Vi byter namn och hemsida till Direktdemokraterna

Kontoutdrag sedan jag tog över som kassör 051022

Följande transaktioner har skett inkl. den förra sist redovisade 050920:

Debet- och kredit-transaktioner under perioden 050920 – 060507
DATUM: NR: TILL / FRÅN NAMN: TILL / FRÅN KONTO: BELOPP (SEK): UTGÅENDE
SALDO SEK):
INFO
2006-04-28 7 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5
medlemsavgift
100,00 Utgående saldo: 1865,50
2006-04-28 7 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 medlemsavgift
100,00
2006-04-18 6 FÖRENINGSSPARBANKEN INTERNET,K 81 80 57 08-5 medlemsavgift 100,00 1 665,50
2006-03-29 5 INBETALNING 00062494791 medlemsavgift 100,00 1 565,50
2006-03-27 4 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12- medlemsavgift 100,00 1465,50
2006-01-31 3 INBETALNING 00038322530 medlemsavgift 100,00 1365,50
2006-01-26 2 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 medlemsavgift + frivilligt bidrag 250,00 1265,50
2006-01-10 1 PRIS ENL SPEC
Utbetalning, årsavgift PlusGirot
-370,00 1015,50
2005-12-28 9 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 medlemsavgift
100,00 1385,50
2005-12-28 9 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 medlemsavgift
100,00
2005-12-28 9 INBETALNING 00061267766 medlemsavgift
100,00
2005-12-21 8 SKANDIABANKEN AB (PUBL) 427 50 12-5 medlemsavgift
100,00 1085,50
2005-10-27 7 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB,AD 85 61 81-3
medlemsavgifter
200,00 985,50
2005-10-27 7 INBETALNING 00038325064 medlemsavgift
100,00
2005-10-25 6 FÖRENINGSSPARBANKEN INTERNET,K 81 80 57 08-5 medlemsavgift
100,00 685,50
Ingående saldo 585,50

Edit: 060516: Jag har lagt till vad posterna avser medlemsavgifter/resp uttag. /Kassören.

Dela med dig:
  • Twitter
  • Digg
  • MySpace
  • Skriv ut sidan
  • PDF
Posted in Ekonomi