Forum

E2D Denmark, i need your help

Welcome to ask or say anything about direct democracy
Kategoriregler
Use "NYTRÅD" for writing a comment. (Repeat the captcha in the field below it.)
Or "BESVARA" to make a replay.
Push "Skicka" for sending the comment.
You may register (and then change the language) from this form:
http://aktivdemokrati.se/wp-login.php?action=register

E2D Denmark, i need your help

Inläggav jonas » 2011-09-07 20.47

See also the discussion on fb:
http://www.facebook.com/groups/electronicdirectdemocracy.E2D/?id=173225219418755

It seems that the text I previously linked to accidently got removed. Here is the original text:

Kenneth Bock skrev:Dear E2D international. I really need your help. I have just started a campaign for direct democracy in Denmark, its called "Direkte Demokrati NU!", and you will find it on facebook. I have linked to your site. My initiative is non-political, i just speak the cause of direct democracy. I need a logo, and i was wondering if you will permit me to use the E2D logo, where i add Danmark unerneath? I will add my my document underneath, and please feel free to come up with suggestions. The elections in Denmark is in 9 days, so im in a hurry. You can also contact me at kennethbock@yahoo.dk , yours sincerely kenneth bock

DIREKTE DEMOKRATI NU

”Bisættelse af det repræsentative demokrati og det Direkte Demokrati´s fødsel”
Folkefest og demokratisk revolution ved Cirkus Christiansborg

Kære medborgere og ikke mindst vælgere, sofavælgere, ”blanke stemmer”, ”ugyldige stemmer” og andet godtfolk der ikke ubegrundet føler, at de kun har politisk indflydelse én gang hvert fjerde år. I anledning af Folketingsvalget 2011 inviterer jeg jer hermed til bisættelse af det repræsentative demokrati og Det Direkte Demokrati´s fødsel foran Christiansborg i København, og i alle andre større byers rådhuse mandag den 12. september kl. 19.00. Under parolen ”Direkte Demokrati NU” vil denne folkefest indløse politisk indflydelse gennem denne happening, hvor vi vil vise vores kondolence til det repræsentative demokrati´s død ved at folde vores valgkort som roser/blomster og aflevere dem på afdødes kiste/Christiansborg, og afkræve de elitære levebrødspolitikere Direkte Demokrati NU. Kære sofavælger bliv aktiv på en meningsfyldt måde, og din Stemme vil blive hørt og skabe en tryg fremtid for dine børn og kommende generationer. Jeg vil gerne understrege at aktionen ikke har noget partipolitisk tilhørsforhold. Sammen med dig ønsker vi at indføre det Direkte Demokrati, men tager ellers ikke stilling til hvad der er godt for dig, dette er vi sikker på du helt selv kan afgøre, og at du selvfølgelig ikke behøver hjælp fra fremmede til at repræsentere dig og dine holdninger.

Hvorfor?

Blokpolitik a´la United States of America har de sidste 10 år ødelagt Danmarks lange tradition for demokrati. Det politiske cirkus giver os Rød Klovn og Blå Klovn, og taler ned til det danske folk, ved deres sprogbrug der kunne være taget fra børnehaveklassen eller rød og blå stue på fritidshjemmet. Demokratiet har udviklet sig til regulær underholdning, hvor de elitære levebrødspolitikeres klovnerier gang på gang bekræftiger at vi ikke længere har brug for dem. Vi kan ikke længere tale om demokrati i Danmark. Det repræsentative demokrati er en løgnagtig illussion. Det spinkle danske demokrati har udviklet sig til et Elitokrati, som er en politisk styreform, hvor de stemmeberettigede borgere ved valg vælger deres regering, men hvor borgerne ikke tager direkte del i de politiske beslutninger og regeringen enerådigt har den politiske magt. I modsætning til et demokrati, hvor borgerne har mulighed for at tage del i de beslutninger, der vedrører dem, er de politiske beslutninger i et elitokrati begrænset til en valgt enkeltperson eller gruppe, som derefter egenrådigt træffer beslutninger ind til det næste valg, hvilket er tilfældet i dagens Danmark. Endvidere tyder meget på at vores samfund har udviklet sig til et rigmandsvælde også kaldet Plutokrati, som er kendetegnet ved at de som har penge nok styrer alt, og kan gøre som de vil. Det danske demokrati er et blindværk. Vi foranlediges til at tro at de politiske partier bygger på forskellige idealer, men virkeligheden er en anden. Især de store partiers pragmatiske politik afslører kun minimale forskelle, ligemeget om de befinder sig til højre eller venstre for centrum. De mindre partier er mere idealistiske, men fungerer desværre kun som stødpuder eller sikkerhedsventiler for folkets utilfredshed, og mistillid til det bestående politiske system.

