Forum

Angående riksdagsvalet, www.aktivdemokrati.se

Om AD i tidningar, bloggar och forum runt om på nätet. Diskussion om hur vi kan synas mer och förslag på artiklar att publicera, debatter, osv.

Angående riksdagsvalet, www.aktivdemokrati.se

Inläggav Andropov » 2006-08-26 13.40

[i]Denna artikel är tidigare publicerad i Nya Revolutionsbulletinen nr. 10, 2006, kommunistisk tidskrift.[/i]

Nu har Nya Revolutionsbulletinen studerat partiprogrammet för aktivdemokrati.se och upptäckt att de ståndpunkter som uttrycktes där till en början hade en hel del likheter med de ideologiska artiklarna ”Om behovet av folkdemokrati” (publicerad i Nya Revolutionsbulletinen nr. 1, 2006) och ”Upprättandet av institutioner för kontrollen av de statliga tjänstemännens moraliska levnadssätt” (publicerad i Nya Revolutionsbulletinen nr. 2, 2006) och de politiska och organisatoriska system som beskrivits i dem. Aktivdemokrati skrev om att ”politiker med civilkurage och idealism” borde få större utrymme, att deras beteende och verksamhet är eftersträvansvärd och borde främjas. I den sistnämnda artikeln här ovan skrev [i]vi[/i] samma sak. I artikeln stod det saker i stil med att alla former av tjänstemän (personer på maktpositioner) borde hålla en viss moralisk nivå och att denna nivå skulle upprätthållas med diverse tvångsmetoder. Det är sant att tjänstemän måste förespråka en viss idealism och kompromisslöst företräda eftersträvansvärda ideal och vara helt omutbara i detta arbete.

Likheterna mellan ideologiska artiklar tidigare publicerade av Nya Revolutionsbulletinen (och således förespråkandes den neomaoistiska politiken) och partiprogrammet för Aktivdemokrati är givetvis den största fördelen med just detta partiprogram. Hade det avvikit helt från våra egna artiklar i ämnet (direktdemokrati, folkdemokrati) hade det inte varit någonting värt. Som sagt fanns det [i]en hel del[/i] likheter mellan dessa bägge. Dock fanns det också en del skillnader. Demokratisystemet i partiprogrammet bygger på representativ demokrati, trots att man säger sig motsätta detta. En av skillnaderna mellan deras representativa demokrati och dagslägets är att de som sagt vill ha idealistiska och omutbara politiker. Detta är rätt. Nya Revolutionsbulletinen motsätter sig givetvis också systemet med representativ demokrati. Dock hävdade vi i artikeln om folkdemokrati att en begränsad period av proletariatets diktatur är nödvändig innan vi kan genomföra övergången till det eftersträvade, kommunismen.

Innan kommunismen är möjlig ska man alltså ha ett representativ system, men representanterna ska givetvis också enligt oss vara idealistiska och omutbara, samt kontrolleras på det sätt som beskrevs i artikeln om moralkontroll. Därefter, när proletariatets diktatur ska avskaffas och kommunismen införas, måste givetvis den representativa demokratin kastas överbord för att istället den fullkomliga folkdemokratin ska införas. Om detta skriver Aktivdemokrati [i]ingenting[/i], varav jag tar för givet att de vill att deras speciella och i jämförelse med dagens system bättre form av representativa demokrati ska fortsätta vara gällande i all framtid. Detta är en skillnad mellan dem och oss, en väsentlig skillnad. Angående en [i]helt[/i] annan sak som behandlades i partiprogrammet: de förde fram ett enda synbart s.k. politiskt krav, dvs. en enda sakfråga där de öppet tog ställning och det var deras krav på att det i Sverige ska räknas som existensminimum att ha regelbunden tillgång till internet och att det borde införas lag på att alla svenska invånare måste ha just regelbunden internettillgång. Detta är mycket positivt. Detta kan Nya Revolutionsbulletinen helt utan tvekan ställa sig bakom redan i detta nu, på stående fot.

Utöver allt detta är det inte så mycket väsentligt att egentligen nämna. Det finns ingen möjlighet eller utrymme för en noggrann djupdykning i deras föreslagna system i minsta detalj. Det skulle bli en alldeles för krävande uppgift. Det kan nämnas att de vill att de flesta politiska beslut ska fattas genom omröstningar på internet och att inga beslut ska fattas förrän tillräckligt många röstat och att det i frågor där någon sida har en mycket klar majoritet ska gå fortare att fatta beslut än i frågor med liten majoritet, för i sådana fall behövs det mer diskussion. Nya Revolutionsbulletinen uppmanar till att rösta på http://www.aktivdemokrati.se – Partiet för kontinuerlig direktdemokrati i riksdagsvalet. De förespråkar trots att allt ett system som till större delen är detsamma som den ideologi där NRB tidigare hade sin politiska hemvist (neomaoismen) förespråkar ska råda under proletariatets diktatur, övergångsstadiet till kommunismen. Ett parti som alltså vill införa en ”proletariatets diktaturliknande” politik måste välkomnas med öppna armar. Desto tidigare vi inför proletariatets diktatur i Sverige, desto tidigare borde vi antagligen också ta steget över till kommunismen. Alternativdemokratis system är ett steg i rätt riktning, med införandet av detta är proletariatets diktatur åtminstone ett steg närmre än vad som är fallet idag.
devilman_12 kanelkringla hotmail punkt com
Användarvisningsbild
Andropov
 
Inlägg: 18
Registrerad: 2006-08-25 11.43
Ort: Sundsvall

fotnot till ovanstående artikel

Inläggav Andropov » 2006-08-26 13.43

[b]Idealism?[/b]
I artikeln på sidorna 6-7 i detta nummer av Nya Revolutionsbulletinen, ”Angående riksdagsvalet, http://www.aktivdemokrati.se – Partiet för kontinuerlig direktdemokrati”, skrevs det en del om idealism. I artikeln ifråga glorifierades idealismen och skrevs saker som detta: [i]” Det är sant att tjänstemän måste förespråka en viss idealism och kompromisslöst företräda eftersträvansvärda ideal och vara helt omutbara i detta arbete.”[/i] Idealismen framställdes som att ”företräda eftersträvansvärda ideal”. Efter en djupdykning i idealismens innebörd måste vi göra lite rättelser över denna artikel.

