Forum

Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-06 16.58

OK, ni tycker inte vi har tid att diskutera detta.
Fine with me, men en sak kräver jag, och det är att de som ställer upp måste underteckna en försäkran om att i allt riksdagsarbete/KF-arbete/regionF-arbete, förbinda sig att strikt följa partiets demokratiskt fattade beslut, alltså att vara strikta valboskap till partiets beslut.
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav jonas » 2014-04-08 21.20

Magnus Gustavsson skrev:OK, ni tycker inte vi har tid att diskutera detta.
Fine with me, men en sak kräver jag, och det är att de som ställer upp måste underteckna en försäkran om att i allt riksdagsarbete/KF-arbete/regionF-arbete, förbinda sig att strikt följa partiets demokratiskt fattade beslut, alltså att vara strikta valboskap till partiets beslut.


Ja det tycker jag också. Kan du ta fram ett sådant dokument?
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-09 11.27

Förslag till enkel text:

Datum

Undertecknad, som förklarat sig villig att ställa upp som kandidat för partiet Direktdemokraterna, i kommun, landsting eller riksdag i allmänna val 2014, förbinder sig härmed att vid voteringar och annan motsvarande beslutfattande verksamhet i och i anslutning till berörd politisk församling, uteslutande agera efter vad partiets beslutssystem bestämt.
Något personligt mandat att agera i annan riktning än vad som officiellt beslutats föreligger inte för representanter för partiet Direktdemokraterna i politiska församlingar.

Jag ska vidare göra vad som står i min makt för att överföra information från utskott, möten och övrigt arbete som kan vara av betydelse för partiets medlemmars fortsatta beslutsfattande, full transparens ska råda gällande informationsflöde.

Skulle jag ändå agera emot partiets uttryckliga beslut eller underlåta att överföra väsentlig information åt endera part i mitt arbete som representant för partiet i aktuell församling, är jag medveten om att jag kan bli skadeståndsskyldig gentemot envar som finner sina intressen åsidosatta, och därav bli åtalad i svensk domstol.

Ort som ovan,

Underskrift
Namnförtydligande, personnummer
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav jonas » 2014-04-09 12.50

Bra text, förrutom sista stycket om skadestånd.

Magnus Gustavsson skrev:Skulle jag ändå agera emot partiets uttryckliga beslut eller underlåta att överföra väsentlig information åt endera part i mitt arbete som representant för partiet i aktuell församling, är jag medveten om att jag kan bli skadeståndsskyldig gentemot envar som finner sina intressen åsidosatta, och därav bli åtalad i svensk domstol.


Jag tror inte vi kan eller vill göra så.

En fråga är vad som är juridiskt möjligt. En annan fråga är hur vi vill ha relationen med våra röstförmedlare.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-09 14.51

Hur menar du? Utan det sista stycket är ju pappret inte mkt värt...
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-10 10.57

Hur gör vi med detta?
Är samtliga kandidater beredda att skriva på ett avtal?
Vad sades om saken under gårdagens skype-möte?
Kan vi skicka ut avtalet till samtliga spikade kandidater för kommentarer?
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav haja » 2014-04-11 11.17

Jag tycker det är ett bra förslag men det sista är en omöjlighet som jag ser det. Det innebär en civilrättslig process med bara förlorare. Det är också svårt att dra gränser där omröstningar ibland är väldigt komplicerade med motförslag kontra reservationer i delar av ett förslag.
men också handlar det om misstag, vilja upprepade omröstningar eller en eller tio?

Däremot kan ju personen i fråga bli utesluten som jag ser det, och de är då "politiska vildar", precis som förtroendevalda lämnar "sitt" parti.

En viktig aspekt är hur fria ledamöterna ska vara att uttrycka egna synpunkter. Jag tycker det ska vara okej men att betona att de just är personliga och ändå kunna rösta mot sin personliga åsikt. Annars lägger man munkavle på en person som har lika fritt att uttala sig som alla andra.
Användarvisningsbild
haja
Medlem i partiet
 
Inlägg: 460
Registrerad: 2011-01-06 23.11
Ort: Stockholm

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-11 11.31

Åsikter tror jag få har problem med, det kommer att bli många sådana "scoop" där gammeljournalister tror att de hittat ngt anmärkningsvärt hos en ledamot, vilket förstås inte är annat än just personliga åsikter.
Partiets officiella ståndpunkt skall ju alltid finnas tillgänglig på hemsidor/valsystem, för den som verkligen vill veta.
Men, att inte ha några regler om hur en ledamot får agera med hänvisning till komplicerade frågor och/eller snabba reservationer etc etc är ett brott mot den direktdemokratiska tanken som jag ser det.
DemoEx har säkert många bra exempel på hur det kan gå till när gammelpartierna försöker dribbla bort och sabotera den direktdemokratiska viljan, och det är bara början.

