Forum

Samgående med DemoEx

Besvara

OBS! Du är inte inloggad i forumet ännu. Klicka här för att logga in


Den här frågan är till för att indentifiera och förebygga automatiska registreringar.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode är
[img] är
[flash] är AV
[url] är
Smilies är
Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: Samgående med DemoEx

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av jonas » 2013-12-17 21.39

Omröstningen är klar: http://val.aktivdemokrati.se/proposition/display.tt?id=190424

92% ja. 0 blankt. 8% nej.


Ny omröstning om namnbyte är påbörjad i denna tråd:
http://aktivdemokrati.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=2317
.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av Josef Boberg » 2013-11-28 22.33

gilroitto skrev:Jag tror inte längre på den perfekta modellen. Jag tror på processen. ...

Så jag hoppas vi inte fastnar i ännu en oändlig debatt, utan att alla kraftigt sänker sina ambitioner och snabbt kastar sig in i något större där processen får ett utrymme.


Instämmer.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av fredblomson » 2013-11-28 22.08

TVÅ FÖRENINGAR
Man kan undra: Vad hände sedan med aktivdemokrati.se och med direktdemokraterna.se, är dessa inte aktiva längre? Jag finner det utmärkt ide att vi alla kosmopoliter skall samlas under ett tak men detta skall inte vara ett parti, det skall vara en förening med mål att ersätta partierna med digitala direkt demokratiska föreningar.
Enligt min åsikt baserad på sunt förnuft, IT gör numera att partier och politiska representanter inte behövs längre och måste gå hem eller till historien…, vilket som!
Det har funnits, och det kommer att finnas ett bra tag till, två stora politiska antagonister och till slut kommer en av dessa att över totalt.
Den ena antagonisten är digital direkt demokratisk kollektiv socialistisk ekonomi och den andra är digital direkt demokratisk privatägd marknadsekonomi.
Jag förutspår, alltid baserat på sunt förnuft, att digital direkt demokratisk nomokrati (The rule of law) skall avskaffa partierna eller snarare partierna skall omvandla sig själva till digitala direkt demokratiska föreningar!
Jag föreslår att efter en intern omröstning, starta två broder-föreningar med namnen:
A: DDD-KOLLEKTIV SOCIALISTISK EKONOMISK FÖRENING
B: DDD-PRIVAT-ÄGANDETS MARKNADSEKONOMISK FÖRENING
Och varför inte en nationell folkomröstning, en EU folkomröstning och en FN-folkomröstning?

TWO UNIONS
One may wonder: What happened then with aktivdemokrati.se and with direktdemokraterna.se, these are not active anymore? I find it excellent idea that we all cosmopolitans will gather under one roof but this shall not be a party, it shall be an association with the goal to replace the political parties by digital direct democratic associations.
In my opinion based on common sense, IT is now the reason why parties and political representatives are no longer needed and have to go home or to the history... whichever!
There have been, and there will be a good while ahead, two major political antagonists and at last one of these will take over totally.
The one antagonist is digital direct democratic collective socialistic economy and the other is digital direct democratic proprietary market economy.
I predict, always based on common sense, that the digital direct democratic nomocracy (The rule of law) shall abolish the parties or rather parties must transform themselves into digital direct democratic associations!
I suggest that after an internal vote, to start two fraternal associations with the names:
A: DDD COLLECTIVE SOCIALISTIC ECONOMIC ASSOCIATION
B: DDD PROPRIETARY MARKET ECONOMIC ASSOCIATION
And why not a national referendum, an EU referendum and an UN referendum?

Sweden with SVT in the front, can lead the Digital Direct Democratic evolution by starting a Digital Direct Democratic school for interaction with the viewers and with integration with the web! (www.aktivdemokrati.se http://www.voteit.se http://www.reddit.com http://www.ffdd.se are examples!)

Fred Blomson, practical philosopher
http://www.dddemo.net, fred.blomson@hotmail.com http://www.facebook.com/nomocracy, A PAGE
http://www.facebook.com/group/cosmopolitans Group COSMOPOLITANS

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av gilroitto » 2013-11-25 22.30

Hej alla direktdemokrater. Ursäkta att jag saknar tid och energi att läsa och kommentera alla debattpunkter och bra tankar som förts fram här i tråden. Jag vill bara ge en kort reflektion på hur min syn på de direktdemokratiska partierna har förändrats och varför jag därmed glädjer mig oerhört när jag ser att en sammanslagning kan vara möjlig.

