Forum

Ansöka om pengar till AD

Ansöka om pengar till AD

Inläggav Erika » 2013-05-16 19.49

För att vi ska kunna ta oss fram i partiet så behöver vi ekonomiska medel.

Mitt förslag är att ansöka om ekonomiska medel i fonder och stiftelser för
att en eller flera personer ska kunna anställas under ett år fram till valet.

Vem eller vilka skulle passa för en det arbetet?
Användarvisningsbild
Erika
Medlem i partiet
 
Inlägg: 72
Registrerad: 2011-10-19 23.52

Re: Ansöka om pengar till AD

Inläggav peteri » 2013-05-17 05.14

Min tid är väldigt begränsad i nuläget och jag skulle föredra att lägga den tid jag har att tillgå på att möta människor på gator och torg. Kanske finns det någon som inte vill/har tid eller möjlighet att engagera sig på ett praktiskt sätt skulle kunna tänka sig att leta potentiella pengar?
peteri
Medlem i partiet
 
Inlägg: 424
Registrerad: 2012-06-30 15.45
Ort: Göteborg

Re: Ansöka om pengar till AD

Inläggav Erika » 2013-05-23 16.53

Förslag på en projekt ansökan


FÖRORD

”Om du inte har lust att ge dig på politiken, kommer politiken ge sig på dig”.
Ralph Nader


”Demokrati är med andra ord inte att de styrande skall likna de styrda utan de styrda skall ha reella möjligheter att avsätta de styrande som förlorat deras förtroende”.
Leif Lewin


INLEDNING

Vi är många som vill ha en förändring i politiken. Vi tror på att direktdemokratiskulle ge människor mer möjlighet att känna sig delaktiga i politiken. Aktiv Demokrati har utarbetat ett koncept där vi använder oss av tekniken i samhället. Där alla kan gå in och påverka det som känns viktigt i varje enskild fråga. Och där sedan partiet representerar folkets åsikt i riksdagen.


BAKGRUND


Aktiv Demokrati till Riksdagen
Ett utvecklingsprojekt


Är engagerad i ett parti som jag tror har stora framtidsutsikter i samhället.
Som jag ser det har dagens politiska system stora brister.
Där glappet mellan väljare och de folkvalda blivit alltför stort.

Och där man i sakfrågor kan tycka och hålla med flera olika partier men ändå bara kan välja ett.
Ser även ett stort problem i det missnöje svenska folket visar vid val vart 4 fjärde år då vi ser ett ständigt sjunkande valdeltagande.

Bakgrunden till mitt projekt som handlar om att hitta framkomliga vägar och möjligheter för att komma till riksdagen.

Hur vi gör oss bäst hörda i media, i olika debatter och blir synliga för allmänheten.

Det är viktigt att stå i en aktiv och god kommunikation med såväl svenska folket som dagens i dag ledande politiker.
Det är viktigt att göra människor medvetna om deras rätt och möjlighet att påverka i politiska frågor deras möjlighet att delta i en utökad demokrati.

Det etablerade systemet i dag är ganska så konservativt.
Folk har svårt att göra sina röster hörda, få fram sina åsikter.
Dagens politiska system skrämmer även många i från att engagera sig i politik och det blir jobbigt att åsikter i demokrati då det inte verkar lönsamt.

Dagens politiker och vårat samhällssytem i dag verkar vara rädd för en förändring. Många frågar sig om svenska folket är moget och kompetent att fatta beslut i så viktiga frågor.

Det tror vi folk är. Och att folks medvetenhet och intresse för politik kommer att öka med möjligheten till ett aktivt inflytande.
Kommer även att bli en mer aktiv samhällsdebatt kring alla viktiga frågor det ska fattas beslut om. Då kan det bli intressant och kul med politi


SYFTE
Aktiv Demokrati ska marknadsföra partiet för svenska folket hur AD fungerar för att folk ska bli medvetna om att de kan påverka politiska beslut direkt och vara med att skapa en verklig demokrati.


MÅL
Målet är att Aktiv Demokrati har tagit plats i flera kommuner och riksdag valet 2014 eller 2018.


METOD
Genom ansökta och beviljade medel anställda 3 personer som jobbar med projektet i de tre storstäderna Stockholm. Göteborg och Malmö.
Vilkas arbetsuppgifter kommer bla att vara i möten med politiker, kalla till möten med medlemmar i lokala grupper, delta i debatter, söka upp debatter i media, ordna arbetsmöten via skype för underordnade arbetsgrupper, ordna lokala arbetsmöten på kontoret, och vara med i alternativa manifestationer med politiska inslag.


MEDEL
Det krävs att finansiering beviljas och att rätt personer anställs.
ORGANISATION
Uppdragsgivare; Partiet Aktiv Demokarati

Projektledare; Jonas Liljegren ( eller....Erika Johansson, eller nån annan framröstad)

Referensgrupp; Hans Jangeby, Jerry Gabrielsson, Lotte Lotta Johansson.

Arbetsgrupper;
Juridik;Nicholas Sahlqvist,
Teknik; Fredrik Liljegren.
Tanksmedja; Urban Medin, Hans Jangeby,
Support; Erika Johansson,....
Press; Robert Wensman, Maneka Sjöström,
Aktivism; Johan Liljegren, Thomas Larsson,
Värvning; Gunilla Lennartsson
Design; Sara Larsson, Cal Andelius,

Arbetsgruppen för Almedalen;

Robert, Thomas, Erika, Jonas, Christian, .

