-30 23.01

Omröstningen är avslutad. 11 ja mot 0 nej. :-)

Jag uppdaterar reglementet nu.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-09-30 23.31

Jag har nu börjat med en första kontinuerlig omröstning för val av ordförande och vice ordförande.

http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=120671

Kom med synpunkter på funktionalitet här.

Om allt verkar okej kan vi fortsätta med att lägga upp fler förtroendeposter.

Min ambition är att lägga in speciella funktioner just för kontinuerliga förtroendeval och att visa aktuellt resultat direkt i listan över förtroendeposter.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav fiddur » 2011-10-01 08.10

Jättebra. Då blir nästa årsmöte ännu enklare :)
/ Fredrik Liljegren
Användarvisningsbild
fiddur
Medlem i partiet
 
Inlägg: 643
Registrerad: 2009-07-22 04.19
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-10-08 23.03

Omröstning för Buffertidskonstanten och Tillträdandetidskonstanten är klar.
http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=120071
http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=120160

Buffertidskonstanten: 14 dagar
Tillträdandetidskonstanten: 30 dagar


(Jag har rättat en bugg som råkade använda medel istället för median när omröstningen avslutades.)
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav SimonB. » 2011-10-14 06.07

Några funderingar:
* stod det på respektive omröstning att median skulle användas? Skulle detta teoretiskt kunnat påverka hur någon röstade?
* kan detta ha påverkat fler omröstningar?
* beräknas alla beslut "live" eller lagras ett slutresultatet (beslutet) för en omröstning när den väl är klar?
* finns det policy för hur länge röstdata lagras? Rent teoretiskt skulle man kunna sikta på max(nästa val, när ad:s styrelse fått ansvarsfrihet)

När det kommer in lite mer folk kan detta bli känsliga saker och framöver kan det kanske vara lämpligt att minst ha en accepterande-omröstning när buggar rättas som påverkar flera beslut. Och vid risk för kontrovers kan vissa omröstningar helt enkelt tas om eller accept-beslutas i mindre grupper så att inte en fråga i onödan hindrar buggrättning av både kod och ev ändring av tagna beslut.
SimonB.
 
Inlägg: 46
Registrerad: 2006-06-22 10.58
Ort: Linköping

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav joasi » 2011-10-14 18.08

En spontan tanke angående legitimiteten hos tagna beslut: Jag tycker att binära JA/NEJ-omröstningar alltid ska gälla över andra former av omröstningar. Så anser man t ex att en prio- eller medianomröstning inte har gått rätt till så kan man med en JA/NEJ-omröstning ogiltigförklara den. Omvänt bör det alltid finnas en JA/NEJ-omröstning i botten som ger en viss prio- eller medianomröstning legitimitet. T ex att det finns beslut på att en viss post ska tillsättas via kontinuerlig prio-omröstning eller att en medlemsavgift ska bestämmas med en median-omröstning.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-10-18 18.22

SimonB. skrev:Några funderingar:
* stod det på respektive omröstning att median skulle användas? Skulle detta teoretiskt kunnat påverka hur någon röstade?


Omröstningen heter medianomröstning. Det har aldrig varit tal om att använda medlevärdet. Jag tog med medelvärdet bara för att ge lite extra statistik.

Och ja. Det står "Typ: Median proposition" och det är även det värde som visas en extra gång under den blå linjen, så som aktuell ställning.

http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=120160

SimonB. skrev:* kan detta ha påverkat fler omröstningar?


Nej. Vid första medianomröstningen blev median och medelvärde samma. Vid den andra blev medlevärdet 29 så jag rättade buggen och korrigerade resultatet där.

SimonB. skrev:* beräknas alla beslut "live" eller lagras ett slutresultatet (beslutet) för en omröstning när den väl är klar?


Det skapas en resultat-post när omörstningen avslutas.