Inom Aktiv Demokrati, gamla Direktdemokraterna, knivsta.nu osv har det funnits en hög ambition att hitta en "sann" modell som ger stark och absolut direktdemokrati. Detta har lett till oändliga diskussioner och upprörda känslor - t ex flytande demokratis vara eller icke vara.

Jag tror inte längre på den perfekta modellen. Jag tror på processen. Om en antagen modell har en massa brister så är den ändå fantastisk, då den ger utrymme för processen som gradvis förbättrar modellen - troligen i en annan riktning än vad vi teoretiskt tänkt ut i kammaren.

Så jag hoppas vi inte fastnar i ännu en oändlig debatt, utan att alla kraftigt sänker sina ambitioner och snabbt kastar sig in i något större där processen får ett utrymme. Sen så tror jag att den pedagogiska utmaningen är stor och att en bristfällig men någorlunda enkel modell blir betydligt lättare att förstås av den som snabbt tittar förbi. Hellre en för enkel modell som kan accepteras av alla som en minsta gemensam nämnare än att detta dör ut i ännu en lång debatt mellan "Judean People's Front" och "Peoples Front of Judea".

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av Josef Boberg » 2013-11-25 22.03

peteri skrev:Demoex har alltså bytt namn till Direktdemokraterna. Bara för att klargöra.
Personligen tycker jag Direktdemokraterna är ett mycket effektivare namn än Aktiv Demokrati.


Jo... - Peteri - det kan ligga något i det - men kommer Direktdemokraterna att bli ett riksdagsparti efter valet 2014 :?:

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av peteri » 2013-11-25 21.35

Demoex har alltså bytt namn till Direktdemokraterna. Bara för att klargöra.

Personligen tycker jag Direktdemokraterna är ett mycket effektivare namn än Aktiv Demokrati.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av Urban » 2013-11-25 21.14

peteri skrev:Tack för ditt svar Urban. Undrar dock över följande fortfarande:

peteri skrev:Ser du några fördelar alls i ett samgående med ett parti som suttit i kommunen i Vallentuna 3 mandatperioder?


Ja att det finns erfarenheter så klart, även om man inom kommunlagen har sina regler för hur saker och ting ska gå till när andra partier kommer in. Jag vet inte hur hårt man drivit sin direkt demokratiska linje när det gäller att alla ska ha möjlighet att vara med i "alla" frågor i Vallentuna?

Så jag kan inte svara på just det. Det kan samtidigt inte vara så svårt att få handledning från dem tycker jag. När Demoex startade en gång hade jag kontakt med dem och då skulle det inte vara något problem alls. De tyckte att det var roligt med en uppstart av något ungefär liknande i Nynäshamn då. Jag fick t.o.m använda så mycket material jag ville, av deras eget. Men det var ett tag sedan som sagt.

Att DD partier runt om i Sverige är intresserade av att ha ett gemensamt riksdagsparti, det är och vore garanterat bra för framtiden när vi växer. Men att välja demoex och för att här byta namn, ställer jag mig frågande till bara ;)

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av jonas » 2013-11-25 20.49

joasi skrev:Hade det inte varit enklare att behålla namnet, byta ut stadgarna och partiprogrammet, och att DemoEx blir en del av AD om de nu ändå ska byta namn?


Frågan om namn och stadgar tar vi efteråt. För att göra processen enklare så är nuvarande omröstning bara om intention till sammanslagning. Hur detta sen ska gå till kommer i efterföljande steg.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av joasi » 2013-11-25 19.19

Jag kan hålla med Urban om att det är värdefullt med ett inarbetat namn. Nu finns det faktiskt en och annan som känner till AD. T ex kvinnan bakom företaget E-korren som jag skickade några sidor av bokmanuset till för ett tag sedan kände till AD och kopplade direkt ihop texten med aktiv demokrati som hon uppfattade som en form av demokrati snarare än ett partinamn.

Hade det inte varit enklare att behålla namnet, byta ut stadgarna och partiprogrammet, och att DemoEx blir en del av AD om de nu ändå ska byta namn?

