Forum

GPS-övervakning i din bil, fildelning, stoppade transaktione

Besvara

OBS! Du är inte inloggad i forumet ännu. Klicka här för att logga in


Den här frågan är till för att indentifiera och förebygga automatiska registreringar.
Smilies
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode är
[img] är
[flash] är AV
[url] är
Smilies är
Trådhistorik
   

Expandera Trådhistorik: GPS-övervakning i din bil, fildelning, stoppade transaktione

Re: GPS-övervakning i din bil, fildelning, stoppade transakt

Inlägg av windking » 2017-12-13 08.23

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2008-01-22 11.05

Tanken var bara att alla användare skulle få möjlighet att enkelt tycka till, precis som på så många andra ställen på internet.
Visst kan vi skapa en mer avgränsad del för detta.

Inlägg av MrPerfect72 » 2008-01-22 01.59

Om vi inte gjort det aen saa borde vi absolut goera det foer att unvika galenskap.

Om det aer saa att vem som helst ska skapa opinionsundersoekningar saa borde vi ha en separat plats foer det, anser jag, daer vi tydligt beskriver att vem som helst kan skapa vad som helst men att resultatet inte ska ses som partiets aasikt samt info om att alternativen saknar foeregaaende diskussion som aer en viktig demokratisk princip.

Detta forum kommer innehaalla politiska problemformuleringar med styrda alternativ. Det aer helt uppenbart och jag anser att detta strider mot en demokratisk utveckling.

Jag kommer kritisera denna pinsamma forumsdel om den skapas eller haalla mig daerifraan.

Negativa utrop i eget formulerade problemstaellningar intresserar mig inte det minsta mer aen att jag skaems aa partiets vaegnar. Positiva konstruktiva omroestningar som leder oss mot maalet aer jag mer intresserad av. ex. att goera om enkaetundersoekningen (demokratiskt, som vi gjorde det sist) och laegga in naagra fler fraagor som vi tror angaar folket infoer naesta val och sedan anvaenda den i valet, kanske t.o.m. paa foerstasidan.

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2008-01-21 10.15

Alla medlemmar bör ha rätt att skapa en poll. Vi har inte beslutat ngt annat.

Inlägg av MrPerfect72 » 2008-01-19 05.03

Vi ska undvika omroestningar som formulerats av endast en individ eftersom det blir en styrning till alternativ som folk kanske ogillar, helt enkelt. Det kan bli som att vaelja mellan pest eller kolera.

Innan man gaar till omroestning eller undersoekning i en fraaga saa ska den debatteras saa att alla kan ge sina alternativ och misstycka/samtycka till formuleringar och uppnaa konsensus.

Jag aer helt saeker paa att du aer med paa att dikussion aer bra innan omroestning/undersoekning.

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2008-01-17 09.43

Vad pratar du om?
Jag skapade ingen bindande omröstning, bara en poll, får man inte det?
Vadå dold?

Inlägg av MrPerfect72 » 2008-01-17 07.20

BORTTAGET:
Ja, nu får det snart vara nog!
Nej, våra folkvalda vet säkert vad de gör!
Det är väl bra om brottslingar åker fast, jag har inget att dölja.
Ska polisen ha stoerre befogenheter att avlyssna privatpersoner?

...med haenvisning om att omroestningar ska foeregaas av diskussion och endast vara dolda om detta aer oevereenskommet i diskussion eller omroestning.

MVH
Moderatorn

Inlägg av MrPerfect72 » 2008-01-17 07.15

Jag mindes raett. laeser i en rubrik vid skapandet av omroestningar att:

"Skapa dold omröstning. OBS! Skapas endast efter enighet i diskussion"
- Daerfoer ska vi inte anvaenda denna funktion.

Jag kommer strax radera de omroestningar som ej foeregaatts av diskussion och som aer dolda.

Inlägg av MrPerfect72 » 2008-01-05 04.20

Ja, du Magnus. Vi har faschism i antaagande. De vill skraemma folk till underkastelse och folket laater sig skraemmas. Men, kanske aer det bra paa laang sikt foer naer vi naar bottnen kommer saker att ske och kanske aer det daa vi har en chans att foeraendra sammhaellet i grunden. Tyvaerr har det dock pendlat mella obalanserade system saasom faschism och kommunism hittills och visst har viss balans uppstaatt i vissa laender, men grundproblemet kvarstaar naemligen fraanvaro av aekta demokrati.