SimonB. skrev:* finns det policy för hur länge röstdata lagras? Rent teoretiskt skulle man kunna sikta på max(nästa val, när ad:s styrelse fått ansvarsfrihet)


Tanken är att alla omröstningar ska vara verifierbara. Det betyder att var och en kan göra en egen sammanräkning för att se att man räknat rätt. Var och en kan kontrollera att sin egen röst finns med och att den är vad den ska vara. Och alla ska kunna jämföra dessa uppgifter med varandra för att verifiera att olika medlemmar inte ser olika resultat.

En första version av detta är implementerat genom denna sida:
http://val.aktivdemokrati.se/proposition/get_votes.tt?id=120160

Varje medlem kan ta reda på vilken av raderna som är hennes egna.

Tanken är att detta resultatet ska kunna laddas ned som en kryptografiskt signerad fil och att dessa filer ska rutinmässigt sparas på ett par olika serverar.

SimonB. skrev:När det kommer in lite mer folk kan detta bli känsliga saker och framöver kan det kanske vara lämpligt att minst ha en accepterande-omröstning när buggar rättas som påverkar flera beslut. Och vid risk för kontrovers kan vissa omröstningar helt enkelt tas om eller accept-beslutas i mindre grupper så att inte en fråga i onödan hindrar buggrättning av både kod och ev ändring av tagna beslut.


Var och en borde kunna se att det var en felräkning.

Sen är det väl en grundprincip att alla beslut kan ändras genom nya omröstningar.

Det kan ju vara rimligt att vänta med resultatet från en omröstning och genomföra en extra omröstning, när det är ett oklart läge. Det är upp till valförättaren att besluta det.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-10-19 15.58

joasi skrev:En spontan tanke angående legitimiteten hos tagna beslut: Jag tycker att binära JA/NEJ-omröstningar alltid ska gälla över andra former av omröstningar. Så anser man t ex att en prio- eller medianomröstning inte har gått rätt till så kan man med en JA/NEJ-omröstning ogiltigförklara den. Omvänt bör det alltid finnas en JA/NEJ-omröstning i botten som ger en viss prio- eller medianomröstning legitimitet. T ex att det finns beslut på att en viss post ska tillsättas via kontinuerlig prio-omröstning eller att en medlemsavgift ska bestämmas med en median-omröstning.


Jo. Det är relativt enkelt att implementera. Men eftersom att det går att göra manuellt så tror jag det är mer värt att bygga på andra delar nu.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav joasi » 2011-10-19 21.15

Jo, jag menar inte att det måste implementeras. Men det kanske kunde vara bra om det fanns en admin-funktion för att markera en omröstning som ogiltig i systemet, så blir det enklare att hålla redan på vad som gäller och vad man kan bortse ifrån.

Reglerna för vad som ska ogiltigförklaras kan vara helt manuella till en början men automatiseras efter hand. reglerna måste givetvis finnas inskrivna i reglementet oavsett vilket.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav joasi » 2011-10-19 21.16

Och möjlighet att lägga till en kommentar om orsaken till varför en omröstning ogiltigförklaras behövs nog också.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-10-19 23.23

joasi skrev:Men det kanske kunde vara bra om det fanns en admin-funktion för att markera en omröstning som ogiltig i systemet, så blir det enklare att hålla redan på vad som gäller och vad man kan bortse ifrån.


Jag lade grunden för detta för ganska länge sen.
http://val.aktivdemokrati.se/proposition/list_aborted.tt

Tillsammans med hur sådana presenteras internt. Har dock inte gjort färdigt gränssnittet för att administrera detta. Så jag har lagt upp ett alternativ för detta här:
http://val.aktivdemokrati.se/proposition/vote_alternative.tt?alt=126603

(Men vänta 10 min. Upptäckte just en bugg för kombinationen upplägg av nytt alternativ och alternativ-historiken.)
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-11-11 19.27

Jag har ägnat några timmar åt att implementera en algoritm som använder buffertidskonstanten för att ta fram en lista på nuvarande ställning vid en prio-omröstning.

Den är tänkt att inta bara avgöra förstaplaceringen utan alla placeringar. Eventuellt med tillval på hur många placeringar som är av intresse och eventuellt hur många andra positioner där ordningen inte är avgörande. Detta för exempelvis webbgruppen där de två första platserna är avgörande och där ordningen på nästföljande platser inte är avgröande, bara att de har ett genomsnittligt stöd.