http://www.youtube.com/watch?v=cuvAwDP-mRQ&feature=related


Efter hvert valg kan folkestyret proklamere et af verdens relativt højeste procenttal for valgdeltagelse, og vælgerne manipuleres til at tro at alt er i bedste orden og at demokratiet virkelig virker, men sandheden er at ”blanke” og ”ugyldige stemmer” tæller med i regnskabet for den samlede valgdeltagelse. Vi vil med denne happening og bevægelse skabe opmærksomhed omkring, at den reelle valgdeltagelse er væsentlig lavere, og at folkets utilfredshed med det parlarmentariske politiske system er større end nogensinde før. Ikke én af de opstillede politikere til folketingsvalget 2011 har nævnt det direkte demokrati med bare ét ord. De har heller ikke talt om en modernisering eller demokratisering af vores valgsystem og politiske system. Dette vil vi sammen ændre på NU.

Kære politikere vi behøver jer ikke længere
• Vi vil og kan selv vælge hvornår vi går i krig
• Vi vil og kan selv vælge hvis vi ønsker Danmark skal afgive suverænitet
• Vi vil og kan selv vælge om efterlønnen skal afskaffes
• Vi vil og kan selv vælge om det danske uddannelsessystem skal forringes
• Vi vil og kan selv vælge om danske arbejdspladser skal flyttes til udlandet
• Vi vil og kan selv vælge om vores arbejdsuge skal forøges
• Vi vil og kan selv vælge at sikre unge praktikpladser og jobs
• Vi vil og kan selv vælge og tage stilling til danmarks politiske og økonomiske fremtid, Vi behøver ikke længere elitære levebrødspolitikere til at repræsentere os og tænke for os
• Et JA er IKKE for hele livet. Vi ønsker derfor en udløbsdato på alle politiske beslutninger, ligesom vi naturligvis smider fødevarer ud til affald når holdbarhedsdatoen er overskredet

Hvad er direkte demokrati?

Direkte demokrati er, hvor hele befolkningen kommer til orde, således at alle har indflydelse på den endelige afgørelse. Vores nuværende demokratiform i det vestlige samfund kaldes repræsentativt demokrati, da befolkningens interesser forsøges spejlet (re-præsenteres) gennem folkeafstemninger om valg af professionelle parlamentariske politikere (repræsentanter). En måde at kunne organisere et eventuelt direkte demokrati på er ved at tage decentrale beslutninger fx i form af små kommuner og landsbysamfund som kollektivt bestemmer og sender en repræsentant med bundet mandat (til forskel fra det repræsentative demokrati) fra lokalsamfundet til en større konference på nationalt eller internationalt plan. Dette politiske system kan synes omstændigt, men i form af internettet og mobiltelefoner har vi idag teknologien til at føre det direkte demokrati ud i livet, og sikre et reelt demokrati. Denne styreform kaldes Elektronisk Direkte Demokrati.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Direct_democracy&oldid=410357293

Hvad er Elektronisk Direkte Demokrati (E2D) ?

Det elektroniske direkte demokrati, er i princippet det samme som direkte demokrati, lige med den teknologiske forskel at det er elektronisk, hvilket vil sige at der stemmes elektronisk eller digitalt. Dette betyder at vælgerne eller repræsentanterne ikke længere skal flytte sig fysisk, men ved et enkelt tryk fra computeren eller en mobiltelefon kan få direkte demokratisk indflydelse her og nu. Florida institute of Technology har udviklet teknologi over mange år, som muliggører det direkte demokrati.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=E-democracy&oldid=409190413#Electronic_direct_democracy
http://www.participedia.net/wiki/E2D_International#The_Mission

Hvor? Hvornår? Og Hvordan?

