Forum

Stadgar - nu

Re: Stadgar - nu

Inläggav Herr Anders » 2014-03-11 09.16

Personligen gillar jag också tanken på stadgar + reglemente. Men finns det någon enighet om vad som bör finnas i ett sådant reglemente? ADs nuvarande reglemente är ju inte särskilt likt det liggande stadgeförslaget. Är det tänkt att det nya reglementet ska baseras på det här stadgeförslaget eller på ADs reglemente eller på båda?
Herr Anders
 
Inlägg: 199
Registrerad: 2007-02-09 19.10

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-11 18.50

Jag ser reglementet som något som arbetas fram efter hand, vid behov. Stadgarna bör utgöra en fast grund med principer att hålla sig till.

Så en väg att gå är ju att utgå från Anders och mitt förslag, lägga till det som MÅSTE finnas med från Sebastians, Per med fleras förslag och ta fram regler vid behov, ev. utgå från AD's nuvarande reglemente som jag inte tror är så kontroversiellt.

En sak att lägga till från det långa stadgeförslaget är årsmötets funktion och dagordning.
En annan sak är principen att tre personer kan bilda en grupp som verkar i partiets namn (under ramar som närmare kan specificeras i reglementet)
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav jonas » 2014-03-11 19.10

Jag önskar att stadgarna är klara för omröstning sen 22e mars. Det är ca 10 dagar kvar.

joasi: Kan du föra samman ändringsförslagen till en ny version så vi kan se den?
Hur snart kan du göra det?
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-11 20.07

Jag borde kunna lägga ett par timmar på det under veckan utan att ta för mycket tid från bokskrivandet.
Finns det en majoritet bakom kortfattade stadgar eller vill de flesta ha utförliga detaljerade stadgar?
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav jonas » 2014-03-11 20.24

joasi skrev:Finns det en majoritet bakom kortfattade stadgar eller vill de flesta ha utförliga detaljerade stadgar?


Vi har inte röstat om det så jag vet inte. Per och jag har tagit upp att ha det kort och enkelt och ganska så standard.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-11 21.24

Ok. Då gör jag ett försök frammåt slutet av veckan eller till helgen. Berätta vad som är viktigast att få med i den här tråden tills dess. Jag kommer även att gå igenom Google docs-kommentarerna.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-16 17.45

Här är då ett nytt förslag som i princip är en utökning av Anders förslag med det väsentligaste, som jag uppfattar det, från Sebastians förslag.

https://docs.google.com/document/d/1ClGkF0UNd_TRrN2gm3Wz7N_Am4HcLogyPUnpM01SpuU/edit

Stadgar för Direktdemokraterna

§ 1 Syfte och ändamål
Direktdemokraterna ska via politiskt arbete verka för direktdemokrati och flytande demokrati i samhället. Som övergripande strategi vill Direktdemokraterna bli representerade i parlament där partiet är verksamt och därigenom ge väljarna en möjlighet att direkt påverka politiken. Utöver principerna för flytande demokrati är partiet politiskt neutralt i alla frågor.

§ 2 Organisation
Direktdemokraterna är en nationell förening. Riksorganisationens medlemmarna har möjlighet att bilda eller ansluta lokalorganisationer som kan ha egna regler så länge de följer riksorganisationens stadgar och vad riksorganisationen i övrigt har beslutat.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i partiet kan den antas som delar partiets värderingar. Personer som saknar rösträtt i svenska val kan bli medlemmar men med begränsade rättigheter. Medlemskap gäller både i riksorganisationen och eventuell lokalorganisation där medlemmen är folkbokförd.

§ 4 Medlemsmöte
Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar äger rösträtt vid medlemsmötets omröstningar. Medlemsmöte sker kontinuerligt via omröstningssystem som alla medlemmar har tillgång till. Beslut fattas med enkel majoritet och tillåten ombudsröstning om inte annat överenskommits. Medlemsmötet måste vid varje beslut tillvarata alla medlemmars demokratiska rättigheter.

§ 5 Stadgar och reglemente
Allt som reglerar verksamheten utöver stadgarna sammanställs i ett offentligt tillgängligt reglemente. Endast medlemsmötet kan besluta om ändringar av stadgar och reglemente. Stadgar kan ändras med enkel majoritet vid två omröstningar med minst tolv månader emellan, alternativt med två tredjedels majoritet vid en omröstning.

§ 6 Styrelse
Styrelsen väljs av medlemmarna och anses befullmäktigad tills ny styrelse valts. Medlemsmötet kan när som helst välja att avsätta hela eller delar av styrelsen. Styrelsen tecknar partiets firma och kan delegera uppgiften inom sig.