Vi måste göra om spelreglerna från grunden inte försöka anpassa direktdemokratin till nuvarande spelplan in absurdum.
Det kommer att komma frågor där vårt valsystem helt enkelt inte hinner med, och det kommer att komma angrepp som vi inte ens kan föreställa oss.
This is part of the game.

Våra ledamöter måste ha mkt klart stöd i ryggen och i alla lägen veta vilket mandat de har och vad som förväntas av dem, annars blir deras uppgift snabbt övermäktig.
Att då inte vara på det klara med vad som gäller avseende den politik och de beslut som våra medlemmar har bestämt, direkt eller via delegater, om, det är att vika ner sig redan innan matchen börjat.
Jag ser därför ett avtal som skisserats som ett stöd för ledamöterna, och inte som en hämsko.

Per, du får gärna kommentera!
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav haja » 2014-04-11 11.51

Jag håller med dig i mycket. Men det kan uppstå situationer där olika delförslag står emot varandra i omröstningar i kommunfullmäktige. Man delar alltså upp frågan så det blir omöjligt att följa omröstningsresultatet till 100%. Det blir fel eller rätt hur man nu ser på det.
Det kan vara att bygga en simhall. Där det är ja i omröstningen. Men man bakar då in på fullmäktige att öka budgeten med fem miljoner. Hur ska då en DD-ledamot rösta? Ja eller nej till simhallen? Om ledamoten för DD röstar ja, då blir det en kostnadsökning som inte fanns med i underlaget för omröstningen. Om ledamoten röstar nej går denna emot omröstningsresultatet. Hur gör man då?

Det kan bli förhandlingar med andra partier att få igenom röstomräkningsresultatet för att få igenom det. Det finns många tricks och inte helt lätt att driva just den exakta frågan enligt kallelse och mötesagenda. Både jag och Per har erfarenhet av detta.
Egentligen är ju besluten redan klara innan kf möte som speglar majoritetsförhållandet i kommunstyrelsen.

Det finns många fler krångliga omröstningar än den jag nämnde som exempel. Verkligheten är inte så enkel.

Med tiden kan DD ändra de politiska församlingarnas omröstningsförfarande hur de ska gå till. Men det blir ett arbete först när vi kommit in och kan påverka hur dessa sker. Framför allt i KS. Och att presidiet i Kf får direktiven från partierna att styra upp mötena på ett sådant sätt att det inte ska uppstå tveksamheter.
Användarvisningsbild
haja
Medlem i partiet
 
Inlägg: 460
Registrerad: 2011-01-06 23.11
Ort: Stockholm

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav joasi » 2014-04-11 12.39

Huvudfrågan är hur långt före en omröstning det går att publicera vad det är man ska rösta om, och om valsystemet hinner reagera. Vi kommer säkert att kunna anpassa valsystemet så att det kan formulera komplicerade förslag med flera svarsalternativ.
Ni som har erfarenhet, hur tidigt brukar man kunna få ut underlaget som man ska rösta om?
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav haja » 2014-04-11 13.25

En till två veckor. Omröstningsresultatet måste vara klar dagen innan.
En annan fråga 1:
Ska aktuellt omröstningsresultat visas löpande under tiden eller publiceras när det är klart?

En annan fråga 2:
Ska man ha omröstningar om interpellationer? Inga beslut tas men viktigt att klargöra åsikter och beslut. Vore kul att få reda på vad ni tycker.
Användarvisningsbild
haja
Medlem i partiet
 
Inlägg: 460
Registrerad: 2011-01-06 23.11
Ort: Stockholm

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-11 16.08

Exemplet med simhallen är bra.
Som jag ser det så kan DD inte säga ja eller nej till ett sådant förslag med mindre än att finansieringen är klar.
Skulle hallen plötsligt bli 5 miljoner dyrare så faller DDs stöd för ett ja (om man nu kommit fram till ett ja via GOV), om ngn parameter ändras.
Jag vet att gammelpartier kommer att försöka utnyttja detta, men sorry, vill de ha stöd för ngt från ett DD-parti så blir det till att anpassa sig efter logik och sunt förnuft.
Sk uppgörelser där DD skulle gå med på en annan finansiering än vad som presenterats för medlemmarna är ju typisk korridoruppgörelse och inget DD kan acceptera.
Det är just sådant mygel som DD vill stoppa, och det kommer att bli mkt tydligt vilka som vill mygla och vilka som vill köra öppna kort, den dagen DD sitter med i en politisk församling.
Detta är en av många styrkor DD har och som kommer att locka många väljare som är trötta på nuvarande ordning.
Så, jag ser inte problemet, kort sagt.
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-11 16.17

haja skrev:En till två veckor. Omröstningsresultatet måste vara klar dagen innan.
En annan fråga 1:
Ska aktuellt omröstningsresultat visas löpande under tiden eller publiceras när det är klart?

En annan fråga 2:
Ska man ha omröstningar om interpellationer? Inga beslut tas men viktigt att klargöra åsikter och beslut. Vore kul att få reda på vad ni tycker.