Christiansborg i København, og i alle andre større byers rådhuse mandag den 12. september kl. 19.00

Vi mødes på Christiansborg i København eller rundt om i landets større byers rådhuse, hvor bisættelsen af det repræsentative demokrati og Det Direkte Demokrati´s fødsel vil starte på præcis samme tidspunkt over hele landet. Vi har valgt at lægge aktionen nogle dage før selve valgdagen, for derved gennem den nyvundne opmærksomhed at præsentere et alternativ til at sætte sit kryds. Målet er altså ikke kun at samle minimum 20.000 mennesker til denne manifestation, men at påvirke endnu flere til at aflevere sit valgkort på Christiansborg, eller ihvertfald at undlade at stemme. Udover at dit valgkort naturligvis skal afleveres tilbage i form af en papirsrose i protest over mangel på ægte demokrati, får du også på dagen mulighed for at fortælle resten af Danmarks befolkning hvorfor du har Valgt at deltage i Det Direkte Demokrati´s fødsel. Begivenheden vil blive filmet og uploadet på relevante uafhængige nyhedsmedier. Hvis du letter dig fra sofaen kan du være med til at skabe historie. 20.000 utilfredse vælgere kan IKKE negligeres, og hvis vi er Stemmer nok, vil vi blive hørt i folketinget, hvor vi kan bruge vores nyvundne indflydelse til at påvirke de eksisterende partier til at indføre Elektronisk Direkte Demokrati NU! Passende tøj og beklædning er selfølgelig sort for at vise afdøde (det repræsentative demokrati) din respekt. Under det sorte kan du bære hvidt, som vi vil bære når det Direkte Demokrati fødes. Så find dit stiveste puds frem og gør dagen til en fest og fejring af at vi, folket tager vores retsmæssige demokratiske indflydelse tilbage.

Er det lovligt?

Det korte svar er JA, men jeg forstår udemærket din bekymring. De sidste 10 års mange indgreb i vore civile rettigheder, begrænsede ytringsfrihed og præventive anholdelser af demonstranter, gør at magthaverne givetvis vil misbillige folkets frihed og lovmæssige ret til at ytre sig, men dine forfædres utrættelige kamp for demokratisk indflydelse må ikke glemmes på denne dag, hvis vi vil sikre et demokratisk Danmark fremover.

Hvad kan du selv gøre?
• Inviter alle dine venner på facebook til denne historiske begivenhed.
• Du kan også printe invitationen ud og klistre den op i dit lokalområde, eller sende den skriftligt til dine venner og familie der ikke er på nettet.
• Mød op til Det Direkte Demokrati´s fødsel med familie og venner, hvor din stemme vil blive hørt, og sammen vil vi skrive historie. Husk at medbringe dit valgkort.
• Du kan også købe en tyk sprittus, til at dekorere og udsmykke de mange valgplakater med fremtidens 3 altomfavnende ord Direkte Demokrati NU . (Denne handling er på eget ansvar, og undertegnende tager ikke ansvar for denne aktion, og understreger at det ikke er nogen opfordring).
• Skriv artikler og blogs om hvorfor vi skal have Elektronisk Direkte Demokrati i Danmark.
• Skriv personlige breve til de nuværende og fremtidige folketingsmedlemmer, og spørg dem om deres holdning til Elektronisk Direkte Demokrati, og opfordrer dem til at arbejde for denne sag. Husk at offentliggøre deres svar.
• Arranger informationsmøder og fester med oplysning om det Elektroniske Direkte Demokrati.
• Tag kontakt til mulige samarbejdspartnere, velvidende at vi ikke alene kan løfte opgaven om indførsel af direkte demokrati.
• Endelig kan du starte en underskriftsindsamling til fremme af det direkte demokrati.
• På lang sigt skal vi have oprettet en organisation, der kan promovere ideen om det elektroniske andetkammer, som skal virke i overgangsfasen til det ægte direkte demokrati.

Et eksempel, eller statusmeddelelse på din facebookprofil

Når du hyrer en til at repræsentere dig, eksempelvis en advokat. Er kontrakten så 4 år lang? Kan du afslutte samarbejdet lige når du vil, eller er det ubrydeligt? Fortæller du ham/hende, hvad der skal siges?, eller har han/hun mandat til bedrevidende at beslutte hvad der er bedst for dig, og har han/hun også mandat til at handle på dine vegne uden at du bliver hørt, eller har indflydelse på processen? Hvor ofte gennem livet bruger du egentlig en ”professionel” til at repræsentere dig og redegøre for dine personlige holdninger og meninger? Beholder han/hun jobbet, hvis der handles stik imod dit ønske?, og hvis han/hun gør det kan han/hun så ikke retsforfølges og stilles til ansvar for sin misgerning? (Sæt denne tekst som din statusmeddelelse på facebook, hvis du er enig i budskabet)