§ 7 Ekonomi
Alla partiets intäkter redovisas öppet. Styrelsen ansvarar för partiets kassa men uttag får bara ske om de först har godkännts av medlemsmötet, direkt genom beslut eller indirekt genom delegering av beslutsmakt. Alla uttag redovisas löpande för medlemmarna eller av medlemmarna utsedda revisorer.

§ 8 Verksamhet
Partiets löpande verksamhet beslutas av medlemsmötet eller av arbetsgrupper. All verksamhet ska ske inom ramarna som stadgar och reglemente sätter upp, samt bedrivas med största möjliga transparens inför medlemmarna och med god insyn allmänheten.

§ 9 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper organiserar sig själva. Antagningsvillkor till arbetsgrupper beslutas av medlemsmötet. Grundregeln är att alla som vill får delta. Tre eller fler medlemmar kan gå ihop och starta en arbetsgrupp i partiets namn utan att vänta på medlemsmötets godkännande.

§ 10 Årsmöte
I början av varje år ska styrelsen utlysa ett årsmöte. På årsmötet redovisas partiets verksamhet och ekonomi. Årsmötet har samma beslutsmakt som medlemsmötet. Årsmötet ska utlysas i god tid och hållas i en sådan form att så många medlemmar som möjligt kan delta.

§ 11 Utträde och uteslutning
Medlem kan när som helst utträda ur partiet. Styrelsen kan fatta beslut om tillfällig avstängning av medlem som handlar i strid med partiets intressen. Avstängningen är giltig tills medlemsmötet fattat beslut om uteslutning. Medlemsmötet får bara rösta om uteslutning av medlem som är avstängd av styrelsen.

§ 12 Upplösning
Partiet anses upplöst om medlemstalet understiger tre.
Senast redigerad av joasi 2014-03-22 07.13, redigerad totalt 1 gång.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav jonas » 2014-03-16 19.38

Jag har sorterat upp nya och gamla stadgerförslag nu.

Säg till ifall du behöver access till huvudkatalogen:
https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B1PnqBeEQg8lYU8wTUJ4TTlFOTg

Jag har döpt om alla versioner till samma namn men med olika versionsnummer:

Version 0.1: 2013-12-25 (arkiverad)
https://docs.google.com/document/d/1E8UzgZR5P7x4e1B63Q8jehQ3jlbbL4-3Z72tarOHkvo/edit?usp=sharing

Version 0.2: 2014-01-17 (arkiverad)
https://docs.google.com/document/d/10lwP_MVzenBdPwoZ4fD5GxHA-5CL0IkoxbMlSebILro/edit?usp=sharing

Version 0.3: 2014-03-11 (aktiv)
https://docs.google.com/document/d/1iFBJB8rjDo_BkB_5LFGflNlGrrzTJnD47Os5Q7xz8R8/edit?usp=sharing

Version 0.4: 2014-03-16 (aktiv)
https://docs.google.com/document/d/1ClGkF0UNd_TRrN2gm3Wz7N_Am4HcLogyPUnpM01SpuU/edit?usp=sharing
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Stadgar - nu

Inläggav Cebaztian » 2014-03-16 20.18

Stadgar är till för att reglera beslutsprocessen i en förening.
Stadgar är till för att lösa problem när viljor drar åt olika håll.
Jag anser att stadgarna ska vara så tydlig och detaljerade som det krävs för att hålla en förening borta från tolkningsbråk. Hur många A4 som än krävs.

Jag kan tilltalas av tanken på ett vackert enkelt principiellt dokument.
Men vill inte vara närvarande när den föreningen bryts upp pga av luddighet och otydlighet i hur beslutsprocessen ska regleras.

Jag tror inte den här rörelsen kan utvecklas om inte stadgarna ger möjlighet att med tydlig beslutsprocess visa hur man utser ansvariga med mandat att agera.

Sebastian
Cebaztian
Medlem i partiet
 
Inlägg: 23
Registrerad: 2014-01-09 15.27

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-16 21.27

Jag anser inte att det hör hemma i stadgarna att exakt ska specificera hur valsystemet ska fungera, hur personval, kandidering, förslagsläggning osv ska gå till.
Bättre att lösa det praktiskt med stadgarna som grund och utifrån aktuella förhållanden.

Vi kan inte ha exakt samma beslutsprocess när vi är femtio medlemmar som när vi är femhundra eller tiotusen. Men stadgarna ska förhoppningsvis hålla att växa med. Naturligtvis kan de behöva justeras på vägen, men om de regelbundet måste skrivas om fyller de ingen större funktion.