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av peteri » 2013-11-25 18.30

Urban skrev:Ok, Peter Iwanek bland andra.
Byt namn om ni vill från AD till något annat.
De kommuner som väljer att följa linjen att prata om partiet får ett helsike kan jag säga.
- Vad ska man rösta på?
Vet inte, det är inte klart än!
- Men, du sa AD förut?
Det kanske det blir, håll koll på vilka lappar som läggs ut den 14:e :D
Nej dumt, oavsett när ni har bestämt er så tänk efter vilket arbete som krävs innan.
Alla namn som ska samlas in.
Namnet ska kanske omregistreras.


Återigen, även om omröstningen blir positiv till sammangående är det inte aktuellt att ändra namnet till något annat förrän namninsamlingen är klar.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av peteri » 2013-11-25 18.28

Tack för ditt svar Urban. Undrar dock över följande fortfarande:

peteri skrev:Ser du några fördelar alls i ett samgående med ett parti som suttit i kommunen i Vallentuna 3 mandatperioder?

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av Urban » 2013-11-25 18.11

Ok, Peter Iwanek bland andra.
Byt namn om ni vill från AD till något annat.
De kommuner som väljer att följa linjen att prata om partiet får ett helsike kan jag säga.
- Vad ska man rösta på?
Vet inte, det är inte klart än!
- Men, du sa AD förut?
Det kanske det blir, håll koll på vilka lappar som läggs ut den 14:e :D
Nej dumt, oavsett när ni har bestämt er så tänk efter vilket arbete som krävs innan.
Alla namn som ska samlas in.
Namnet ska kanske omregistreras.

Jag ser en otrolig utveckling i folkinitiativet på Värmdö, där man har kommun-invånarna med sig och det är precis den linjen vi/ni måste hålla.

Ge folket "alternativ" till redan galet beslutade frågor och eller projekt. När missnöjet stiger så finns alla möjligheter att ta vara på den och just där skapa förutsättningarna som ger gehör för den vidare äkta demokratin.

Vi får inte vara rädda för att själva skapa missnöje när de styrande är så duktiga på att göra det själva. Det genom att politiken idag är diktatorisk. Man beslutar över invånarnas huvuden och det skapar frustration bland folk.
Folk skriver insändare på insändare, men vet samtidigt att det inte hjälper. Här finns en motorväg direkt in i maktens korridorer.

Skriv en insändare själva där ni, när ni ser hur man behandlar de som aldrig får chansen att förändra. Prata om det och ge invånarna möjlighet att samlas för en diskussion om hur man kan gå till väga.
Ta upp där, om de möjligheter som finns i kommunen om medborgarförslag och folkinitiativ. Ta på er manteln för tillfället och visa vägen hur allt går till. Jag garanterar att folk kommer att följa med på den linjen ni sedan förespråkar, genom att få känna hur de själva plötsligt är med och vilken betydelse det har att med vad en direkt demokrati kan göra för alla berörda.

Ska man få medborgarna med sig så måste man vara med, vara med och våga kritisera.
Genom detta kan man sedan bygga upp en direkt demokratisk linje där alla svar behandlas lika.

Ja vi är politiskt obundna, men alla har rätt att kritisera det som är direkt fel.
Tycker andra annorlunda är det bra, vi har bara en röst var och de som har flest vinner.
Det är fel att vi inte har ett direkt demokratiskt system, utan ett system där korruption får härja vilt. Så har Sverige haft det länge och det är på tiden att vi ändrar på det nu!

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av jonas » 2013-11-24 23.03

Nu har jag lagt upp de två första delarna kring våra samtal på Frustuna om för/nackdelar med flytande och ickeflytande direkt demokrati.

Postade dem i denna tråd:
http://aktivdemokrati.se/forum/viewtopic.php?f=7&t=2241&p=18878#p18878

Det är intressant att lyssna på, men eftersom det är meningsskiljaktigheter och debatt så är det inte lämpat för att spridas externt. Det är också därför jag lagt upp det som ljudfiler.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av peteri » 2013-11-24 17.55

Urban skrev:Ursäkta, men. Hur ska ett parti som är under uppbyggnad kunna sammanslås helt plötsligt med något helt annat och precis innan ett valår?
Ännu värre. Ändra de befintliga stadgarna?
Eller besluta om annat gällande?
Det här visar helt fullt ut och klart, att vi inte har varken tanken med oss eller huvudtaget någon form av linje i vårt agerande och det är detta som jag hela tiden varit rädd för.