Spørgsmål og svar

Hvorfor opretter du ikke bare et politisk parti selv?
Det kunne jeg sagtens, men der eksisterer allerede flere partier i Danmark der arbejder for at indføre det elektroniske direkte demokrati, men ingen af dem har endnu indsamlet underskrifter, så de er derfor ikke opstillingsberettiget til folketingsvalget. Selvom et sådan parti kom i folketinget skulle det stadigvæk samle et flertal for sine forslag, så den hurtigste vej til direkte indflydelse er ved at sælge idéen til politikerne på Christiansborg, og lade dem forstå at de danske borgere ønsker et elektronisk direkte demokrati, hvilket vil ske når mere end 20.000 danskere undlader at stemme, eller sender deres valgkort tilbage til afsender i protest over mangel på personlig indflydelse og direkte demokrati.
Kan et elektronisk direkte demokrati ikke misbruges og manipuleres?
Jo det kan ganske rigtigt misbruges ligesom det repræsentative demokrati og dets papir stemmesedler. Men spørg dig selv, hvor ofte bliver din NemIde konto hacket og misbrugt?
Hvem skal så tage de politiske beslutninger i fremtiden?
Det skal Du forhåbentlig. Alle beslutninger der direkte berører dig vil du få indflydelse på.

Mere info
Alt indhold på denne side er naturligvis til fri og gratis afbenyttelse, så længe formålet ikke er kommercielt.
Links
E2D Electronic Direct Democracy
http://www.e2d-i.net/
http://www.participedia.net/wiki/E2D_International#The_Mission

Direkte Demokrati I Schweiz virker
http://www.telegraph.co.uk/news/1435383/How-direct-democracy-makes-Switzerland-a-better-place.html

I Sverige kan de også
http://aktivdemokrati.se/

World Economic Forum 2010 anbefaler det elektroniske direkte demokrati
https://www.mm.dk/debatten-i-davos-1-hvad-blev-der-af-e-demokratiet

Hvad er elektronisk direkte demokrati?
http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy

Hvad er direkte demokrati?
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy

Den internationale organisation for direkte demokrati
http://www.democracy-international.org/

Endelig har Marcus Schmidt´s tanker om det Elektroniske Demokrati og det Elektroniske Andetkammer også stor interesse for skabelsen af det Elektroniske Direkte Demokrati
http://www.folkestyre.dk/bogindlaeg/Virilio.htm

LIGHED handler om lige rettigheder og muligheder i samfundet lige meget hvem du er, ellers får vi et ulige samfund hvor de civile rettigheder og menneskerettighederne ikke respekteres. Det direkte demokrati er en overgangsfase/løsning til et mere lige samfund. Vidste du at selvom Danmark kan bryste sig af at være et af de forholdsvist mest lige samfund i verden, så er fakta at de 10% rigeste ejer 76% af al dansk ejendom og kapital, og at 50% af befolkningen konstant er på en eller anden form for overførselindkomst, at de fattigste 50% ikke har nogen opsparing eller skylder penge, endelig har Danmark siden anden verdenskrig haft en konstant strukturel arbejdsløshed på ca. 5%. De rigeste bliver rigere og de fattigste bliver fattigere. Hvis denne udvikling fortsætter er den danske velfærd kraftigt på retur. Hvis vi vil skabe et lige og frit samfund, må disse forhold ændres, og det kan du være med til, ved at tage din retsmæssige indflydelse tilbage og støtte op omkring det kommende direkte demokrati i Danmark.

Dette er de allerede i fuld gang med i spanien.
http://www.democraciarealya.es/

Jeg er kun initiativtager til det Direkte Demokrati´s indførelse i Danmark, resten er op til DIG. Du er meget velkommen til at kontakte mig for flere informationer, og hvordan DU kan bidrage til et ægte demokrati.

Held og lykke
Direkte demokratiske hilsener
Kenneth Bock


Se även en intervju här: http://www.youtube.com/watch?v=1O2cGjJvcFE
Aktiv Demokrati byter namn till Direktdemokraterna.
Vi håller på att migrera till http://www.direktdemokraterna.se

Deltag i våra möten för att hjälpa till att föra partiet framåt.
Användarvisningsbild
jonas
Medlem i partiet
 
Inlägg: 3687
Registrerad: 2006-09-18 22.57
Ort: Göteborg

Återgå till International sectionVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster

cron
π