Jag skalar hellre bort än lägger till i senaste förslaget.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-16 22.04

Cebaztian skrev:Jag kan tilltalas av tanken på ett vackert enkelt principiellt dokument.
Men vill inte vara närvarande när den föreningen bryts upp pga av luddighet och otydlighet i hur beslutsprocessen ska regleras.

Beslutsprocessen bygger ytterst på enkel majoritet i omröstningar med tillåten delegering bland alla medlemmar. Medlemmarna bestämmer vilka funktioner partiet behöver och vilka befogenheter som ska delegeras till dem. Det är inte så luddigt.
Men det kan ju vara bra att redan nu formulera ett reglemente som vi kan utgå ifrån istället för att börja utan reglemente.
ADs reglemente kan tjäna som modell eller så kan vi plocka från det detaljerade förslaget.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav jonas » 2014-03-19 14.18

Är väl bättre att börja med något enkelt och lägga till vid behov istället för att besluta om något stort.

Hur många tror du tar sig tid att ens läsa igenom texten?

Det är ofta stor skillnad mellan teori och praktik och huruvida en förening fungerar tror jag mer beror på kultur än på regelverk.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Stadgar - nu

Inläggav mouradr » 2014-03-21 13.01

Jag tycker alternativ 2 är mer långsiktigt. Vi behöver utveckla systemstöd för att stödja idén om direktdemokrati men utöver det finns inga hinder för att implementera modellen direkt?

MVH Mourad
mouradr
 
Inlägg: 3
Registrerad: 2014-03-21 00.04

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-22 07.16

Hej Mourdi, är det Version 0.2 i Jonas sammanställning ovan du syftar på?
Hur ställer du dig till delegering av ens röst? Internt i partiets medlemsdemokrati, i väljarnas deltagande i riksdagsomröstningar via partiets valsystem, och i direktdemokratiska omröstningar i ett framtida demokratiskt samhälle?
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav joasi » 2014-03-22 07.26

jonas skrev:Är väl bättre att börja med något enkelt och lägga till vid behov istället för att besluta om något stort.

Precis min mening.

jonas skrev:Hur många tror du tar sig tid att ens läsa igenom texten?

Vem är du och vilken text?

jonas skrev:Det är ofta stor skillnad mellan teori och praktik och huruvida en förening fungerar tror jag mer beror på kultur än på regelverk.

Ja, men jag tror att stabila stadgar kan bidra till att forma bra regelverk och en bra kultur.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Stadgar - nu

Inläggav Cebaztian » 2014-03-24 16.25

Interimsstyrelse för ett framtida riksparti bildat.
Protokoll från konstituerande möte kommer säkert Jonas lägga ut.
Det beslutades att ha ett första årsmöte för en riksorganisation först efter valet.
Det beslutades att fokusera på konkret valarbete nu och ta upp frågan om stadgar en tid före årsmötet. Då kanske vi har två tydliga alternativ, ett kort, där sk reglemente ligger utanför, eller den nuvarande långa.
Personligen tror jag att det då vore bra att se hur ett reglemente ser ut som kompletterar den korta versionen.

Vid förfrågan kommer styrelsen svara att Version 3, d v s det långa alternativet där "reglemente" även finns i stadgetexten är det huvudsakliga arbetsdokumentet tills vidare.

Interimsstyrelsen känner att det behövs en större medlemsmassa för att ta slutgiltiga beslut på bl a stadgar. Denna medlemsmassa hoppas vi ha uppnått efter valet.

Omröstning om logotyp är på väg att starta.
Ny RIKS hemsida håller på att tas fram.
Det finns fortfarande plats att ingå i interimsstyrelsen riks.

Sebastian
Cebaztian
Medlem i partiet
 
Inlägg: 23
Registrerad: 2014-01-09 15.27

Re: Stadgar - nu

Inläggav jonas » 2014-04-11 15.01

Den 4e april blev partibeteckningen äntligen registrerad.

Nu kan vi byta namn.

Och för att göra det enklare för alla föreslår jag att vi byter namn även om vi väntar med övriga stadgar till en senare tidpunkt.

Se vidare http://aktivdemokrati.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=2364&p=19458#p19458
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Stadgar - nu

Inläggav jonas » 2014-06-16 23.15

Jag har nu låst version 0.3 från vidare ändringar och lagt upp en PDF-version av den här:
http://aktivdemokrati.se/wp-content/uploads/2014/06/StadgarDirektdemokraternav0.3.pdf

En omröstning om antagande ligger i denna tråd:
http://aktivdemokrati.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=2419
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Föregående

Återgå till Partiets utvecklingVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron
π