Kamrat Friedrich Engels skrev följande i sin skrift ”Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut”: [i]”[…]har gud skapat världen eller har välden evigt existerat?
Allteftersom denna fråga besvarades, delade sig filosoferna i två stora läger. De som hävdade, att anden existerade före naturen och som således sist och slutligen förutsatte en världsskapelse av ett eller annat slag – och denna världsskapelse är ofta hos filosoferna, exempelvis hos Hegel, långt mera tilltrasslad och omöjlig än hos kristendomen – bildade idealismens läger. De andra, som betraktade naturen som det primära, tillhör materialismens olika skolor.
De båda uttrycken idealism och materialism hade ursprungligen ingen annan betydelse än denna.”[/i]
I sådant fall bekänner sig Nya Revolutionsbulletinen givetvis till materialismen istället för idealismen, men vi förespråkar givetvis också eftersträvansvärda ideal. Det var detta som menades med idealism i artikeln, inte det som Engels menar vara idealism.

Ett senare citat i samma skrift av Engels är som följer (och även detta behandlar idealismen): [i]”Den fördomen, att det väsentliga i den filosofiska idealismen skulle vara tron på sedliga, dvs. samhälleliga ideal, har uppstått utanför filosofin, hos den tyska kälkborgaren, som i Schillers dikter lär sig utantill de smulor av filosofisk bildning han anser sig behöva.”[/i] Vi tar alltså i och med detta avstånd från allt hyllande av idealism och kan säga att det istället åsyftades ”kamp för eftersträvansvärda ideal” varje gång ordet idealism och glorifieringen av denna i artikeln på sidan 6-7 i detta nummer av Nya Revolutionsbulletinen förekommer. Det är som sagt inte Engels version av idealismen vi sätter någon tilltro till. Eftersträvansvärda ideal är det rätta.
devilman_12 kanelkringla hotmail punkt com
Användarvisningsbild
Andropov
 
Inlägg: 18
Registrerad: 2006-08-25 11.43
Ort: Sundsvall

Inläggav Magnus Gustavsson » 2006-08-26 14.54

Välkommen, Andropov!

Jag noterar med glädje att du kommit till liknande slutsatser som vi när det gäller demokratin.
tycker dock det låter lite osympatiskt med "proletariatets diktatur", ja tom ologiskt.
Diktatur ser jag som en motsats till demokrati.

Till de skillnader i synen på demokrati du nämner:
"jag tar för givet att de vill att deras speciella och i jämförelse med dagens system bättre form av representativa demokrati ska fortsätta vara gällande i all framtid."
-Nej detta är upp till medlemmarna i partiet att avgöra.
Det enda som är givet finner man i våra stadgar:
http://wse75376.web16.talkactive.net/Do ... 051022.pdf

Man kan spekulera i vad som händer den dag vi har majoritet i riksdagen.
Har vi majoritet är det å andra sidan inte så mycket som hindrar att de kvarvarande decimerade partierna fortsätter att existera helt i opposition.
Mna kan också diskutera vad som skall räknas som parti och vad som skall vara andra typer av organisationer.
Enligt våra stadgar skall alla former av organisationer vara tillåtna.
Ett argument mot att ta bort de traditionella partierna är också att vi alla vid några tillfällen säkert kommer att ha behov av att slippa ta stälning till en eller alla frågor.
Då är delegeringen en utmärkt utväg, bara man har förtroende för någon eller någon organisation.
Den stora skillnaen mot idag är ju att man direkt kan rätt till sitt misstag om man ser att den man delegerat till missköter sig eller visar sig ha fel åsikter.
Den enda övriga form av behov vi ser för representation är vid vissa av kontakterna med andra länder som fortfarande lever kvar i den förkastliga representavismen och alltås inte har förmågan att kommunicera fullt ut med folket via Aktivdemokrati och/eller dess allierade.
Andra former av representavism som är svåra att ersätta är t.ex. högsta ledningen för försvar, polis och andra liknande myndigheter.


I övrigt har jag bara en kommentar; Det är inte säkert att folket kommer att välja kommunismen som det slutliga målet när väl den bättre, direkta demokratin är införd.
Det är helt upp till folket, ingen annan kan avgöra dess öde.
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Inläggav MrPerfect72 » 2006-08-29 15.01

Magnus skrev:
"Andra former av representavism som är svåra att ersätta är t.ex. högsta ledningen för försvar, polis och andra liknande myndigheter."

- Vad jag kan förstå av vårt partiprogram så bygger vårt system på att chefer/utförare tillsätts av folket. Vi har alltså tänkt att vi ska behålla nödvändig ledning, dock möjliggöra att folket kan rösta in önskade chefer till positioner kvickt.
http://valsamverkanspartiet.wordpress.com/ - Valsamverkan som kommer gynna demokratin och AD
Användarvisningsbild
MrPerfect72
 
Inlägg: 3093
Registrerad: 2006-01-18 09.52


Återgå till ArtiklarVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

π