Det finns en del problem med en sådan algoritm. Säg exempelvis att vi har en bufferttid på två veckor. Och att position tre har varit stabil i två veckor, men att position ett och två bytt plats ett par gånger. Tanken är väl att någon måste ligga på förstaplats i minst 14 dagar för att det ska bli ett resultat alls. Sen fortsätter man ned för listan med alternativ för alternativ.

Jag gjorde en version av algoritmen idag, men den funkar inte som det är beslutat. Istället för att välja ut den plats som alternativet legat på i minst två veckor så plockar den mer eller mindre ställningen så som den såg ut för två veckor sen, och det var ju inte meningen...

Det var ju dock inte detta jag skulle ägna dagen åt med tanke på att jag har en konferens att förbereda mig för så jag lämnar detta åt er att titta närmare på...

Så här är min version just nu:

Kod: Markera allt
sub buffered_continous_resolution
{
    my( $prop, $args_in ) = @_;

    my $buffer_days = 14;
    my $now = now();
    my @dates = reverse $prop->voting_dates->as_array;
    my %placed;
    my @places;
    my $argsd = {arc_active_on_date=>$date};

  FILLING:
    while()
    {
        my $filled = scalar( @places );
        foreach my $date ( @dates )
        {
            my $alts = $prop->list('has_alternative', undef, $argsd)->
              sorted('alternative_place', undef, $argsd);
            my $alt;
            while()
            {
                my $palt = $alts->get_next_nos or last;
                next if $placed{$palt->id};
                $alt = $palt;
                last;
            }
            last unless $alt;

            my $placed = $alt->first_prop('alternative_place',
                                          undef, $argsd)->plain;
            my $placed_date = $alt->first_arc('alternative_place',
                                              undef, $argsd)->activated;
            my $placed_dur = $now->delta_days($placed_date);

            if( $placed_dur->in_units('days') >= $buffer_days )
            {
                my $score = $alt->first_prop('alternative_score',
                                             undef, $argsd)->plain || 0;
                last FILLING unless  $score > 0;

                push @places, $alt;
                $placed{$alt->id}++;
                last;
            }
        }

        last unless scalar(@places) > $filled;
    }

    return(\@places);
}

Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav joasi » 2011-11-12 00.03

Förslag på algoritm för beräkning av aktuell ställning:
För varje post i listan; ta ut en lista med par av position och den tidsrymd som posten har haft positionen under den senaste buffert-perioden.
Ordna posterna efter deras positions-listor på följande sätt:
1) ordna posterna efter min(position)
2) ordna lika poster efter medel-position, viktade efter tidrymd
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Införande av kontinuerliga val av förtroendeposter

Inläggav jonas » 2011-11-21 01.31

Tack joasi.

Jag har nu en algoritm som ser ut att fungera enligt specifikationerna.

Min fråga är nu; Hur skapar vi gränssnittet för att visa relationen mellan hur sammanräkningen ser ut i nuet, och hur resultatet är när man tillämpat buffertiden som nu är på 14 dagar.

Man skulle kunna lägga in en slags räknare som räknar ned till när ett visst alternativ kommer att flyttas upp eller ned baserat på aktuellt tillstånd.

Samtidigt vill man även kunna ha en vy med enbart resultatet inklusive bufferkonstanten.
Utöver det vill man nog även ha med tillträdandekonstanten för att se när ett nytt resultat ska tas i bruk. Men det ger totalt fyra listor som ska presenteras;
a) din egna prioritering
b) den sammanslagna prioriteringen
c) listan med buffertiden som ger önskad tröghet i förändringar
d) Vad som faktiskt gäller just nu, där man även tillämpat tillträdandetiden

(Om tillträdandetiden är lika stor eller större än buffertiden så kan det hända att ställnignen ändras igen innan det nya tags i bruk, så som den nya ordföranden.)
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg


Återgå till ValsystemetVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster

π