TIDSPLAN
Projektet startar 14 jan 2013
Slutar 20 september 2014

14 jan- 11 feb ansökning av ekonomiska medel. (4 veckor)

11 feb-31 maj (15 veckor) kontakta tevekanaler och jobba på en egen serie kring förändring av demokratin.

Minst 3 planerade inslag i olika debattprogram per termin.

Planering av Almedals projekt. Genomförs andra veckan i juli (8-14 juli) 2013


Beviljade ekonomiska medel. Börjar vid hösten 2013

21 aug-20 dec. ett utökat arbete med anställd personal.

Regelbundna arbetsmöten med folk över landet.

December 2013 utvärdering av läget.

Vårens arbete 2014 startar den 13 jan och pågår fram till 31maj.

Almedalsprojektet 2014 (9-15 juli)
Under sommaren planeras frivilliga insatser.

Slutspurten mellan den 20 aug till den 20 september kommer att bli intensiv och arbetsam.

Minst 5 planerade inslag i olika debattprogram per termin.
Regelbundna arbetsmöten med folk över landet.
KALKYL

Anställda 200 000 x 3 600 000
Lokaler 10000 x 3 x19 mån 570 000
Bilar 50.000 x 3 150 000

Telefon och bredband 1900 x 3 5700
Datorer 3 x 15.000 45 000
Papper 2000
Porto 1000
kuvert 700
Skrivare 1000 x 3
Kopiator 1500 x 3
Bensin 2000 kr mån x 3 x 19 mån 114 000
Pennor 500
Försäkringar 8000
Bilservice 4000 x3 1700
Totalt: 1335400 kr


Oförutsedda utgifter 50 000
Totalt: 1385400 kFINANSIERING

1. Har hört sedan tidigare att Sida har pengar avsatt för verktyg inom demokratiutveckling.

2. Allmänna arvsfonden har ett väldigt brett urval till vilka de bidrar med pengar i sponsring. Kan vara ett alternativ.

3. Statligt avsatta pengar som vi ännu inte hittat men som borde finnas.RAPPORT
Skall redovisas skriftligt och muntligt under projektets gång.
På partiets forum. Och till finansiärerna i ett muntligt möte 2 grr per år. För att avstämma projektets utveckling.
UTVÄRDERING

Utvärderingsplan av Aktiv Demokrativ

1.     Varför ska vi utvärdera?
För att se om partiets framgångar uppnås och att fler personer fått vetskap om och hur Aktiv Demokrati fungerar samt att se hur många som höjt eller eventuellt sänkt sin intressenivå.
Det kommer att bli en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag 

 2. Vad ska vi utvärdera?
Väljarnas intresse och informationsnivå gällande partiet och hur pass aktiva de är. Kan det behöva göras en förändring i informationsmetoderna, så att fler personer vill välja och påverka Aktiv Demokrati och i så fall ta reda på vilket sätt som lämpar sig bäst?

 3. Varför just detta?
För att få vetskap om intressenterna känner till hur mycket de själva kan påverka politiska beslut genom att vakna upp och aktivt vara med i Aktiv Demokrati 

4. När ska vi utvärdera?

Tidsplanen:
Instudering: Fördjupa mig i partiet Aktiv Demokrati                2 veckor
Målgrupp: I första hand redan medlemar                               3 veckor
Metod: Kvalitativ med kvantitativa inslag 3 veckor
Datainsamling: Enkäter/attitydformulär före/ efter information 2 mån
Bearbetning: Skriv sammanställning                                         3 mån
Analys: Av bearbetningen                                                        2 mån
Värdera:                                                                                 2 veckor
Dokumentation: Sker skriftligt                                                  2 veckor
Redovisning: På hemsida genom diagram         2 veckor                            
 5. Vem ska göra utvärderingen?
Jessica

6. Hur ska resultatet redovisas?

Muntligt och skriftligt till ledningen samt en del av resultatet kommer att läggas ut internt på partiets hemsida

 

AVSLUTNING

Med en demokrati där folket känner sig delaktiga i samhällets utveckling så får vi en mer levande demokrati.

Folk får hopp inför framtiden och vågar se nya möjligheter.
Det nu sjunkande antalet valdeltagare borde stiga igen och de nu aktuella soffliggarna skulle uppleva det meningsfullt att delta i debatten.
Användarvisningsbild
Erika
Medlem i partiet
 
Inlägg: 72
Registrerad: 2011-10-19 23.52

Re: Ansöka om pengar till AD

Inläggav joasi » 2013-05-25 08.59

Jag skulle gärna vilja vända på frågan. Vilka skulle vara intresserade av att jobba för partiet med lön under ett år? Vad skulle de i så fall kunna/vilja bidra med? De intresserade skulle t ex kunna anmäla sig i den här tråden. Sedan kan vi rösta fram den eller de personer vi anser vara lämpligast och utforma ansökan utifrån deras unika egenskaper, intressen och kompetenser.
joasi
Medlem i partiet
 
Inlägg: 1187
Registrerad: 2006-09-17 20.34
Ort: Stockholm


Återgå till Partiets utvecklingVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron
π