Hur menar du att det är fel att ändra stadgarna, så länge det sker med medlammarnas fulla insyn och godkännande?

Urban skrev:Ja visst, starta något i vilket namn eller vilken kommun som helst och följ vår linje?
Vilken linje? Det partiet eller det partiets?


En linje som partierna som går ihop är överens om?

Urban skrev:Visionen, har ni glömt den?
Isf önskar jag att vi alla börjar om och verkligen ser till att det som kan och ska vara vår linje får fortgå.


En förutsättning för att sammangående skulle bli aktuellt överhuvudtaget var att lokala avdelningar är självbestämmande vad gäller vilket system de vill använda; direkt eller flytande demokrati. DemoEx började med flytande demokrati men övergav idén till förmån för direktdemokrati. De är helt öppna inför att återinföra det igen om medlemmarna vill det.


Urban skrev:Ja jag vet att jag har legat lågt och det tack vare att många diskussioner har varit utanför vad folken själva kan bestämma om, "demokratin"? Har den huvudtaget någon betydelse längre oavsett namnet?


Förstår inte vad du menar. Men just det här med aktiva medlemmar har varit och är ett fortgående problem inom AD.

Urban skrev:Nej bestäm er, gå samman med knivsta.nu om så är. ED2 om så är, oavsett även om ingen vet vad det är eller innebär? Kanske något att öht plugga in om man ska engagera sig här eller där?
Vad innebär det att rösta på AD, eller ED2, eller Knivsta.nu?


Omröstningen handlar om sammangående med Direktdemokraterna, före detta DemoEx. Inget annat.

Urban skrev:Har ledningen huvudtaget en aning om att det är val om ett år?


Som jag förstår det finns det ingen "ledning" i AD som fattar beslut på egen hand. Du är en del av ledningen Urban. Likaså jag, och alla andra medlemmar.

Urban skrev:Om ja, men ge då fan i att förändra, krångla till det eller huvudtaget verka helt borta ifrån vad äkta eller aktiv demokrati gäller!

Ska AD ha en chans, så måste ni verka för de som verkligen arbetar för en förändring.


Hur menar du att ett sammangående med Direktdemokraterna förändrar, motverkar eller krånglar till det?

Urban skrev:Det finns hur många som helst som i skymundan gör att riktigt grovarbete, men uppskattas det? Nej!


Vem är det du saknar uppskattning ifrån? Och gällande vad? Det är svårt att visa uppskattning för något man inte känner till.

Det jag ser är att när det tas initiativ till utveckling av AD är att det är "the usual suspects" som gör jobbet. Det är min personliga uppfattning, men den kan givetvis vara fel. Många vill att det ska hända saker, men få vill vara med och göra det arbete som krävs.

Urban skrev:Istället för att skriva under på ett vad bra,,, så kan man väl ge sina tankar, erfarenheter dit där förändringarna är i antågande och verkligen behövs?


Det kan man. Gör man det? Titta på aktiviteten i forumen.

Urban skrev:Jag vill ge en stor eloge till Hans Jangeby och de som verkligen arbetar för en ÄKTA direkt demokrati just nu på Värmdö.


Om jag förstår saken rätt är även Äkta Demokrati intresserade av samgående. Hans Jangeby kan dock svara på det bättre än jag.

Urban skrev:Glöm inte vad vi arbetar för och förändra inget, vi heter AD och det är vad vi i åratal har både förmedlat, länkat vidare till och förespråkat. En ändring kan inte annet än vara förödande för partiet.
Tänk mer en en gång här!
Mvh UM


Om jag förstår dina reservationer rätt är det den spridning AD har du är rädd AD ska förlora? Med tanke på medlemsaktiviteten undrar jag hur stor den egentligen är.

Ser du några fördelar alls i ett samgående med ett parti som suttit i kommunen i Vallentuna 3 mandatperioder?

MVH
Peter Iwanek

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av Josef Boberg » 2013-11-24 11.44

Urban skrev:..Ska AD ha en chans, så måste ni verka för de som verkligen arbetar för en förändring. ... Tänk mer en en gång här!


