Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna
Bloggarkiv

Forum

  • Forum
  • Trådar
  • Inlägg
  • Senast
  • Samordning
   Vi är den så kallade styrelsen eller ledningen. Samordning är kanske ett bättre ord eftersom det handlar om att samordna initiativ och aktiviteter mellan alla grupper och medlemmar i partiet. Den stadgereglerade styrelsen med ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör hör hit. Men denna grupp ska även inkludera deltagare från de andra arbetsgrupperna, så att kommunikationen och samordningen kan fungera bra. För tydlighets skull ska det vara en person från varje grupp som ansvarar för att aktiviteten där inte avstannar och att det som sker kommuniceras med samordningsgruppen. Samordningsgruppen ser till att varje arbetsgrupp har medlemmar och att dess aktivitet fortgår. Aktiviteter och projekt följs upp. Nya personer tillsätts vid behov för sammankallande och ledning av respektive grupp.
  • 1
  • 2
  • 4 years, 5 months sedan

    Peter Iwanek

  • Teknik
   Vi har hand om teknologin för internet med framför allt webb, valsystem och e-post. Här ingår drift, administration och utveckling. Vi har hand om valsystem, blogg, forum, e-post, domäner, och kopplingar till Facebook, Twitter, Google+, Youtube, med mera. Vi deltar även i nationella och internationella projekt för utveckling av programvara, standarder och protokoll för demokrati och koppling till andra system så som riksdag och fullmäktige. Hit hör Valsystemsförättare, Webbgruppen, Forumadministratör, Bloggadministratör, och Facebookadministratör.
  • 0
  • 0
  • Inga trådar

Publicerad i