Svar paa: Vägverket initierar GPS-övervakning av bilfärder.
Intressant. Ingen naemner att de redan kan kontrollera exakt var du befinner dig om du har en mobiltelefon. Varfoer inte ge foerslaget att bevaka alla mobiltelefoner och om de faerdas foer snabbt skicka en generell bot? :D

Svar paa: USA stoppade svensks överföring av respengar till mamman.
Ja, detta foervaanar mig foega. I USA har faschismen redan slagit rot. Daer kan man t.o.m. stjaela ett val utan att det faar konsekvenser. Sverige utbyter numera information hejvilt om oss naer vi reser. Jag har blivit undersoekt minutioest i Australien ganska nyligen, foermodligen paa uppdrag av svensk polis. Det banala aer att de paa allvar tror att de kan stoppa naesta terrordaad..... Nej, det tror de givetvis inte. De foersoeker bara skraemma folk till lydnad under faschismen. Naer folk aer tillraekligt raedda roestar de faschistiskt eller accepterar faschismen i ren raedsla, vilket aer deras plan i ett noetskal. Det aer synd om maenniskorna. De blir inte saekrare av denna politik. Det aer givetvis precis tvaert om. Att gaa runt i obefogad raedsla leder till ohaelsa. Dessutom leder inte oevervakningen till oekad saekerhet.

Svar paa: Massövervakning mot fildelning införs i Frankrike.
Ytterligare en anledning foer piratpartiet att valsammarbeta med oss.

Svar paa: Hemlig teleövervakning rapporteras inte samt fingeravtryck.
Foervaanar mig foega. Faschism i ett noetskal. Vi betraktas som brottslingar som snart ska begaa brott. Faschism. Det ae givetvis ett balanserat samhaelle daer alla

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2008-01-03 14.09

Debattera då, det är redan 506 som har läst denna tråd, frågan engagerar.

Inlägg av MrPerfect72 » 2008-01-01 07.30

Debatt aer ju en sak och opinionsundersoekning en annan.

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2007-12-31 13.28

Knappast med så kortfattade klagomål.
Var står du egentligen i storebrorssamhället?
Är allt OK som det håller på att bli?
Skall inte detta debatteras??

Inlägg av MrPerfect72 » 2007-12-30 13.48

*suck* :? Kan du inte radera denna opinionsundersoekning?

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2007-12-29 13.42

Fixat. Fler?

Inlägg av MrPerfect72 » 2007-12-29 03.44

ex. Ska polisen ha stoerre befogenheter att avlyssna privatpersoner.

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2007-12-28 14.13

Eftersom jag skapade pollen i öppna forumet borde det vara klart för dig att jag inte är ute efter ngt speciellt beslut i frågan.
Snarare en opinionsundersökning.
Sådana brukar vara vinklade, kanse är min det, men också dina svar.
Föreslå nu en bättre opinionsundersökning, så som du skulle vilja se den.

Inlägg av MrPerfect72 » 2007-12-28 04.07

Jag vet att du aer foerbannad paa saker som sker i politiken, Magnus, men laat oss vara konstruktiva. Daa blir vi ett positivt fungerande alternativ till det raadande systemet.

Jag ser gaerna en diskussion daer man tar fram flera alternativ, sedan en neutral omroestning utan vaerdeomdoemen i sjaelva roestningsalternativen. Det aer nog saa demokrati borde fungera....eller?

Det boer vidare vara en prioritetsomroestning eller en budgetomroestning som ex. kanaliserar pengar till olika aktiviteter.

Det blir en omroestning som kan tas paa allvar eftersom den erbjuder en direkt loesning i en sakfraaga. Dessutom tenderar alternativen bli mer objektiva och neutralt formulerade om de foerst diskuteras.

Just nu ser jag dock endast omroestningar i partiet som noedvaendiga daa vi vill foeraendra naagot i partiet, eftersom vi saknar annan makt.

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2007-12-27 13.26

Eeh, men det är väl inte fel att ställa sig frågan om man tycker just nivån och andan i utvecklingen idag är som man vill ha den eller ej..?

Inlägg av MrPerfect72 » 2007-12-27 05.43

Det handlar egentligen om polismyndighetens budget och lagar och regler kring deras arbete. Poliser borde tillsammans med medborgare diskutera dessa nivaaer och sedan roesta om detta i sakfraagorna. En allmaen tyck och tryck blir svaar att tycka till om.

Samhaellet behoever lagar och regler, men rimligheten och var man boer laegga krutet maaste diskuteras och sedan roestas om, anser jag.

Inlägg av Magnus Gustavsson » 2007-12-26 20.08

Martin Gustavsson skrev:Bara i texten.


Så vad tycker du vi borde polla om då?

Upp

cron
π