1. Ja, det är ju en del av GOVs funktionalitet och man ska kunna sortera på ackumulerat stöd.

2. Varför inte? Dock bör ju de formuleras på ett sätt så att en ledamot vet hur hen ska agera för att följa resultatet.
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås

Re: Val av namn till valsedel för riksdagen

Inläggav jonas » 2014-04-11 19.53

Jag flyttar diskussionen om avtal till en egen tråd.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Inläggav corgens » 2014-04-11 23.33

Angående frågan att få ut omröstningsfrågor till medlemmarna på kortvarsel.

Finns det någon sätt att knyta en funktion som skickar sms till samtliga röstberättigade. Förutsatt att det är kort varsel låt säga mindre än en arbetsvecka.

Om det inte blir så att det är panik varje vecka så tror jag nog att varje medlem skulle kunna tänka sig ta just sin egna sms kostnad... eller blir det fel?

I vissa frågor kan man kanske ha färdigställda riktlinjer. Ungefär som värdegrunden som är fastställd. dvs Politiska beslut som gynnar en specifik folkgrupp på bekostnad av någon annan strider ju mot värdegrunden och där med är beslutat redan klart.

Även om riktlinjerna är grova så kanske man kan komma en bit på vägen. Bara att ställa sig upp och säga att detta beslut strider mot våran värdegrund borde få några att fundera en gång till om vad de kanske håller på med.

Förstår ni hur jag menar eller har jag krånglat till det i min sömndruckna skalle precis lagom mycket?
corgens
Medlem i partiet
 
Inlägg: 32
Registrerad: 2014-02-13 20.25

Re: Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Inläggav jonas » 2014-04-15 00.18

Tar några punkter från minnet;

* Om en fråga ändras med kort varsel kan vi begära bordläggning/återremiss.

* Ofta direktsänds eventen via webbtv eller radio och då kan folk rösta i realtid.

* Tolkningsutrymmet bör minimeras för att undvika subjektiva bedömningar. Bättre att lägga ned sin röst och sedan rapportera hur odemokratiskt övriga parter agerat.

* Värdegrund anser jag ska syfta på hur vi agerar inom partiet, ej hur vi röstar i sakfrågor. Vi ska alltid följa folkets röst.

* Det går att förbereda sig för eventuella variationer genom att låta folk rösta mellan flera alternativ i en prioritetsomröstning.
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Re: Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Inläggav corgens » 2014-04-15 17.16

Lite funderingar på ditt svar.

Bordläggning låter som ett gångbart alt.

Jag är inte så säker på att folk har tid att följa en debatt live. speciellt om man har jobb. Vilket kanske inte ger så många röster direkt.

Tycker det låter lite otäckt att värdegrund inte skall vara mer än hyffslinjer mellan varandra men inte i politiken. Värde grunden är för min del, en garanti för att det inte förs rasistisksmörja bara för att några extemhöger människor har upptäckt o de kan påverkar paritet. Utan värdegrunden vet jag inte om jag vågar lägga rösten här innan partiet blir tillräckligt stort.
corgens
Medlem i partiet
 
Inlägg: 32
Registrerad: 2014-02-13 20.25

Re: Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Inläggav Herr Anders » 2014-04-15 21.23

Jag är rätt säker på att jag påpekat det här tidigare. Men med stor sannolikhet är det inte möjligt att binda röstförmedlare med avtal.

Regeringsformen 4 kap. 12 § säger:
"Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget"

Det finns förstås alltid lite tolkningsutrymme i sådana här juridiska spörsmål men såvitt jag kan se är det juridiska utrymmet för att väcka process mot röstförmedlare mycket, mycket begränsat. Sedan är ju inte partitrohet något unikt direktdemokratiskt. Ett direktdemokratiskt parti har egentligen inte större behov av partilojalitet än gammelpartierna. Och gammelpartierna klarar sig tillsynes utmärkt utan avtalsskrivningar.
Herr Anders
 
Inlägg: 199
Registrerad: 2007-02-09 19.10

Re: Avtal för röstförmedlare om trohet till direktdemokrati

Inläggav Magnus Gustavsson » 2014-04-16 19.11

Gammelpartierna skriver alla hemliga avtal med riksdagsledamöterna om att vara trogen minsta vink från partistyrelsen.
Det är så röstboskap skapas.
I DDs fall är det bra och logiskt, i gammelpartiernas fall ett bevis för maktkoncentration till extrema höjder.
Deras avtal kan möjligen bara användas internt om nu regeringsformen stadgar detta, men vi vet hur det kan gå till (läs FRA-debaclet inom Moderaterna). Partistyrelsen får alltid igenom sin vilja till slut.
Tänk inte 4%, det är det de etablerade partierna vill få dig att göra.
Tänk på framtiden och vad Du vill att Sverige skall vara.

MVH/
Magnus
Användarvisningsbild
Magnus Gustavsson
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3111
Registrerad: 2006-01-18 00.54
Ort: Hindås


Återgå till Partiets utvecklingVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster

cron
π