Instämmer.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av joasi » 2013-11-24 11.22

Tack Urban.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av Urban » 2013-11-23 23.59

Ursäkta, men. Hur ska ett parti som är under uppbyggnad kunna sammanslås helt plötsligt med något helt annat och precis innan ett valår?
Ännu värre. Ändra de befintliga stadgarna?
Eller besluta om annat gällande?
Det här visar helt fullt ut och klart, att vi inte har varken tanken med oss eller huvudtaget någon form av linje i vårt agerande och det är detta som jag hela tiden varit rädd för.

Ja visst, starta något i vilket namn eller vilken kommun som helst och följ vår linje?
Vilken linje? Det partiet eller det partiets?
Visionen, har ni glömt den?
Isf önskar jag att vi alla börjar om och verkligen ser till att det som kan och ska vara vår linje får fortgå.
Ja jag vet att jag har legat lågt och det tack vare att många diskussioner har varit utanför vad folken själva kan bestämma om, "demokratin"? Har den huvudtaget någon betydelse längre oavsett namnet?
Nej bestäm er, gå samman med knivsta.nu om så är. ED2 om så är, oavsett även om ingen vet vad det är eller innebär? Kanske något att öht plugga in om man ska engagera sig här eller där?
Vad innebär det att rösta på AD, eller ED2, eller Knivsta.nu?
Har ledningen huvudtaget en aning om att det är val om ett år?

Om ja, men ge då fan i att förändra, krångla till det eller huvudtaget verka helt borta ifrån vad äkta eller aktiv demokrati gäller!
Ska AD ha en chans, så måste ni verka för de som verkligen arbetar för en förändring.
Det finns hur många som helst som i skymundan gör att riktigt grovarbete, men uppskattas det? Nej!
Istället för att skriva under på ett vad bra,,, så kan man väl ge sina tankar, erfarenheter dit där förändringarna är i antågande och verkligen behövs?
Jag vill ge en stor eloge till Hans Jangeby och de som verkligen arbetar för en ÄKTA direkt demokrati just nu på Värmdö.
Glöm inte vad vi arbetar för och förändra inget, vi heter AD och det är vad vi i åratal har både förmedlat, länkat vidare till och förespråkat. En ändring kan inte annet än vara förödande för partiet.
Tänk mer en en gång här!
Mvh UM

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av peteri » 2013-11-23 22.17

joasi skrev:Jag håller med Jonas. Det är särskilt viktigt i den här omröstningen att de som är emot en sammanslagning berättar varför, så vi antingen kan stilla den oro som finns, eller ta till oss information om de problem som nej-sägarna ser.


Bra där Joakim.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av jonas » 2013-11-23 17.31

Om vi ska ställa upp i kommunval, vilket jag antar de flesta av oss vill, så kommer dessa lokalavdelningar i flera fall vara egna föreningar. Så varför skulle inte Vallentuna vara en av dem?

Som jag sagt tidigare så behöver vi ändå ta fram nya stadgar för att hantera relationen till lokalavdelningar, så även det ska vi göra oavsett om Direktdemokraterna kommer att vara en av dessa lokalavdelningar.

Därefter har vi frågan om att byta namn, vilket blir lättare att diskutera efter vi har ett principbeslut om samgående. Det blir hur som helst inte något namnbyte innan vi registrerat partibeteckningen, och ett namnbyte innebär formellt sett en ändring av stadgarna, så då blir det en ändring av stadgarna vi kommer att rösta om.

Re: Samgående med DemoEx

Inlägg av joasi » 2013-11-23 17.03

Jag håller med Jonas. Det är särskilt viktigt i den här omröstningen att de som är emot en sammanslagning berättar varför, så vi antingen kan stilla den oro som finns, eller ta till oss information om de problem som nej-sägarna ser.
Vi kanske behöver ställa särskilda krav i samband med sammangående, t ex om stadgarnas utformning el.dy. Det är viktigt att det kommer fram och skrivs in i förslagstexten i så fall. Om vi (ja-sägare) inte kan få minst 90% med oss i den här omröstningen så kanske vi bör tänka om gällande sammanslagning och invänta ett bättre läge.

Upp

cron
π